Amazon QuickSight

banery data science

Zintegrowane Business Intelligence o ogromnej skali

Amazon QuickSight to narzędzie zapewniające zintegrowane Business Intelligence (BI) w hiper-skali, które napędza organizacje oparte na danych. Użytkownicy mogą eksplorować nowoczesne, interaktywne dashboardy; otrzymywać wglądy w swoje aplikacje; uzyskiwać sformatowane, zaplanowane raporty; oraz podejmować decyzje oparte na prognozach z wykorzystaniem mechanizmów Machine Learning. Zastosowanie QuickSight pozwala na szybsze i efektywniejsze przekształcenie wiedzy w działanie.

QuickSight jest rozwiązaniem serwerowym, które automatycznie skaluje się do dziesiątek tysięcy użytkowników bez konieczności konfiguracji czy zarządzania własnymi serwerami. Dzięki silnikowi obliczeniowemu QuickSight, SPICE, zapewnia ono konsekwentnie szybkie czasy odpowiedzi dla użytkowników końcowych i analityków, eliminując konieczność skalowania baz danych dla dużych obciążeń. Silnik SPICE automatycznie replikuje dane, aby wielu użytkowników mogło jednocześnie przeprowadzać analizy na różnych danych AWS.

QuickSight oferuje dwie opcje płatności – Standard Edition, idealną dla pojedynczych użytkowników, z opłatą miesięczną za autora, oraz Enterprise Edition, skierowaną do użytkowników biznesowych, gdzie płatności za czytelników i autorów są rozliczane osobno.

Potrzebujesz wsparcia w Amazon QuickSight? Skontaktuj się z nami!

Kluczowe funkcjonalności:

Generowanie BI

Umożliwia przekształcanie tradycyjnych, wieloetapowych zadań BI w intuicyjne doświadczenia oparte na naturalnym języku, umożliwiając szybkie odkrywanie i udostępnianie ważnych danych.

Stworzenie raportów

Użytkownicy mogą tworzyć, planować i udostępniać raporty oraz eksporty danych z jednej, w pełni zarządzanej chmurowej usługi BI.

Zadawanie pytań w naturalnym języku

QuickSight Q, zasilany przez ML, umożliwia użytkownikom zadawanie konwersacyjnych pytań o dane i dostarcza odpowiednie wizualizacje.

Osadzanie analityki

Umożliwia osadzanie interaktywnych wizualizacji, zaawansowanego tworzenia dashboardów oraz zapytań w naturalnym języku w aplikacjach, zróżnicowując doświadczenia użytkowników.

ikony business intelligence

Skalowanie

Automatycznie skaluje się do dziesiątek tysięcy użytkowników bez potrzeby konfiguracji czy zarządzania własnymi serwerami.

Oszczędność

Dzięki modelowi opłat opartemu na użyciu, płacisz tylko za to, czego rzeczywiście używasz, eliminując potrzebę zakupu dużej liczby licencji dla użytkowników końcowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiajmy o współpracy

Skontaktuj się