Sprzedaż i CRM w farmacji

Dedykowane narzędzia do raportowania procesów sprzedażowych w farmacji, rozwiązują problemy:

  • Łączenia danych pochodzących od różnych dostawców (np. Kamsoft, SoftForYou, IQVIA itd.).
  • Wyliczana poziomów realizacji celów na podstawie danych z CRM i danych z rynku.
  • Niespójnego raportowania pomiędzy zespołami, regionami i produktami.
  • Braku zaufania dla niereprezentatywnych raportów sell-in i sell-out, dystrybucji, MSL i innych.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Wzrost sprzedaży dzięki trafnej identyfikacji źródeł sukcesów i potencjalnych zagrożeń. W 3 krokach.

Krok 1: Na drodze do osiągnięcia tytułowego sukcesu, na wstępie należy określić jego kryteria; Czy w kategoriach sukcesu będziemy mówili o wzroście sprzedaży? Jeśli tak, to o ile i w jakim okresie? Czy może nadrzędne będzie dla Ciebie utrzymanie lub wzrost udziału w rynku? Niektóre firmy stawiają na pierwszym miejscu realizację planu, wokół produktów znajdujących się na MSL (Must Stock List). Opowiedz nam o tym, co jest dla Ciebie najistotniejsze, a my pomożemy na bieżąco stymulować rozwój Twojego biznesu.

Krok 2: Dopasujmy do Twoich kryteriów niezbędne wskaźniki, na przykład mówiące o tym, jakie osiągnęliście wyniki w miesiącu, kwartale lub roku, lub czy jesteście na dobrej drodze do przebicia sprzedaży z poprzedniego okresu. Zbadajmy, jak wypadacie na tle konkurencji oraz jak się kształtuje Wasz stock produktów w rynku. Warto również określić, na jakich poziomach chcesz śledzić swoje wyniki. Na poziomie produktu, zespołu, regionu lub pojedynczych przedstawicieli (praktyka podpowiada nam, że na wszystkich).

Krok 3: Wspólnie określmy, w jaki sposób możemy mierzyć wybrane wcześniej wskaźniki. Zbierzemy dla Ciebie odpowiednie dane, połączymy je ze sobą i opracujemy serię interaktywnych raportów. Z łatwością wykorzystasz je do:

  • Efektywnego zarządzania zespołami.
  • Śledzenia postępów na drodze do sukcesu.
  • Weryfikacji działań przynoszących pozytywne i negatywne efekty.
  • Identyfikacji zjawisk, mogących zagrozić powodzeniu realizacji wyznaczonych planów.

Dla kogo i po co?

Odbiorcy dashboardów to zarówno zarząd, brand managerowie jak i przedstawiciele (z różnymi poziomami uprawnień). Na każdym szczeblu zapotrzebowanie na raporty jest inne, tak samo jak potrzeba ich edycji, ograniczeń lub rozbudowy. Dostosujemy uprawnienia do dostępu do danych, według Waszych potrzeb, z łatwością integrując raporty ze strukturą firmy (np. w oparciu o Active Directory).

Korzyści:

Budujemy analizy oraz wizualizacje zawierające KPI, prognozy i trendy, które pozwolą Ci codziennie monitorować procesy sprzedażowe i podejmować mądre i świadome decyzje przy planowaniu i alokacji zasobów. Specjalizujemy się również w łączeniu danych sprzedażowych z danymi CRM, tworząc raporty zarządcze wspierające planowanie i egzekucję krótko i długoterminowej strategii biznesowej.

Sales Force Effeciveness – pozwól pracownikom wykorzystać i zrozumieć narzędzia, które zwiększą ich wydajność

Możesz kontrolować jak często przedstawiciele odwiedzają klientów o określonym potencjale, aby zobaczyć, czy są na właściwej ścieżce do osiągnięcia celów. Przedstawiciele również mogą wykorzystać taki raport, żeby celniej planować swoje działania. Takie podejście przynosi korzyści nie tylko w sprzedaży, ale także w budowaniu marki i podnoszeniu lojalności klientów.

Salesforce Effectiveness (SFE) to strategia łącząca wiele kategorii, takich jak świadomość konkurencyjności, motywacja, szkolenia i dotarcie do właściwych odbiorców z najbardziej adekwatną ofertą komunikacją. Nasze raporty pomogą Ci monitorować efektywność REP i KAM, śledząc najistotniejsze wskaźniki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się