Zarządzanie w organizacji

Współczesny zarząd skupia się na wyznaczaniu celów i na podejmowaniu działań ukierunkowanych na ich realizację.

Zarządzanie organizacją jest zdecydowanie najbardziej rozbudowanym i kompleksowym działem raportowym ze wszystkich, które oferujemy naszym klientom. Ma to oczywiście odzwierciedlenie praktyczne. W każdym obszarze działalności firmy, który wspieramy rozwiązaniami raportowymi, nasi klienci wyróżniają wskaźniki, będące kluczowymi w kontekście sprawozdawczości w pionowej strukturze organizacji. Część z nich dociera do osób pracujących na szczeblu managerskim a część do zarządu. Znakomita większość jest również raportowana na wielu poziomach, jednak w różnym ujęciu. Na przykład w odniesieniu do regionu, podregionu, zespołu itd. Nasze doświadczenia i obserwacje pokazują, że w coraz mniejszej ilości przedsiębiorstw zarząd skupia się na wnikaniu w raporty do poziomu pojedynczej pozycji na fakturze. Skupiony na agregatach kluczowych wskaźników koncentruje swoją uwagę wokół wyznaczania celów oraz podejmowania działań ukierunkowanych na ich realizację.

Pracujesz z danymi sprzedażowymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy cię wspomóc.

Business Intelligence lekarstwem na kryzys w twojej firmie

Oczywiście nie ograniczamy się tylko do wykorzystywania praktyk z obszaru Business Intelligence we wsparciu planowania rozwoju i budowy raportów. Bo nie zawsze zautomatyzowany raport czy też dashboard, opatrzony firmowymi kolorami, musi być efektem pracy analityka w środowisku BI. Niezmiennie zachęcamy naszych klientów do wykorzystywania posiadanych narzędzi w trybie data discovery, czyli m.in. w:

  • aktywnym poszukiwanie nowych możliwości optymalizacji obecnych procesów,
  • wyznaczaniu punktów, wokół których warto zainicjować budowę nowego procesu, mającego potencjał na zwiększenie wydajności,
  • znajdowaniu odpowiedzi na pytania, które są ważne tu i teraz (analiza danych ad-hoc).

 

Każdy z wymienionych punktów zyskuje na sile wtedy, kiedy w oczy naszej firmy zagląda widmo kryzysu. W takiej sytuacji nasza uwaga powinna być całkowicie poświęcona szybkiemu pozyskiwaniu wiarygodnych informacji z danych i rzetelnemu pozycjonowaniu naszej organizacji względem czynników, mających wpływ na złą sytuację.

Bardziej responsywni analitycy, dzięki narzędziom BI

Kiedy czas gra na naszą niekorzyść, zastosowanie raportowania w oparciu o narzędzia Business Intelligence jest podwójnie korzystne. Narzędzia BI pozwalają istotnie zredukować czas oczekiwania zarówno na raport jak i na odpowiedź na pojedyncze pytania kierowane do analityków. Dzięki temu Twoja współpraca z działem analiz będzie przypominać żywy dialog, a nie wymianę korespondencji tradycyjną pocztą.

Jak tworzymy merytoryczne podstawy dla 3 typów zarządzania?

W poprzednich akapitach wspominaliśmy o bieżącym raportowaniu z różnych obszarów działalności firmy i poszukiwaniu ad-hoc niecierpiących zwłoki odpowiedzi na codzienne pytania. Tę krótką listę należałoby uzupełnić o takie narzędzia z naszego portfolio, które pozwolą decydentom na kontrolowanie dostępnych zasobów i tworzenie wiarygodnych predykcji. Tylko takie modele, które z dużym prawdopodobieństwem pozwalają oszacować kondycję firmy, w kolejnych okresach mogą stać się podstawą do bezpiecznego planowania strategii.

Ta wirtualna lista to też pewnego rodzaju schemat, wokół którego budujemy portfolio naszych rozwiązań wspierających zarządzanie na trzech poziomach:

  •  strategicznym,
  •  taktycznym,
  •  i operacyjnym.

Poznaj zastosowania, gotowe do wdrożenia w twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja. Tutaj znajdziesz wszystkie zastosowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się