Budowa i rozwój procesu budżetowania

banery data science

Doskonalenie sprawozdawczości finansowej i rozwój obecnych rozwiązań

Budżetowanie to złożony proces, wymagający precyzyjnej analizy wielu czynników. Na ich podstawie możemy przyjąć takie założenia, które umożliwią celne planowanie i zminimalizują potrzeby wprowadzania korekt w ciągu roku. Wykorzystując odpowiednie narzędzia, pomożemy Ci ograniczyć czas, który poświęcasz na zbieranie danych i tworzenie modeli tak, żeby nie zabrakło Ci go na merytoryczną analizę danych. Dlatego, jeśli jesteś wyczerpany zajmowaniem się wieloma plikami Excela, zawierającymi dziesiątki arkuszy roboczych lub masz dość nieintuicyjnych i skomplikowanych funkcji zagnieżdżonych, zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy. Dane finansowe nie muszą spędzać snu z powiek, jeśli wykorzystamy odpowiednie narzędzia.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Dla menedżerów pracujących z raportami finansowymi oraz dla kadry zarządzającej

Oraz dla wszystkich osób, zajmujących się procesem budżetowania, które chcą udoskonalić i zautomatyzować obecne rozwiązania. Poza tworzeniem raportów w postaci zrozumiałej i czytelnej wizualizacji danych pomożemy Ci przede wszystkim w odpowiednim zarządzeniu zmianą w Twojej organizacji (o tym, jak to robimy, możesz posłuchać w naszym podcaście TUTAJ. Jest to niezwykle istotne, przy zmianie metodologii pracy lub narzędzi, do których Twój zespół jest przyzwyczajony. Dlatego zaczniemy od wzbogacania istniejących raportów warstwą wizualną, tak, żeby z czasem skupić Waszą uwagę na niezależnych dashboardach, dostępnych z każdego miejsca na Ziemi.

Automatyzacja procesu budżetowania

Automatyzacja procesów wokół budżetowania, może być korzystna pod względem oszczędności kosztów i czasu. Rozwój bazujący na potencjale nowoczesnych narzędzi Business Intelligence, takich jak Alteryx, Tableau czy Power BI, pozwala przyspieszyć ewolucję w tym obszarze. Aplikacje, umożliwiające przygotowywanie danych w formie przepływu budowanego z gotowych narzędzi, dają możliwość:

  • Łatwego modelowania procesu.
  • Obserwacji i modyfikacji z perspektywy całego modelu, a nie pojedynczych wycinków kodu.
  • Łatwego śledzenia zmian i konsekwencji modyfikacji na każdym kroku procesu.
  • Szybkiego wdrażania nowych osób w trakcie pracy.

U jednego z naszych klientów używamy Alteryx do łączenia danych z kilku źródeł, przekształcania zgodnie z wymaganiami i tworzenia zaawansowanych obliczeń. Po szeregu takich operacji  modele są publikowane w środowisku raportowym Tableau Server. Przy tak poukładanej pracy, budowa warstwy wizualnej w Tableau wymaga minimalnego zaangażowania, ponieważ tworząc kompleksowe rozwiązanie, kierujemy się zasadą maksymalnej optymalizacji i prostoty źródeł dostarczanych do budowy raportów. Śmiało można powiedzieć, że 90% obliczeń jest wykonywana w Alteryx, dzięki czemu czasy pierwszego otwarcia i kolejnych odpowiedzi dashboardów w Tableau są ograniczone do minimum.

 

Miejsce interaktywnych raportów BI w procesie budżetowania

Budżetowanie to proces planowania, tworzenia i zatwierdzania budżetu, a także jego dalszej kontroli.

Raportowanie w tym obszarze jest szczególnie skuteczne w przedsiębiorstwach, w których kierownictwo wyższego szczebla jest zdecentralizowane. Interaktywne raporty pozwalają na monitorowanie realizacji poszczególnych zadań, sprawowanie kontroli nad niższym szczeblem zarządzania oraz komunikację w obrębie samego raportu.

Budżetowanie służy zwiększeniu efektywności działań i optymalnemu wykorzystaniu zasobów oraz wspiera kadrę decyzyjną.

Pozwala doprecyzować i wyróżnić najważniejsze cele przedsiębiorstwa, zwłaszcza zadania niezbędne wraz z ich realizacją, jednocześnie osadzając te procesy w ściśle określonym czasie. Dlatego tak istotne jest to, żeby umieć mierzyć i skutecznie śledzić wykorzystanie zasobów i ewaluację podjętych inicjatyw.

Ostatnim etapem budżetowania jest tworzenie budżetu.

Budżet traktujemy jako plan działania, który przedstawia sposób alokacji zasobów wyrażony w pieniądzu, zatwierdzony i realizowany przez pracowników różnych szczebli zarządzania, przygotowany na określony czas. Zwykle jest to rok kalendarzowy, czasami podzielony na mniejsze okresy, takie jak kwartały, miesiące lub inne, potrzebne do analizy.

Etapy budżetowania, w których wykorzystujemy narzędzia BI

  • Przygotowanie założeń do budżetu – połączenie wszystkich istniejących budżetów i prognozowanie przyszłych dochodów.
  • Przygotowanie budżetu – przedstawienie wyników z poprzedniego kroku w formie zbiorczego dashboardu.
  • Realizacja i kontrola budżetu – przetworzone dane są bazą dla narzędzi do wizualizacji danych typu Tableau czy PowerBI. Kierownictwo jest w stanie kontrolować koszty wydatków i limity budżetowe za pomocą dedykowanych dashboardów. Takie podejście pozwala w zrównoważony sposób zarządzać procesem budżetowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się