Migracje

banery data science

Dlaczego warto przeprowadzić migrację?

W dobie cyfrowej transformacji, zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się technologii jest niezbędna. Jako ekspert od wiodących technologii (wg Gartnera), obserwujemy trend migracji do innych rozwiązań, w szczególności do Power BI. Migracja do czołowych narzędzi BI nie jest już luksusem, ale koniecznością, aby pozostać konkurencyjnym na rynku i sprostać rosnącym wymaganiom biznesowym.

  • Poprawa elastyczności i samodzielności: Migracja do nowszych narzędzi BI, takich jak Power BI, może znacząco zwiększyć elastyczność organizacji, umożliwiając szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji. Nowoczesne narzędzia oferują użytkownikom lepsze możliwości samodzielnej analizy danych, co przyspiesza proces decyzyjny i redukuje obciążenie dla zespołów IT.
  • Optymalizacja procesów: Każda organizacja z czasem gromadzi przestarzałe procesy i systemy. Migracja, na przykład z tradycyjnych rozwiązań ETL Microsoft do nowoczesnych platform jak Snowflake, jest idealnym momentem do ich optymalizacji. Eliminując zbędne kroki i wdrażając nowsze, bardziej efektywne rozwiązania, organizacje mogą znacząco zwiększyć swoją produktywność.
  • Pozytywna zmiana: Przenoszenie do nowej platformy, takiej jak migracja danych do chmury Snowflake, oznacza pozytywną zmianę. Jednak jest to skomplikowane przedsięwzięcie, które bez odpowiedniego przygotowania może zakłócić działalność biznesową, podważyć zaufanie użytkowników i zagrozić bezpieczeństwu danych.

Potrzebujesz pomocy przy migracji? Skontaktuj się z nami już dziś

Jak przeprowadzamy migrację?

Nasza ekspertyza w wielu platformach przechowywania danych i BI pozwala nam przenosić klientów do stabilnego nowego środowiska w sposób kosztowo efektywny i z minimalnym przestojem dla użytkowników. Zdajemy sobie sprawę, że migracja to nie tylko techniczne przeniesienie danych, ale także szansa na optymalizację i usprawnienie procesów biznesowych. Dlatego nasz proces migracji jest sprawdzony przez doświadczenie. Bierzemy pod uwagę najlepsze praktyki i wartość biznesową, koncentrując się na obszarach, które przynoszą największą wartość biznesową. Nasze podejście opiera się na ciągłej optymalizacji, stopniowym udoskonalaniu obszarów wymagających poprawy oraz identyfikacji i rozwiązaniu znanych błędów z wcześniejszych systemów.

Korzyści migracji

Wszechstronność migracji

Nasze rozwiązania są zaprojektowane tak, aby sprostać różnorodnym potrzebom migracyjnym. Możemy przenosić dane z jednego narzędzia do innego, ale także z kilku narzędzi do jednego, zapewniając spójność i integralność danych.

Migracje różnych platform

Posiadamy doświadczenie w migracjach różnych typów platform, od lokalnych rozwiązań (on-prem) do chmur, a także między różnymi platformami analitycznymi i integracji danych.

Automatyzacja procesu migracji

Wykorzystujemy zaawansowane narzędzia, które umożliwiają automatyzację wielu etapów migracji, co przyspiesza proces, minimalizuje ryzyko błędów i zapewnia większą spójność danych podczas przenoszenia treści.

Bezpieczeństwo i zarządzanie

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych podczas całego procesu migracji. Nasze rozwiązania obejmują zarządzanie dostępem, monitorowanie wydajności, ciągłe utrzymanie i strojenie systemu, a także wsparcie i szkolenie dla użytkowników.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się