Raportowanie ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji
banery data science

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) są promowane w świecie biznesu od wielu lat. Choć dotychczas miały głównie znaczenie wizerunkowe, obecnie stają się one prawnie wymagane. Od 2024 roku w Polsce zaczęła obowiązywać dyrektywa CSRD, a raportowanie ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) już teraz obejmuje największe podmioty gospodarcze w naszym kraju. Od 1 stycznia 2025 roku liczba przedsiębiorstw podlegających temu wymogowi będzie się sukcesywnie powiększać.

Raportowanie ESG niesie ze sobą liczne wyzwania związane choćby z jakością, dostępnością, standaryzacją i integracją danych. Organizacje muszą także sprostać wymogom bezpieczeństwa danych oraz dynamicznie zmieniających się przepisów regulacyjnych. Jako specjaliści w zakresie raportowania ESG, jesteśmy gotowi pomóc firmom w przezwyciężeniu tych wyzwań poprzez wdrożenie odpowiednich narzędzi i procesów, które zapewnią efektywne zarządzanie danymi i zgodność z obowiązującymi normami.

Kluczowe Wskaźniki Efektywności (KPIs)

W raportowaniu ESG stosowane są różne wskaźniki, które pomagają mierzyć i monitorować efektywność firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju: 

 • Wskaźniki Środowiskowe: Emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zużycie wody, zarządzanie odpadami. 
 • Wskaźniki Społeczne: Warunki pracy, różnorodność i włączenie społeczne, prawa człowieka, zaangażowanie społeczne, satysfakcja pracowników. 
 • Wskaźniki Zarządcze: Struktura zarządzania, etyka i zgodność, przejrzystość i raportowanie, ryzyka i zarządzanie ryzykiem, antykorupcja. 

Wyzwania związane z danymi ESG

Raportowanie ESG napotyka na liczne wyzwania związane z danymi, które mogą wpływać na jakość i wiarygodność raportów:

Jakość danych

Dane mogą być niekompletne, nieaktualne lub niedokładne, co prowadzi do błędów w raportach i decyzjach.

ikony business intelligence

Dostępność danych

Trudności w pozyskaniu danych dotyczących łańcucha dostaw, emisji w zakresie 3 (scope 3) czy warunków pracy u dostawców.

ikony business intelligence

Standaryzacja danych

Brak jednolitych standardów i metodologii zbierania danych.

Integracja danych

Zbieranie danych z różnych źródeł utrudnia ich integrację i analizę.

Prywatność i poufność danych

Zarządzanie danymi zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

ikony business intelligence

Koszt zbierania i przetwarzania danych

Wysokie koszty związane z pozyskiwaniem i analizą danych.

Ewolucja technologii

Konieczność ciągłych inwestycji w nowe technologie.

Edukacja i szkolenia

Potrzeba przeszkolenia pracowników w zakresie zbierania i analizy danych ESG.

Wiarygodność danych

Weryfikacja i audyt danych ESG są kluczowe dla zapewnienia ich rzetelności.

business intelligence

Kompleksowość wskaźników ESG

Złożoność wskaźników utrudnia ich efektywne wykorzystanie w raportowaniu i podejmowaniu decyzji.

Dynamiczne otoczenie regulacyjne

Konieczność bieżącego śledzenia zmian w przepisach dotyczących ESG.

ikony business intelligence

Zaufanie interesariuszy

Budowanie i utrzymanie zaufania interesariuszy poprzez rzetelne dane.

Rozwiązania technologiczne dla wyzwań ESG

Jako specjaliści z branży oferujemy kompleksowe rozwiązania, które pomagają skutecznie raportować dane ESG i zarządzać nimi. Nasze narzędzia umożliwiają integrację, automatyzację oraz zaawansowaną analizę danych ESG, co pozwala na dokładne raportowanie i podejmowanie świadomych decyzji biznesowych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Porozmawiaj ze specjalistami z zakresu raportowania ESG

Jaki jest Twój obecny etap w raportowaniu ESG?

Kluczowe pytania przy wyborze narzędzi do raportowania ESG

Przy wyborze odpowiednich narzędzi do analizy i raportowania danych ESG warto zadać sobie następujące pytania: 

 • Czy rozwiązanie może bezproblemowo łączyć się z wieloma źródłami danych oraz przeprowadzać duże i skomplikowane integracje danych z łatwością? 
 • Czy rozwiązanie można zautomatyzować, aby złagodzić rozległe ręczne wysiłki i wysokie koszty związane z normalizacją oraz przygotowywaniem danych dotyczących zrównoważonego rozwoju? 
 • Czy rozwiązanie jest dynamiczne i elastyczne, aby dostosować się do zmian w krajobrazie ESG, jednocześnie utrzymując standardy zarządzania danymi? 
 • Czy rozwiązanie promuje kulturę innowacji z możliwościami samoobsługi niskokodowej/bez-kodowej, które pomagają szerokiemu zakresowi użytkowników – od nowicjuszy danych po naukowców danych? 
 • Czy rozwiązanie wykracza poza zarządzanie danymi ESG, aby odkryć i napędzać analityczne wnioski dla wszystkich decydentów? 

 

Nasze rozwiązania spełniają wszystkie te wymagania! Jako specjaliści z branży, idealnie dobierzemy narzędzia do potrzeb Twojej organizacji, aby maksymalizować efektywność zarządzania danymi ESG. Działamy w wielu różnych technologiach, jak np. Alteryx, Python, Tableau, Power BIQlik Sense i Google Looker StudioPoniżej przedstawiamy przykładowe technologie oraz ich funkcjonalności w zakresie raportowania ESG.

Raportowanie ESG z Alteryx

Alteryx jest rozwiązaniem no code/low code, co powoduje możliwość tworzenia i utrzymywania rozwiązania bez konieczności zaawansowanego kodowania. 

 1. Integracja danych z różnych źródeł: Alteryx umożliwia łatwe łączenie i integrację danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, pliki CSV, arkusze kalkulacyjne, systemy ERP i inne. To pozwala na gromadzenie i konsolidację wszystkich istotnych informacji potrzebnych do kompleksowego raportowania ESG w jednym miejscu.
 2. Automatyzacja procesów: Alteryx oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji procesów analitycznych i raportowania. Możliwość tworzenia workflow, które mogą być cyklicznie uruchamiane, pozwala na bieżąco aktualizować dane i raporty ESG, redukując ryzyko błędów i zwiększając efektywność pracy.
 3. Zaawansowana analiza danych: Alteryx dostarcza szeroki wachlarz narzędzi do zaawansowanej analizy danych, w tym analizy statystyczne, modele predykcyjne i machine learning. Te funkcje umożliwiają głębsze zrozumienie wpływu działań firmy na środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny, co jest kluczowe dla rzetelnego raportowania ESG.

Raportowanie ESG z Python

 1. Analiza danych i statystyki: Python oferuje zaawansowane biblioteki do analizy danych, takie jak Pandas, NumPy, czy SciPy, które są niezwykle przydatne do przetwarzania i analizy danych ESG. Te biblioteki umożliwiają zarządzanie dużymi zbiorami danych, obliczanie wskaźników ESG, tworzenie statystyk opisowych oraz przeprowadzanie zaawansowanych analiz.
 2. Wizualizacja danych: Biblioteki takie jak Matplotlib, Seaborn czy Plotly pozwalają na tworzenie atrakcyjnych i czytelnych wizualizacji danych ESG. Wizualizacje takie jak wykresy słupkowe, liniowe, kołowe czy heatmapy są niezbędne do prezentacji danych ESG w sposób zrozumiały i przekonujący dla różnych interesariuszy.
 3. Modelowanie i prognozowanie: Python jest również używany do budowy modeli predykcyjnych oraz prognozowania, co może być kluczowe w kontekście analizy wpływu działań ESG na wyniki finansowe i operacyjne organizacji. Biblioteki takie jak scikit-learn czy TensorFlow wspierają tworzenie modeli machine learningowych, które mogą prognozować przyszłe trendy i oceniać ryzyka związane z aspektami ESG.

Python może być też doskonałym uzupełnieniem rozwiązania Alteryx, jeśli do zbierania i przetwarzania danych potrzebne będą dodatkowe funkcjonalności. 

Raportowanie ESG z Tableau

 1. Zaawansowane funkcje wizualizacji danych: Tableau oferuje zaawansowane narzędzia do tworzenia intuicyjnych, interaktywnych i estetycznych wizualizacji. Te funkcje umożliwiają przedstawienie skomplikowanych danych ESG w sposób przystępny i zrozumiały, co ułatwia analizę i interpretację kluczowych wskaźników.
 2. Integracja z różnymi źródłami danych: Tableau pozwala na łatwą integrację danych z różnorodnych źródeł, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne, systemy ERP i chmury danych. Dzięki temu możliwa jest konsolidacja wszystkich danych ESG w jednym miejscu, co jest niezbędne dla kompleksowego i spójnego raportowania.
 3. Interaktywność i eksploracja danych:

Tableau umożliwia użytkownikom interakcję z danymi poprzez klikanie, filtrowanie i eksplorację elementów wizualizacji. Ta interaktywność pozwala na dogłębną analizę danych ESG, odkrywanie trendów oraz identyfikowanie obszarów wymagających uwagi, co wspiera podejmowanie świadomych decyzji. 

Raportowanie ESG z Microsoft Power BI

 1. Zaawansowane wizualizacje i dashboardy: Power BI oferuje szeroki zestaw zaawansowanych narzędzi do tworzenia interaktywnych wizualizacji danych oraz dynamicznych dashboardów. To pozwala na klarowne przedstawienie danych ESG w formie graficznej, ułatwiając analizę i komunikację wyników.
 2. Integracja z różnymi źródłami danych: Power BI umożliwia łatwą integrację danych z różnych źródeł, w tym z baz danych, plików Excel, usług chmurowych (np. Azure, AWS) oraz innych aplikacji biznesowych. Dzięki temu można efektywnie gromadzić i konsolidować dane ESG z różnych systemów do jednego spójnego źródła informacji.
 3. Zaawansowane analizy i modelowanie danych: Power BI oferuje możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz danych, w tym analizy trendów, prognozowania oraz tworzenia zaawansowanych modeli predykcyjnych. Te funkcje pozwalają na głębsze zrozumienie danych ESG i identyfikację kluczowych wskaźników oraz trendów wpływających na działalność organizacji.

Podsumowanie

Zarządzanie danymi ESG wymaga strategicznego podejścia oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi technologicznych. Alteryx, Python, Tableau i Power BI to przykłady rozwiązań, które mogą znacznie usprawnić procesy zbierania, integracji i analizy danych ESG, umożliwiając firmom skuteczniejsze raportowanie oraz podejmowanie decyzji. Inwestycja w te technologie jest kluczowa dla długoterminowego sukcesu i zrównoważonego rozwoju organizacji. 

Aby maksymalnie uprościć ten proces, oferujemy wsparcie podczas całego jego trwania. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, idealnie dobierzemy narzędzia do potrzeb Twojej organizacji, maksymalizując efektywność zarządzania danymi ESG. Oferujemy kompleksowe wsparcie, od wyboru odpowiednich technologii po ich wdrożenie i szkolenie pracowników, aby zapewnić skuteczne zarządzanie danymi i dokładne raportowanie ESG.

Co to jest ESG?

ESG (Environmental, Social, Governance) to zestaw kryteriów oceny, które mierzą, jak organizacja działa w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. ESG obejmuje aspekty środowiskowe (Environmental), społeczne (Social) i zarządcze (Governance).

Dlaczego ESG jest ważne?

ESG jest ważne, ponieważ pomaga organizacjom zrozumieć i zarządzać ich wpływem na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. Przestrzeganie standardów ESG może zwiększyć zaufanie interesariuszy, poprawić reputację firmy oraz przyciągnąć inwestorów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.

Od kiedy istnieje obowiązek raportowania ESG?

Obowiązek raportowania ESG w Unii Europejskiej wynika z dyrektywy Non-Financial Reporting Directive (NFRD), która obowiązuje od 2018 roku. W 2021 roku została wprowadzona dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), która rozszerza zakres raportowania ESG i obowiązuje od 2024 roku.

Jakie są najważniejsze wskaźniki ESG?

Najważniejsze wskaźniki ESG obejmują:

· Wskaźniki Środowiskowe: Emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zużycie wody, zarządzanie odpadami.

· Wskaźniki Społeczne: Warunki pracy, różnorodność i włączenie społeczne, prawa człowieka, zaangażowanie społeczne, satysfakcja pracowników.

· Wskaźniki Zarządcze: Struktura zarządzania, etyka i zgodność, przejrzystość i raportowanie, ryzyka i zarządzanie ryzykiem, antykorupcja.

Jakie narzędzia można użyć do analizy danych ESG?

Do analizy danych ESG można użyć narzędzi takich jak Alteryx, Python, Tableau i Power BI. Każde z tych narzędzi oferuje zaawansowane funkcje integracji, automatyzacji i analizy danych.

Jakie są główne wyzwania związane z raportowaniem ESG?

Główne wyzwania związane z raportowaniem ESG to: dostępność i jakość danych, integracja danych z różnych źródeł, standaryzacja danych, zapewnienie ich bezpieczeństwa, a także zmieniające się przepisy regulacyjne i oczekiwania interesariuszy.

Jakie korzyści przynosi raportowanie ESG?

Raportowanie ESG przynosi wiele korzyści, takich jak: lepsze zarządzanie ryzykiem, zwiększenie zaufania inwestorów i interesariuszy, poprawa reputacji firmy, identyfikacja możliwości poprawy efektywności operacyjnej oraz lepsze przygotowanie do przyszłych regulacji.

Jakie są koszty związane z wdrożeniem systemów ESG?

Koszty wdrożenia systemów ESG mogą obejmować: inwestycje w technologie do zbierania i analizy danych, szkolenia dla pracowników, konsultacje z ekspertami, a także koszty związane z audytami i certyfikacją.

Jakie są najlepsze praktyki w raportowaniu ESG?

Najlepsze praktyki w raportowaniu ESG obejmują: regularne aktualizacje danych, stosowanie uznanych standardów raportowania (np. GRI, SASB), transparentność w komunikacji, zaangażowanie interesariuszy w proces raportowania oraz ciągłe doskonalenie procesów zbierania i analizy danych.

Jak przygotować firmę do raportowania ESG?

Aby przygotować firmę do raportowania ESG, należy: zidentyfikować kluczowe wskaźniki ESG, stworzyć systemy do zbierania i analizy danych, przeszkolić pracowników, zapewnić zgodność z przepisami regulacyjnymi, angażować interesariuszy oraz regularnie aktualizować i publikować raporty ESG.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiajmy o współpracy

Skontaktuj się