Data Governance

banery data science

Dlaczego zarządzanie danymi jest kluczowe?

W cyfrowej erze, zarządzanie danymi stało się kluczowe z następujących powodów:

  • Wartość biznesowa: dane odkrywają nowe możliwości, optymalizują procesy i wspierają decyzje.
  • Zgodność z przepisami: niewłaściwe zarządzanie danymi może prowadzić do konsekwencji prawnych.
  • Bezpieczeństwo: dane są celem dla hakerów; ich ochrona jest priorytetem.
  • Zaufanie klienta: odpowiednie zarządzanie danymi buduje lojalność.
  • Efektywność operacyjna: dobre zarządzanie danymi zwiększa produktywność.

Zarządzanie danymi jest nie tylko pożądane, ale wręcz niezbędne. Astrafox oferuje rozwiązania, które adresują te kluczowe potrzeby.

Szukasz wsparcia przy Data Governance? Skontaktuj się z nami już dziś

Jak efektywnie zarządzać danymi?

Korzystając z najnowocześniejszych technologii i narzędzi, oferujemy holistyczne podejście do zarządzania danymi. Dzięki zaawansowanym narzędziom, takim jak Databricks Unity Catalog i Microsoft Purview, jesteśmy w stanie integrować dane z różnorodnych źródeł, zarówno lokalnych, wielochmurowych, jak i SaaS. Nasze rozwiązania umożliwiają automatyczne przeglądanie, klasyfikację i mapowanie danych, co znacznie przyspiesza i upraszcza procesy zarządzania nimi. Umożliwiamy tworzenie ujednoliconych map danych, które oferują pełną widoczność krajobrazu danych w organizacji, pomagając w identyfikacji luk i możliwości. Zapewniamy zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, które chronią dane przed nieuprawnionym dostępem, jednocześnie pomagając w spełnianiu wymogów zgodności. Poprzez analizę i wizualizację danych pomagamy organizacjom w wydobywaniu wartościowych informacji, które wspierają strategiczne decyzje biznesowe. Korzystając z naszego podejścia, organizacje mogą nie tylko efektywnie zarządzać swoimi danymi, ale także przekształcać je w wartościowy zasób, który napędza innowacje i wzrost.

Funkcjonalności Databricks Unity Catalog

ikony business intelligence

Jednolite zarządzanie danymi i AI

Umożliwia organizacjom zarządzanie zarówno strukturalnymi, jak i niestrukturalnymi danymi, modelami uczenia maszynowego, notatnikami, pulpitami nawigacyjnymi i plikami na dowolnej chmurze.

Ujednolicona widoczność danych i AI

Odkrywaj i klasyfikuj dane, modele ML, notatniki i pliki na dowolnej chmurze. Konsoliduj, mapuj i przeszukuj dane z różnych platform w jednym miejscu.

Jednolity model uprawnień dla danych i AI

Uprość zarządzanie dostępem z jednolitym interfejsem do definiowania polityk dostępu do danych i aktywów AI.

Monitorowanie i obserwowalność zasilane przez AI

Automatyzuj monitorowanie, diagnozuj błędy i utrzymuj jakość danych i modeli ML za pomocą AI.

banery data science

Funkcjonalności Microsoft Purview

Ujednolicona mapa zasobów danych

Automatyzuj obsługę metadanych ze źródeł hybrydowych i zarządzaj nimi. Klasyfikuj dane przy użyciu wbudowanych i niestandardowych klasyfikatorów.

Zapewnianie łatwego odnajdywania danych

Umożliwia łatwe odnajdywanie danych przy użyciu znanych biznesowych i technicznych terminów wyszukiwania.

ikony business intelligence

Uzyskiwanie całościowego widoku danych poufnych

Przeglądaj kluczowe wskaźniki kondycji i zarządzaj nimi we wszystkich swoich zasobach danych hybrydowych.

Udostępnianie danych bez konieczności duplikowania

Udostępniaj dane w miejscu bez ich duplikowania, uzyskując dostęp do udostępnionych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Współpracując z Astrafox, Twoja organizacja może skorzystać z tych zaawansowanych funkcji, aby osiągnąć pełną kontrolę nad swoimi danymi i przekształcić je w wartościowy zasób.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się