Astrafox wspiera Stowarzyszenie To Help Africa

cze 10, 2022

Astrafox wspiera

To Help Africa

Jesteśmy jednym z darczyńców Stowarzyszenia To Help Africa, które z wielu kropli tworzy cały strumień dobra dla mieszkańców, którzy posiadają utrudniony dostęp do wody pitnej.  Zgadzamy się z ideą stowarzyszenia i z tym, żeby na co dzień dostrzegać rzeczy, które nie w każdej części świata są tak samo oczywiste.

Na podsumowanie akcji związanej z budową studni zaprosiliśmy do naszego biura przedstawicieli stowarzyszenia, a także inne firmy zaangażowane w tę inicjatywę. Poniżej przedstawiamy relację w tego wydarzenia.

Błędny URL filmu