Databricks

Zintegruj swoje dane, analizy i AI

Databricks Lakehouse Platform stanowi unikalne połączenie najlepszych elementów zbiorów danych (data lakes) i hurtowni danych (data warehouses), które pomagają obniżyć koszty i szybciej realizować inicjatywy związane z danymi i sztuczną inteligencją. Lakehouse, oparty na otwartych standardach i otwartym źródle, upraszcza zarządzanie danymi poprzez eliminację silosów, które tradycyjnie komplikują prace z danymi i AI.

Databricks Lakehouse to jednolita platforma dla integracji, przechowywania, przetwarzania, zarządzania, udostępniania, analizy i AI. Daje możliwość pracy ze strukturyzowanymi i niestrukturyzowanymi danymi, oferuje pełny przegląd linii pochodzenia danych i dostęp do narzędzi jak Python, SQL. Dane są zawsze pod kontrolą użytkownika, wolne od własnościowych formatów i zamkniętych ekosystemów. Automatyczna optymalizacja wydajności i przechowywania sprawia, że Databricks jest skalowalny i dostosowany do potrzeb biznesu, niezależnie od jego skali.

Umożliwia pełną kontrolę nad danymi, zapewnia otwartość i skalowalność, jednocześnie umożliwiając integrację różnorodnych typów danych i narzędzi analitycznych.

Kluczowe funkcjonalności:

Integracja

Oferuje jedną platformę do integracji różnorodnych danych, umożliwiając pracę ze strukturyzowanymi i niestrukturyzowanymi danymi w jednym miejscu.

Przechowywanie

Z zapewnieniem kontroli użytkownika nad danymi, Lakehouse oferuje przechowywanie danych wolne od własnościowych formatów i zamkniętych ekosystemów.

Przetwarzanie

Umożliwia efektywne przetwarzanie danych, dzięki automatycznej optymalizacji wydajności, zarówno dla magazynowania danych, jak i zastosowań sztucznej inteligencji.

Zarządzanie danymi (governance)

Zapewnia jedno narzędzie do pełnego przeglądu linii pochodzenia danych, ułatwiając zarządzanie i utrzymanie jakości danych.

Udostępnianie danych

Dzięki funkcji Delta Sharing, Databricks oferuje otwarte rozwiązanie do bezpiecznego udostępniania na żywo danych do dowolnej platformy obliczeniowej.

Analiza i sztuczna inteligencja

Oferuje jedną platformę do analizy danych i wykorzystania AI, umożliwiając zarówno pracę z notatnikami, jak i zaawansowanymi narzędziami analitycznymi jak Python i SQL.

Więcej informacji o Databricks

Chcesz dowiedzieć się więcej? Porozmawiajmy o współpracy

Skontaktuj się