Data Science

Pomagamy przekształcać dane w cenne informacje biznesowe

Zaawansowana analityka danych jest najważniejszym krokiem w kierunku wygenerowania i utrzymania wzrostu i dynamicznego rozwoju organizacji. Raportowanie i wizualizacja pomagają zaobserwować rozmaite zjawiska wynikające z działalności firmy ale to Data Science pozwala odpowiedzieć na szereg pytań, takich jak:

  • Dlaczego te zjawiska występują?
  • Które z nich są szansą a które potencjalnym zagrożeniem?
  • Co należy zrobić, aby te szanse wykorzystać?

Odkryj moc danych w swoim biznesie. Skontaktuj się z nami już dziś

W jaki sposób to robimy?

Trafna analiza danych to nie tylko właściwe przygotowanie metodologiczne docelowego rozwiązania, ale również dystrybucja pozyskanej przy jego użyciu wiedzy do odpowiednich osób. Dlatego tworząc nasze produkty, mając na uwadze skuteczną komunikację, dostosowujemy je do narzędzi, które Twój zespół już zna i potrafi z nich korzystać.

Nasz stack technologiczny obejmuje zarówno rozwiązania wymagające kodowania (np. Python czy R), narzędzia low-code/no-code (np. Alteryx) oraz połączenia obu podejść jeśli budowane rozwiązanie wymaga ‘doprogramowania’ jakiegoś elementu lub stworzenia wizualnej warstwy prezentacyjnej.

Co ważne, każde nasze rozwiązanie na etapie odbioru, przekazujemy w formie warsztatów wdrożeniowych, ucząc przyszłych użytkowników jak we własnym zakresie modyfikować i utrzymywać omawiany produkt. Nasz zespół ma bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmaitych szkoleń, dlatego z łatwością przekazujemy wiedzę, która pozwala nowym użytkownikom na szybkie usamodzielnienie się w obsłudze narzędzia.

Wykrywanie oszustw

W bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach finansowych niezwykle istotna jest skuteczna identyfikacja i zapobieganie oszustwom związanym m. in. z płatnościami, kredytami czy ubezpieczeniami. Przykładem skutecznego wykrycia fraudu jest sytuacja, gdy na koncie Klienta występują nietypowe dla jego wcześniejszych zachowań transakcje, a system je wstrzymuje, dopóki właściciel konta ich dodatkowo nie zautoryzuje. Prawidłowe wykorzystanie narzędzi Data Science w wykrywaniu oszustw przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa finansowego i zaufania Klientów.

Personalizowany marketing

Kluczem do sukcesu w sprzedaży jest stworzenie spersonalizowanej oferty, która odpowiada indywidualnym potrzebom i preferencjom Klienta. W obszarze Data Science dysponujemy narzędziami, które pomagają w kierowaniu odpowiednich kombinacji produktów i usług wyselekcjonowanym Klientom we właściwym czasie. Odwracając tę logikę, możemy również stworzyć rozwiązanie, szukające potencjalnych nabywców dla nowego produktu. Personalizowany marketing pozwala zaś na budowanie lojalności Klientów oraz relacji z nimi, zwiększa skuteczność kampanii i prowadzi do lepszych rezultatów biznesowych.

Prognozowanie wartości Klienta

Prognozowanie wartości Klienta (CLV) to przewidywanie całkowitej wartości, jaką firma osiągnie z całego swojego związku z Klientem. Narzędzia Data Science pozwalają na analizę danych dotyczących Klientów, ich zachowań i preferencji, a następnie prognozowanie ich wartości na przestrzeni czasu. Dzięki temu firmy mogą zyskać lepsze zrozumienie tego, co determinuje ten wskaźnik u poszczególnych nabywców. Umożliwia to skoncentrowanie działań na najbardziej wartościowych kontrahentach, a także tworzenie spersonalizowanych ofert i programów lojalnościowych, co przyczynia się do budowania z nimi długotrwałych relacji i wzrostu wartości firmy.

Analityka predykcyjna

Analityka predykcyjna to narzędzie, które pomaga firmom rosnąć. Dzięki łatwiejszemu dostępowi do danych, firmy mogą korzystać z technologii, takich jak uczenie maszynowe, do lepszego zrozumienia swojego biznesu. Analizowanie danych na bieżąco pozwala firmom dostrzec problemy, które mogą je hamować, natomiast analityka predykcyjna pomaga w wyborze sposobu rozwiązania tych problemów. Łączenie wyników z różnych analiz daje firmom pełniejszy obraz sytuacji, co pomaga w lepszym zarządzaniu.

Modelowanie ryzyka

Modelowanie ryzyka to narzędzie, które pomaga instytucjom finansowym, takim jak banki czy firmy ubezpieczeniowe, w zarządzaniu swoją działalnością. To właśnie dzięki niemu mogą one właściwie wyceniać swoje produkty finansowe i oceniać wartość innych firm, co jest ważne, gdy chcą zainwestować pieniądze, dokonać fuzji, przejęcia lub zmienić strukturę firmy. Korzystając z zaawansowanych narzędzi analizy danych, instytucje te mogą lepiej zrozumieć ryzyko związane z ich działaniami, co pomaga im podejmować lepsze decyzje, usprawniać swoje usługi i lepiej zarządzać swoimi inwestycjami.

Dynamiczny cennik produktów i usług

Dzięki budowie dynamicznego cennika Twoich produktów i usług, bazującego na bieżącym obłożeniu POS oraz ich magazynów, będziesz dysponował aktualną wiedzą, w której lokalizacji i w jakiej cenie możesz najszybciej przyjąć klienta. Dzięki temu lepiej wykorzystasz zasoby firmy i zyskasz potencjał do obsługi większej ilości Klientów oraz dowiesz się, które obszary działalności powinieneś w pierwszej kolejności brać pod uwagę planując inwestycję w rozwój firmy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się