Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialność Społeczna

banery data science
Astrafox jako świadomy i odpowiedzialny producent technologii realizującej cele zrównoważonego rozwoju z dużym zaangażowaniem podchodzi do działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiadamy na wyzwania współczesnego świata, chcemy mieć czynny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość i za pośrednictwem naszych decyzji oraz działań tworzyć lepsze rozwiązania, które wpłyną pozytywnie na otaczającą nas rzeczywistość. Rozwijamy naszą działalność biznesową w oparciu o system wartości, który wspiera rozwój ekonomiczno-społeczny firm poprzez wzmacnianie na drodze do digitalizacji cyfrowej.

United Nations Global Compact

Z dumą ogłaszamy, że Astrafox przystąpił do United Nations Global Compact — platformy, która prowadzi działania na rzecz rozwoju, wdrażania i promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych. Dołączamy tym samym do tysięcy firm, które zobowiązały się podjąć działania biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialności, tak by wpływać pozytywnie na otaczający nas świat.

Dowiedz się więcej >>

Bikepark Kazoora

Bikepark Kazoora oraz Astrafox połączyła pasja! Nieoczywista na pierwszy rzut oka mieszanka branży konsultingowej oraz miłośników jazdy na rowerze sprawiła, że obserwując wzajemnie swoją działalność, możemy się napędzać do działania i nieustannie inspirować.

Dowiedz się więcej >>

Stowarzyszenie To Help Africa

Astrafox jest jednym z darczyńców Stowarzyszenia To Help Africa, które z wielu kropli tworzy cały strumień dobra dla mieszkańców Afryki, którzy posiadają utrudniony dostęp do wody pitnej. Popieramy ideę stowarzyszenia, żeby na co dzień dostrzegać również te rzeczy, które nie w każdej części świata są tak samo oczywiste.

Dowiedz się więcej >>

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Astrafox w ramach swojej działalności CSR prowadzi akcję, w której to pracownicy co kwartał głosują, jaką inicjatywę społeczną lub charytatywną powinna wesprzeć firma. Dla naszych pracowników możliwość dostępu do rzetelnych informacji jest kluczowa, to też postanowili, iż wsparcie Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska to dobra inwestycja.

Dowiedz się więcej >>

 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Wychowanie dzieci w miłości oraz szacunku wydaje się oczywiste, ale nie zawsze tak jest. Mając na względzie dobro tych najmłodszych, którzy w przyszłości mogą stać się świetnymi ludźmi, pełnymi pasji, zaangażowania oraz radości do otaczającego ich świata wspieramy profesjonalną pomoc psychologiczną i prawną dla dzieci.

Dowiedz się więcej >>

 

 

Fundacja Onkologiczna Alivia

Choroba nowotworowa to doświadczenie bardzo trudne, długie i wymagające. Bezradność, z jaką zmagają się osoby chore oraz ich bliscy jest nie do opisania. To też wiemy, jak ważne jest wsparcie w tym okresie, dlatego nasi pracownicy postanowili wspomóc Fundację Onkologiczną Alivia, która zajmuje się opieką nad osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe.

Dowiedz się więcej >>

 

Fundacja Jedni Drugim

Niesienie pomocy przewlekle i nieuleczalnie chorym jest dla nas bardzo istotną sprawą. Dlatego nasi pracownicy postanowili swoją opieką otoczyć fundację Jedni Drugim, dbającą o osoby znajdujące się w poważnym stanie zdrowotnym, ograniczającym codzienne życie ich oraz ich rodzin.

Dowiedz się więcej >>