Przygotowanie i prezentacja danych

Pracuj na wiarygodnych danych, skup się na merytorycznej analizie i podejmowaniu decyzji

Przygotowanie i prezentacja danych to dział tematyczny naszej oferty, który leży u podstaw praktycznie każdego tematu opisanego w innych obszarach. Rozwiązania przypisane do tej kategorii to zarówno elementy kompleksowego planowania i wdrożeń raportowania opartego o platformy BI, jak i pojedyncze rozwiązania wspomagające proces na wybranych etapach. Dlatego w tym opisie przeprowadzimy Cię przez klasyczną ścieżkę raportowania z perspektywy naszych produktów i usług. Oddzielnie wspomnimy o dodatkowych możliwościach, które w wielu przypadkach wykraczają poza standardowy zakres prac, ale niejednokrotnie są kluczowe do zrealizowania konkretnego projektu. Wspólnym celem dla wszystkich ścieżek jest to, żeby zminimalizować czas poświęcany na przygotowanie danych, żeby maksymalnie dużo zaangażowania móc poświęcić merytorycznej analizie danych.

Pracujesz z danymi sprzedażowymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy cię wspomóc.

Twoje dane to cenny drogowskaz niezależnie od wielkości firmy

Raport, który oddajemy w ręce użytkownika końcowego, może być prawdziwym wierzchołkiem góry lodowej w kontekście tego, jak szeroki zakres przygotowań poprzedzał jego budowę. Może być również efektem połączenia kilku arkuszy kalkulacyjnych, ale odpowiednio przygotowany stanowić dużą wartość biznesową dla klienta.

Wspomagamy naszych kontrahentów zarówno w dużych, kompleksowych projektach, jak i w małych wdrożeniach i konsultacjach. Żeby dać Ci szerszy obraz naszych usług w tym obszarze, przygotowaliśmy kilka przykładowych scenariuszy projektów.

To nie prawda, że „jeszcze za wcześnie na BI”, jeśli pracujesz tylko na plikach excelowych

To doskonały moment, żeby zacząć budować kulturę i metody pracy z danymi w Twojej firmie. Większość z nas choć raz w swoim życiu zawodowym spotkała się z sytuacją, w której raport powinien być zbudowany na podstawie plików z arkuszy kalkulacyjnych. Idziemy o zakład, że dla wielu jest to rutyną. W takim scenariuszu, wykorzystując narzędzia Business Intelligence pomagamy m.in. w:

 • Przekształceniu tabel z roboczych układów do takiego kształtu, który umożliwia pracę z danymi i budowę raportów.
 • Oczyszczaniu i standaryzacji danych.
 • Łączeniu danych z wielu tabel.
 • Łączeniu danych z Excela z danymi z baz danych.
 • Budowie spersonalizowanych modeli danych.
 • Tworzeniu dedykowanych raportów i wizualizacji.

 

Wszystkie prace wykonujemy w formie udokumentowanych, powtarzalnych procesów, które z łatwością edytujesz we własnym zakresie.

Masz jeden system sprzedażowy i czujesz, że wbudowane raporty nie są wystarczające lub mijają się z prawdą?

Praktycznie każda organizacja, która działa obecnie na rynku, posiada choćby proste systemy sprzedażowe czy bardziej rozbudowane platformy ERP. Każda z nich działa w oparciu o bazę danych, służącą do przechowywania informacji o przeróżnych aktywnościach. W takim scenariuszu najczęściej pomagamy w:

 • Profilowaniu i oczyszczaniu danych – często spotykamy się z błędami spowodowanymi wprowadzaniem danych „z ręki”, co powoduje niejednolite definicje, kilka nazw wskazujących na ten sam produkt, błędne dane teleadresowe itd.
 • Łączeniu danych z tabelami z plików (np. słowniki lub targety przechowywane w Excelu).
 • Budowaniu raportów z różnych obszarów w oparciu o wspomniane systemy (np. raporty sprzedaży, wiekowanie należności, raporty magazynowe, zespoły sprzedażowe – cel vs. wykonanie itd.).
 • Automatyzacji i cyklicznym odświeżaniu raportów.

Zrób krok w kierunku organizacji data-driven. Podejmuj decyzje na podstawie danych.

W wymagającym otoczeniu biznesowym i w obliczu coraz bardziej rozbudowanych systemów generujących dane, potrzeby związane z właściwą ich interpretacją stale rosną. Wychodząc naprzeciw takim wymaganiom, przygotowaliśmy elastyczne czasowo i kosztowo plany wdrożeń platform Business Intelligence. Są to scenariusze łączące w sobie odpowiedzi na wszystkie wymagania nowoczesnej firmy zmierzającej w kierunku stania się organizacją data-driven, czyli takiej, w której decyzje podejmowane są na podstawie danych. Szeroka paleta naszych usług obejmuje m.in.:

 • Pozyskiwanie danych ze wszystkich źródeł w firmie.
 • Rozbudowane procesy ETL – łączenie i modelowanie danych ze wszystkich typów źródeł.
 • Budowa baz danych jako repozytorium ww. materiałów i modeli danych na potrzeby raportowania.
 • Monetyzacja danych – dystrybucja raportów do klienta zewnętrznego.
 • Budowa raportów w dowolnych obszarach tematycznych.
 • Dystrybucja raportów wewnątrz organizacji z zachowaniem struktury i protokołów bezpieczeństwa.
 • Pozyskiwanie i modelowanie danych dotyczących rynku od zewnętrznych dostawców, m.in. na potrzeby budowy raportów udziałów w rynku.
 • Tworzenie modeli predykcyjnych na potrzeby zarządzania strategicznego.

Potrzeby każdego klienta są wyjątkowe, ale jesteśmy gotowi by na nie odpowiedzieć

Dodatkowymi komponentami naszych wdrożeń, ale również oddzielnymi produktami, które możemy Ci zaoferować całkowicie niezależnie, są różnego rodzaju usługi wspomagające funkcjonowanie procesów raportowych. Przykładami takich rozwiązań są m.in.:

 • Geokodowanie adresów. Jeśli chciałbyś pracować ze swoją bazą adresową na mapie, wyświetlić swoich klientów w wybranym obszarze lub wykorzystać informację o ich położeniu w optymalizacji dystrybucji, w swojej bazie, będziesz potrzebował dodatkowych informacji, takich jak długość i szerokość geograficzna adresu kontrahenta. Na podstawie listy adresów, które Cię interesują, dostarczymy odpowiednie dane lokalizacyjne.
 • Niestandardowe połączenia do danych, Web Data Connectors. Popularne platformy Business Intelligence posiadają gotowe komponenty, umożliwiające połączenie z większością technologii bazodanowych. Mniej popularne systemy wymagają stworzenia dedykowanego connectora, który z przyjemnością Ci dostarczymy.
 • Customowe skrypty o różnej funkcjonalności. Platformy BI swoimi możliwościami pokrywają większość potrzeb naszych klientów. Zdarzają się jednak takie sytuacje, w których należy stworzyć dodatkowe skrypty rozszerzające ich możliwości. Przykładem może być choćby samoczynne odświeżanie raportów w trybie Live na potrzeby wyświetlania aktualnych danych na monitorach w halach produkcyjnych.

Twoja wiedza operacyjna jak na dłoni. W telefonie, na komputerze, na papierze.

W obszarze dedykowanym samej prezentacji wyników specjalizujemy się w budowie raportów zgodnych z najlepszymi praktykami wizualizacji danych, mających naukowe podłoże w szerokiej wiedzy o ludzkiej percepcji czy psychologii koloru (pobierz eBook). Chętnie podejmujemy się realizacji prac niestandardowych, uwzględniających specjalne wymagania klienta, jak choćby tworzenie raportów w statycznej formie na potrzeby posiedzeń zarządu spółki (link).

Poznaj zastosowania gotowe do wdrożenia w Twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja. Tutaj znajdziesz wszystkie zastosowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się