Zarządzanie w organizacji

Zarządzanie w organizacji

Współczesny zarząd skupia się na wyznaczaniu celów i na podejmowaniu działań ukierunkowanych na ich realizację.

Zarządzanie organizacją jest zdecydowanie najbardziej rozbudowanym i kompleksowym działem raportowym ze wszystkich, które oferujemy naszym klientom. Ma to oczywiście odzwierciedlenie praktyczne. W każdym obszarze działalności firmy, który wspieramy rozwiązaniami raportowymi, nasi klienci wyróżniają wskaźniki, będące kluczowymi w kontekście sprawozdawczości w pionowej strukturze organizacji. Część z nich dociera do osób pracujących na szczeblu managerskim a część do zarządu. Znakomita większość jest również raportowana na wielu poziomach, jednak w różnym ujęciu. Na przykład w odniesieniu do regionu, podregionu, zespołu itd. Nasze doświadczenia i obserwacje pokazują, że w coraz mniejszej ilości przedsiębiorstw zarząd skupia się na wnikaniu w raporty do poziomu pojedynczej pozycji na fakturze. Skupiony na agregatach kluczowych wskaźników koncentruje swoją uwagę wokół wyznaczania celów oraz podejmowania działań ukierunkowanych na ich realizację.

Pracujesz z danymi w obszarze zarządzania w organizacji? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe? Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy cię wspomóc.

Business Intelligence lekarstwem na kryzys w twojej firmie

 

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wykorzystywania praktyk z obszaru Business Intelligence we wsparciu planowania rozwoju i budowy raportów. Bo nie zawsze zautomatyzowany raport czy też dashboard, opatrzony firmowymi kolorami, musi być efektem pracy analityka w środowisku BI. Niezmiennie zachęcamy naszych klientów do wykorzystywania posiadanych narzędzi w trybie data discovery, czyli m.in. w:

🔸 aktywnym poszukiwanie nowych możliwości optymalizacji obecnych procesów,

🔸 wyznaczaniu punktów, wokół których warto zainicjować budowę nowego procesu, mającego potencjał na zwiększenie wydajności,

🔸 znajdowaniu odpowiedzi na pytania, które są ważne tu i teraz (analiza danych ad-hoc)

Każdy z wymienionych punktów zyskuje na sile wtedy, kiedy w oczy naszej firmy zagląda widmo kryzysu. W takiej sytuacji nasza uwaga powinna być całkowicie poświęcona szybkiemu pozyskiwaniu wiarygodnych informacji z danych i rzetelnemu pozycjonowaniu naszej organizacji względem czynników, mających wpływ na złą sytuację.

Bardziej responsywni analitycy, dzięki narzędziom BI

 

Kiedy czas gra na naszą niekorzyść, zastosowanie raportowania w oparciu o narzędzia Business Intelligence jest podwójnie korzystne. Narzędzia BI pozwalają istotnie zredukować czas oczekiwania zarówno na raport jak i na odpowiedź na pojedyncze pytania kierowane do analityków. Dzięki temu Twoja współpraca z działem analiz będzie przypominać żywy dialog, a nie wymianę korespondencji tradycyjną pocztą.

Jak tworzymy merytoryczne podstawy dla 3 typów zarządzania?

 

W poprzednich akapitach wspominaliśmy o bieżącym raportowaniu z różnych obszarów działalności firmy i poszukiwaniu ad-hoc niecierpiących zwłoki odpowiedzi na codzienne pytania. Tę krótką listę należałoby uzupełnić o takie narzędzia z naszego portfolio, które pozwolą decydentom na kontrolowanie dostępnych zasobów i tworzenie wiarygodnych predykcji. Tylko takie modele, które z dużym prawdopodobieństwem pozwalają oszacować kondycję firmy, w kolejnych okresach mogą stać się podstawą do bezpiecznego planowania strategii.

Ta wirtualna lista to też pewnego rodzaju schemat, wokół którego budujemy portfolio naszych rozwiązań wspierających zarządzanie na trzech poziomach:

🔸 strategicznym,

🔸 taktycznym,

🔸 i operacyjnym.

Poznaj zastosowania, gotowe do wdrożenia w Twojej firmie

 

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja.

Raporty należności

Raportowanie zobowiązań należności jest niezbędnym elementem kontroli płynności finansowej w firmie. W Tableau możesz kontrolować te należności na różnych poziomach.

Dowiedz się więcej >>

Raporty na posiedzenia zarządu

Zbliża się posiedzenie zarządu, a Ty musisz przygotować raport? Proponujemy Ci wsparcie w zakresie budowy kompleksowej prezentacji danych dla bardzo wymagających użytkowników.

Dowiedz się więcej >>

Lojalność Klientów

Pracujesz z danymi związanymi z lokajnością klienta? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe? Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary gdzie możemy Cię wspomóc.

Dowiedz się więcej >>

Raporty kierownik-zarząd

Chcesz w czytelny i przyjazny dla oka sposób przedstawiać najważniejsze wskaźniki? Zautomatyzuj i zunifikuj środowisko raportowe wedle własnych potrzeb. Zobacz, w jaki sposób raportować w relacji kierownik-zarząd i na każdym spotkaniu sprawozdawczym być dobrze przygotowanym.

Dowiedz się więcej >>

Analiza sentymentu

Czy w Twojej organizacji na co dzień prowadzi się konta w różnych social mediach? Chciałbyś wykonać analizę efektywności poszczególnych kampanii? A może chcesz zbadać emocjonalne nacechowanie komentarzy? Posiadamy doskonały przepis, który może Ci to ułatwić!

Dowiedz się więcej >>

Prezentacja danych w czasie rzeczywistym

Zbliża się posiedzenie zarządu, a Ty musisz przygotować raport? Proponujemy Ci wsparcie w zakresie budowy kompleksowej prezentacji danych dla bardzo wymagających użytkowników – budujemy statyczne raporty, bez marginesu na błąd.

Dowiedz się więcej >>

Koszty pracy

Zdobądź pełną kontrolę nad kosztami pracy w Twojej firmie, pozostań niezależny! Poznaj rzeczywiste koszty pracy – łatwo zauważysz, które kategorie generują największe wydatki, w dowolnym okresie, za który posiadasz dane. 

Dowiedz się więcej >>

Budżetowanie

Budżetowanie to złożony proces, wymagający precyzyjnej analizy wielu czynników. Na ich podstawie możemy przyjąć takie założenia, które umożliwią celne planowanie i zminimalizują potrzeby wprowadzania korekt w ciągu roku. 

Dowiedz się więcej >>

Raporty BI w praktyce

Czujesz się ograniczany przez Excel? Zobacz, jak w pełni wykorzystać wdrożony w firmie system Business Intelligence. Proponujemy wspólny przegląd potencjału, gotowego do wykorzystania od zaraz.

Dowiedz się więcej >>

Mierzenie skuteczności kampanii

Mierzenie skuteczności kampanii to klucz do wzrostu wartości biznesowej marki. Możemy Ci w tym pomóc dzięki zaawansowanej analizie danych i analityce wizualnej. Zyskaj odpowiednią wiedzę, aby odnotować wzrost zaangażowania swoich klientów.

Dowiedz się więcej >>

Segmentacja klientów i targeting

Segmentacja i targeting pomogą Ci zrozumieć zachowania oraz potrzeby klientów. Możesz przygotować lepsze kampanie, materiały, treści wysyłane e-mailem, będziesz mógł także lepiej przeszkolić przedstawicieli handlowych wiedząc, czego chce rynek. 

Dowiedz się więcej >>

Niestandardowe źródła danych w systemach BI

Stworzymy dla Ciebie connector łączący dowolne REST API z Twoją platformą Business Intelligence. Specjalizujemy się m.in. w integrowaniu platform Business Intelligence z innymi systemami.

Dowiedz się więcej >>

Wdrożenia BI i automatyzacja

Codzienne przeklejanie danych między skoroszytami to strata czasu? Chcesz zautomatyzować proces raportowy w swojej organizacji? Sprawdź!

Dowiedz się więcej >>

Ocena Lojalności Klientów

Uzyskaj o 5% wyższe przychody dzięki analizie wskaźnika NPS! To narzędzie oceny lojalności klientów naszej firmy. W zależności od tego jak je wyskalujemy, możemy śledzić wizerunek firmy, marki czy produktu, w podziale na kanały, którymi docieramy do Klientów. 

Dowiedz się więcej >>

}
Rejestracja Czasu Pracy

Sprawna koordynacja dostępności czasowej pracowników jest niezbędna dla poprawnego funkcjonowania każdej firmy. Rozwiązania Business Intelligence pomogą Ci monitorować wszystkie najważniejsze wskaźniki dotyczącej rejestracji czasu pracy.

Dowiedz się więcej >>

b
Raporty Awizacji Gości

Bezbłędna awizacja to istotny element dbania o bezpieczeństwo w większości organizacji.  W trosce o komfort swoich klientów, firmy chcą aby proces awizacji był jak najbardziej przejrzysty i szybki. Aby go usprawnić, proponujemy elastyczne narzędzia wspierające zarządzanie w tym obszarze, bazujące na zawsze aktualnych, interaktywnych raportach osadzonych na plaformach Business Intelligence.

Dowiedz się więcej >>

Ograniczenie rotacji pracowników

Pomożemy ci z rozwiązaniem problemu rotacji pracowników oraz obniżymy koszty i czas ich rekrutacji!

Dowiedz się więcej >>

Sprzedaż i CRM w farmacji

Dzięki trafnej identyfikacji źródeł sukcesów i potencjalnych zagrożeń możesz zwiększyć swoją sprzedaż, dowiedz się jak to zrobić w zaledwie 3 krokach. Pozwól pracownikom wykorzystać i zrozumieć narzędzia, które zwiększą ich wydajność.

Dowiedz się więcej >>

n
Anonimizacja raportów

Wykorzystanie na potrzeby prezentacji gotowego rozwiązania jest znacznie bardziej komfortowe rozwiązanie niż posługiwanie się zrobionym na szybko mockupem. Stworzyliśmy rozwiązanie, które pozwala na anonimizację danych w gotowych raportach, tak, żeby móc posłużyć się nimi w celach prezentacyjnych.

Dowiedz się więcej >>

k
Analiza kosztów

Postaw na skuteczną analizę kosztów, dzięki której będziesz mógł ocenić obecny poziom zarządzania wydatkami oraz zaplanować przyszłe. Dzięki temu zaprojektujesz również budżet w perspektywie długookresowej w taki sposób, by Twoja firma osiągała jak najwyższy zysk. 

Dowiedz się więcej >>