Beautiful Science of Data Visualisation with Tableau [event]

maj 17, 2017

Tableau

Szkolenie

Data Science

Wizualizacja Danych

banery data science

26 maja 2017 odbędzie się konferencja “Data Science Summit”, podczas której Piotr Reszka opowiadał będzie o wizualizacji danych jako bez wątpienia pięknej dziedzinie.

Uczestnicząc w wydarzeniu dowiesz się dlaczego zbiór słupków, linii, kolorów, kształtów jest tak zaskakująco skuteczny w odkrywaniu i rozumieniu danych, oraz jak płynna interakcja z wizualizacją danych zwielokrotnia nasze możliwości analizy i prowokuje do dalszych pytań. Zdobędziesz również wiedzę odnośnie nowoczesnych narzędzi Visual Data Science pozwalających szybko i łatwo znaleźć prawidłową odpowiedź w danych.

Rejestracja:
http://www.dssconf.pl/registration.html#/register-agenda/dss17