Financial Controlling Summit 2017 [event]

utworzone przez wrz 12, 2017Business Intelligence, Data Science, Event, Tableau

Już 20-ego września w Warszawie, podczas konferencji Financial Controlling Summit, opowiadać będziemy o wyzwaniach i szansach, które otwierają się dla obszaru kontrolingu finansowego w związku z rozwojem techologii związanej z wizualizacją danych.

Tym samym, serdecznie zapraszamy na prelekcję Piotra Reszki pt. “Visual data science w kontrolingu finansowym. Jak przewidzieć rentowność projektów?”. 

W trakcie prezentacji pokażemy studium przypadku analizy rentowności projektów, kładąc szczególny nacisk na poniższe zagadnienia:

  • Czym jest Visual data science?
  • Dlaczego zbiór słupków, linii, kolorów, kształtów jest tak zaskakująco skuteczny w odkrywaniu i rozumieniu danych?
  • Jak płynna interakcja z wizualizacją danych zwielokrotnia nasze możliwości analizy i prowokuje do dalszych pytań?

 

Więcej informacji:
https://konferencje.rp.pl/wydarzenia/10/841-financial-controlling-summit-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=xqQOjwCgdtg