Analityka w branży motoryzacyjnej

Analityka szyta pod branżę

Zapraszamy do świata produktów analitycznych, które przygotowujemy dla naszych Klientów z branży motoryzacyjnej. W dużych firmach wyspecjalizowanych w sprzedaży pojazdów, patrząc z perspektywy regionalnej centrali koncernu, zazwyczaj mamy do czynienia z rozbudowaną strukturą raportową opartą o sieć dealerską, marki, podregiony i przedstawicieli handlowych. Poznanie i zrozumienie tej struktury jest niezwykle istotne, żeby dla każdej zainteresowanej osoby stworzyć odpowiednie narzędzie do śledzenia kluczowych wskaźników.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Dlaczego to takie ważne?

Raporty wspierające proaktywną analizę danych w motoryzacji mają ogromny potencjał w kontekście monetyzacji danych i poszukiwania nowych szans sprzedaży. Pod tym kątem, tworzymy raporty lojalności Klientów i utylizacji produktów lojalnościowych. Przynajmniej część potrzeb Klienta można stosunkowo łatwo przewidzieć. Podjęcie odpowiednio wcześnie działań mających na celu zatrzymanie go przy naszej marce znacznie ułatwia redukcję odpływu klientów do innych koncernów.

W obszarze operacyjnym, zgodnie ze strukturą raportowania firmy:

  • dostarczamy produkty wspierające analizę wydajnościową, kosztową i porównawczą serwisów (z podziałem na mechaniczny i blacharski),
  • tworzymy analizy lejków CRM-owych, raporty penetracji rejestrów pojazdów aktywnymi produktami lojalnościowymi z podziałem na przyjętą logikę segmentacji klientów i wiekowania floty i inne raporty specyficzne dla branży motoryzacyjnej.

Poznaj zastosowania gotowe do wdrożenia w Twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja. Tutaj znajdziesz wszystkie zastosowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się