Planowanie zapotrzebowania materiałowego

banery data science

Efektywnie zarządzaj procesem planowania zapotrzebowania materiałowego

Planowanie zapotrzebowania materiałowego to niezwykle złożone zagadnienie obejmujące przechowywanie towarów w magazynie, zapas magazynowy oraz zamówienia. Nasze wsparcie w tym obszarze może się ograniczyć do zebrania danych i budowy raportów, które dadzą Ci możliwość efektywnego zarządzania całym procesem. Możemy również zbudować całe środowisko analityczne, od bazy danych po gotowe raporty, lub uzupełnić Twój istniejący ekosystem o brakujące elementy.

Każde z tych działań ma na celu dostarczenie Ci narzędzi, dzięki którym:

 

 • Wyeliminujesz szacowanie zapotrzebowania „na oko”.
 • Nie przeoczysz żadnej sytuacji, w której wymagane jest uzupełnienie zapasów.
 • Określisz wartość zapotrzebowania w dłuższej perspektywie czasowej – możesz wykorzystać tę wiedzę do renegocjowania cen z dostawcami.
 • Uwzględnisz wszystkie czynniki mające wpływ na dostawy i produkcję, np. kolejność, czas, zmienność kursów walut itd.
 • Zyskasz skonsolidowane źródło informacji do planowania budżetu.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Dlaczego proces planowania zapotrzebowania warto objąć kompleksowym raportowaniem?

Przedsiębiorstwo obracające towarami powinno posiadać wystarczający zapas magazynowy, aby realizować zamówienia bez konieczności domawiania towaru i zarazem nie przechowywać nadmiarowej ilości zapasu. Aby optymalnie rozwiązać tego rodzaju problem, konieczne jest rozsądne planowanie zapotrzebowania. Innymi słowy – towar należy zamawiać w takich momentach, w których jego zapas osiąga minimum, którego przedsiębiorstwo nie powinno przekroczyć, aby nie utracić możliwości płynności realizacji zamówień.

Z punktu widzenia systemów ERP oraz raportowania w systemach Business Intelligence można przyjąć założenie minimalnego oraz maksymalnego dopuszczalnego stanu magazynowego. Oznacza to, że dopuszczalny zapas konkretnego produktu np. krzeseł może odbiegać o +/- 10% od założonego progu. Jeśli zapas spada poniżej określonego progu, wówczas realizowane jest zamówienie uzupełniające stan magazynowy produktu do ściśle określonej wartości. Ustalenie powyższego kryterium pozwala na uznanie stanu magazynowego za poprawny, np. w sytuacji gdy zwrócona zostanie pewna ilość towaru. W konsekwencji, stan będzie wyższy niż zakładany zapas, jednak nie większy niż zapas maksymalny. Przykładowe stany kilku towarów pokazane są na poniższym wykresie:

W powyższym przykładzie widzimy, że:

 • Komód jest mniej niż zakłada zapas minimalny.
 • Ilość krzeseł jest bliska zapasowi optymalnemu.
 • Ilość regałów jest większa niż zakłada zapas optymalny, ale jest mniejsza od zapasu maksymalnego. Oznacza to, że ich stan magazynowy jest w normie.
 • Zwrot dużej ilości stołów miał wpływ na to, że w magazynie było ich znacznie więcej niż zapas maksymalny.

Nasz przykład bazuje tylko na samym stanie magazynowym, co stanowi pewne uproszczenie. W rzeczywistości przy planowaniu zapotrzebowania należy uwzględnić np. ilość zamówień oraz ich następstwo w czasie. W przypadku zakładów produkcyjnych zagadnienie może być bardziej złożone, ponieważ w czasie planowania należy uwzględnić m.in. kolejność wytwarzania produktów. Pozwoli to na wskazanie momentu, w którym nastąpi zmniejszenie się zapasu konkretnego surowca lub półproduktu, który będzie wykorzystany w produkcji. Jest to proces dynamiczny i realizacja złożonych zamówień może zmienić sytuację – konieczne może okazać się domówienie potrzebnych surowców.

Analizie BI mogą podlegać poniższe wskaźniki:

 • Rozpisanie zamówień w czasie.
 • Wskazanie produktów wymagających zamówienia.

Poznaj zastosowania, gotowe do wdrożenia w Twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się