Raporty dla finansów i controllingu

Controlling finansowy jest narzędziem równie istotnym w dużych jak i w średnich i małych organizacjach

Wiele osób kojarzy controlling finansowy z wyspecjalizowanymi działami dużych przedsiębiorstw, które wdrażają i utrzymują rozmaite procesy weryfikujące poprawność procedur budżetowych. Choć na pierwszy rzut oka takie powiązanie jest jak najbardziej trafne, to jest również ujęciem bardzo ogólnym, pomijającym wiele zastosowań controllingu w średnich i małych firmach. Czyli w ogromnej grupie, o której w kontekście controllingu absolutnie nie możemy zapominać, ponieważ to właśnie te organizacje są szczególnie narażone na przejawy niestabilności rynku. I choć początkowe przytoczenie konotacji z dużymi firmami może również przywodzić skojarzenia wysokich kosztów rozwiązań controllingowych, to w dobie mocno wyspecjalizowanych narzędzi business intelligence, takie obawy wcale nie muszą być prawdziwe.

Pracujesz z danymi sprzedażowymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy cię wspomóc.

Kontrola efektywności finansowej przedsiębiorstwa wspiera trafne planowanie i wdrażanie strategii

W celu stworzenia możliwego do zrealizowania planu rozwoju przedsiębiorstwa musimy dysponować aktualną wiedzą o jego kondycji finansowej oraz mieć pod kontrolą możliwie dużo czynników mogących mieć wpływ na jego stabilność. Warto również mieć wiedzę o wrażliwości naszego biznesu na poszczególne zmienne. I tutaj możemy nawiązać do poprzedniego akapitu, w którym pisaliśmy o tym, że controlling jest równie istotny w małych firmach jak i w dużych. W dużej organizacji, z uwagi na skalę różnorodnych procesów, zdecydowanie łatwiej o to, że sytuacja wymknie się spod kontroli. W małych zaś skala nie przyprawi nas zawrót głowy. Ryzyko, będzie silnie związane z wrażliwością firmy, na nawet niewielką zmienność czynników zewnętrznych. Szczególnie w przypadku organizacji pracujących na małych marżach, z małą ilością klientów lub słabo zdywersyfikowanym portfelem kontrahentów.

Dla dużych duży controlling, dla małych… również duży

Oczywiście, jako doświadczona firma consultingowa, mamy pełną świadomość różnicy w możliwościach i ograniczeniach organizacyjnych między przedsiębiorstwami różnej skali. Jednak od lat badamy potrzeby i aktywnie słuchamy naszych klientów, zarówno tych korporacyjnych jak i tych, którzy działają lokalnie. Dla wszystkich wspólnym mianownikiem jest potrzeba szybkiego pozyskiwania czytelnych i wiarygodnych informacji odzwierciedlających stan finansów organizacji w minimum dwóch perspektywach:

 • Raportowania bieżących wyników.
 • Poszukiwania w danych sugestii działań, mogących potencjalnie poprawić efektywność w kolejnych okresach.

W tych obszarach, z naszą pomocą, dochodzi do twórczego zderzenia controllingu z Business Intelligence, o którym możemy mówić jak o zbiorze metod i procesów wspierających kontrolerów finansowych w:

 • Pozyskiwaniu i oczyszczaniu danych z rozmaitych źródeł, m.in. z systemów ERP, arkuszy excelowych, systemów magazynowych i innych platform specyficznych dla pracy w konkretnej branży.
 • Integrowaniu ze sobą danych z różnych obszarów i tworzeniu modeli zgodnych z polityką raportowania danych w organizacji.
 • Budowie raportów tematycznych w obszarze Controllingu Finansowego, automatyzacji raportowania i dystrybucji wiedzy operacyjnej do właściwych osób w firmie.

Większa dostępność procesów controllingowych dzięki łatwiejszym i tańszym wdrożeniom

Wykorzystanie narzędzi Business Intelligence w Controllingu, pozwala na szybkie stworzenie modelu wybranego procesu i proof of concept docelowego raportu. Dzięki takiemu podejściu z dużą łatwością możemy:

 • zaplanować wdrożenie,
 • stworzyć zamkniętą listę potrzebnych raportów,
 • określić zaangażowanie czasowe
 • oraz koszty całego wdrożenia.

Dzięki takiemu podejściu do pracy możemy wspierać zarówno duże jak i małe firmy w modułowej budowie raportowania, pokrywając te obszary, które dla danej organizacji mają najwyższy priorytet. Raportowanie w narzędziach Business Intelligence nie wymaga wielkoskalowych, drogich wdrożeń metodą „All In”, dzięki czemu bez względu na wielkość organizacji z łatwością będziesz mógł kontrolować koszty wykonywanych prac. Jak na doświadczonego kontrolera przystało.

W portfolio naszych produktów znajdziesz narzędzia kierowane do wybranych stanowisk, m.in.:

 • Raporty controllingowe dla zarządu.
 • Raporty controllingowe dla dyrektora finansowego.
 • Raporty controllingowe dla kadry menadżerskiej.

 

Oraz tematyczne, np.:

 • Wiekowanie należności.
 • Raport zysków i strat.
 • Raport pracy handlowców vs potencjał klienta.

Poznaj zastosowania gotowe do wdrożenia w twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja. Tutaj znajdziesz wszystkie zastosowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się