AMODIT

AMODIT – Inteligentny System Obiegu Dokumentów

 

AMODIT to system obiegu dokumentów stworzony z myślą o elastyczności i prostej obsłudze. System pozwala użytkownikom biznesowym tworzyć i modyfikować procesy bez udziału osób z IT. Innowacyjne podejście pozwala na znaczące skrócenie czasu wdrożenia i obniżenie jego kosztów. Zastosowanie elementów sztucznej inteligencji do adaptacyjnego modelowania przepływów danych, oraz do przewidywania zachowań użytkowników umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami i przepływem informacji. AMODIT jest wykorzystywany zarówno przez małe firmy, jak również przez duże korporacje.

  • Najczęściej wdrażane procesy:
  • Obieg faktur
  • Obieg korespondencji
  • Obieg wniosków urlopowych
  • Obieg umów
  • Rozliczanie zaliczek
  • Elektroniczne archiwum dokumentów
  • Portal pracowniczy

Dowiedz się więcej.

Share This