Astrafox dołączyło do United Nations Global Compact

gru 16, 2022

astrafox

Z dumą możemy ogłosić, że Astrafox, jako producent technologii realizującej cele zrównoważonego rozwoju oraz firma świadoma i odpowiedzialna społecznie przystąpiła do United Nations Global Compact — platformy, która działa na rzecz zrównoważonego rozwoju, wdrażania oraz promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych.

Tym samym dołączamy do tysięcy innych firm, które zobowiązały się podjąć odpowiedzialne działania biznesowe, by tworzyć taki świat, jakiego wszyscy pragniemy!

Na potwierdzenie naszego członkostwa w grupie międzynarodowych firm, prowadzących działania na rzecz wdrażania, rozwoju i promowania najlepszych praktyk biznesowych otrzymaliśmy oficjalny certyfikat United Nations Global Compact.

United Global Compact to inicjatywa skierowana do przedsiębiorstw na całym świecie w celu dostosowania ich działalności i strategii zgodnie z dziesięcioma zasadami w dziedzinie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji oraz do podejmowania działań wspierających cele ONZ i kwestii zawartych w Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG). Rozpoczęta w 2000 r. idea UN Global Compact jest największą korporacyjną inicjatywą zrównoważonego rozwoju na świecie, zaangażowanych jest w nią ponad 15 000 firm i 3800 sygnatariuszy niebiznesowych z ponad 160 krajów i przeszło 69 sieci lokalnych.

Poświadczenie naszego członkostwa w United Global Compact znajdziesz tutaj.