Podziel się wiedzą z innymi – Tableau Server [artykuł]

wrz 8, 2017

Tableau

Analiza Danych

Business Intelligence

banery data science

Stworzenie w ramach organizacji scentralizowanego systemu analitycznego to szansa na przełożenie danych na realne korzyści biznesowe, optymalizację procesów czy dokładniejsze planowanie. W uzyskaniu takich rezultatów pomóc może Tableau Server, który w połączeniu z Tableau Desktop pozwala na uzyskanie zupełnie nowej jakości w dziedzinie analizowania i współdzielenia danych. Czym charakteryzuje się Tableau Server i jakie jeszcze korzyści pozwala uzyskać?

 

Czym jest Tableau Server?

Rozbudowany, intuicyjny w obsłudze i funkcjonalny system analityczny, do którego dostęp posiadają nie tylko doświadczeni analitycy, ale również szeregowi pracownicy, niesie za sobą ogromną wartość biznesową dla organizacji. Dostęp do firmowej bazy danych w połączeniu z doskonałym zrozumieniem konkretnego obszaru działalności pozwala bowiem na przeniesienie analiz na zupełnie nowy poziom. Tableau, jako światowy lider dostarczający rozwiązania klasy Business Intelligence, ma sporo do zaoferowania organizacjom chcącym opierać swoje kluczowe decyzje na analizie danych. Mowa między innymi o Tableau Desktop, przeznaczonym do agregowania danych pochodzących z najróżniejszych źródeł, ich wielopłaszczyznowego analizowania i atrakcyjnego wizualizowania w formie przejrzystych dashboardów. Na wspomnienie zasługuje również Tableau Server, który pozwala na budowę scentralizowanego systemu analitycznego, dającego uprawnionym użytkownikom dostęp do przygotowanych w Tableau Desktop analiz i raportów.

Jakie korzyści niesie wdrożenie rozwiązania Business Intelligence jakim jest Tableau Server w organizacji? Posiadanie w pełni rozwiniętej platformy BI to zdecydowanie najbezpieczniejszy i najbardziej efektywny sposób dzielenia się raportami. Zapewnia pełną poufność informacji, a także ich dostępność dla upoważnionych użytkowników zarówno za pomocą przeglądarki internetowej jak i dowolnego urządzenia mobilnego. Tak duży poziom demokratyzacji dostępu do danych pozwala na ich efektywniejsze wykorzystanie i przełożenie na konkretną wartość biznesową – podejmowanie trafniejszych decyzji, lepsze planowanie czy optymalizację procesów. Co więcej, Tableau Server to nie tylko narzędzie służące do sprawnego dystrybuowania raportów w organizacji, ale również platforma umożliwiająca grupową współpracę w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze atuty Tableau Server

Korzyści płynących z użytkowania Tableau Server dla organizacji, podobnie jak i zalet narzędzia, jest wiele. Do szczególnie istotnych z biznesowego punktu widzenia atutów zaliczyć należy m. in.:

#1 Szybkie i bezpieczne udostępnianie raportów

Podstawowym atutem i tym samym głównym celem przyświecającym twórcom Tableau Server jest niewątpliwie zaoferowanie możliwości szybkiego i bezpiecznego dzielenia się raportami i analizami wykonanymi przy pomocy Tableau Desktop. W efekcie korzystanie z narzędzia pozwala na istotne zwiększenie wartości firmowych danych poprzez udostępnienie ich wielu użytkownikom w zaufanym środowisku. Stanowi doskonałą alternatywę dla powolnych, tradycyjnych rozwiązań. Bez względu na to, czy dostęp do raportu ma posiadać 10, 100 czy 1 000 użytkowników, Tableau Server pozwala na udostępnienie im określonych raportów, analiz czy dashboardów w zaledwie kilka chwil. Co więcej, pozwala na stworzenie określonych grup użytkowników, chociażby pracowników określonych departamentów (np. HR czy Controllingu), co pozwala na uzyskanie jeszcze większej wydajności działania, przy jednoczesnej pewności udostępnienia danych właściwym osobom. Powyższe funkcjonalności sprawiają, że Tableau Server spełnia wymagania stawiane zarówno przez niewielkie organizacje jak i potężne korporacje o międzynarodowym zasięgu i rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

#2 Obsługa wielu źródeł danych

To, co szczególnie istotne z biznesowego punktu widzenia, w kontekście wdrożenia jakiegokolwiek narzędzia klasy Business Intelligence, to jego użyteczność oraz dostosowanie do potrzeb i wymagań organizacji. W tej kategorii Tableau Server wypada nader korzystnie. W temacie ogromnej funkcjonalności narzędzia wspomnieć należy przede wszystkim o ogromnych możliwościach w zakresie bezpiecznego łączenia się z najróżniejszymi źródłami danych. Mowa zarówno o najpopularniejszych korporacyjnych platformach składowania i przetwarzania danych: Oracle, Cloudera Hadoop, AWS Redshift, Microsoft SQL Server czy Teradata, jak i wielu innych, do których dostęp umożliwiają specjalne konektory i interfejsy programistyczne aplikacji (API). Dzięki nim Tableau Server można połączyć z takimi platformami i narzędziami jak chociażby Google Analytics, Dropbox, SharePoint czy SAP.

Listę wszystkich źródeł danych obsługiwanych przez Tableau Server znaleźć można na stronie internetowej producenta: https://www.tableau.com/products/server#data-sources-2

#3 Możliwość współdzielenia pracy

Tableau Server to nie tylko narzędzie służące do udostępniania raportów i dashboardów uprawnionym użytkownikom, ale również doskonała platforma umożliwiająca wspólną pracę w czasie rzeczywistym. Poprzez grupową kooperację, zmianę wizualizacji raportów, tworzenie zupełnie nowych widoków i kalkulacji, a także modyfikowanie istniejących dashboardów, uprawnieni użytkownicy Tableau Server zyskują możliwość bieżącego dostosowywania raportów do zmieniających się potrzeb organizacji i otoczenia rynkowego, a tym samym zwiększenia wartości płynącej z analizy danych. Uwolnienie potencjału drzemiącego w ludziach, będących największym kapitałem każdej organizacji, to najskuteczniejszy sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i wprowadzenie biznesu na zupełnie nowy poziom.

#4 Wysoki poziom bezpieczeństwa

Jako że dane zaliczają się obecnie do najcenniejszych aktywów każdej organizacji, a ich wartość z roku na rok staje się coraz większa, niezwykle istotnym aspektem staje się ich właściwe zabezpieczenie. I jak można przypuszczać i w tym obszarze Tableau Server ma organizacjom wiele do zaproponowania. Narzędzie jest zintegrowane z istniejącymi protokołami zabezpieczeń, a ponadto wykorzystuje zaawansowane zabezpieczenia SSL / TLS do szyfrowania transmisji na linii klient – Tableau Server oraz Tableau Server – baza danych. Dodatkowo posiada własny wbudowany system uwierzytelniania – Local Authentication. Oferuje ponadto administratorom szerokie możliwości w zakresie kontroli nad danymi i obiektami, umożliwiając nadanie konkretnym użytkownikom dostępu do określonej zawartości, a także dowolnie kształtować zakres przysługujących im uprawnień (np. ograniczyć możliwe do wykonania działania na danych i obiektach).

#5 Szybka i prosta implementacja

Niewątpliwym plusem Tableau Server jest również jego prosta implementacja. Niezależnie od tego, czy dane są przechowywane w firmie czy w chmurze, Tableau Server umożliwia elastyczną integrację z istniejącą infrastrukturą danych, co pozwala istotnie obniżyć koszty i skrócić czas wdrożenia do minimum. O jak długim czasie mowa? Tableau jest jedyną platformą analityczną, którą można w pełni wdrożyć i udostępnić dla tysięcy użytkowników w niecały dzień. Ogromną zaletą jest ponadto łatwa skalowalność, która również pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Wdrożenie można bowiem zaplanować w oparciu o bieżące potrzeby organizacji, a w raz z jej rozwojem lub rosnącą liczbą użytkowników uprawnionych do korzystania, elastycznie skalować – dodawać kolejne licencje dla użytkowników i rdzenie procesora. Server Tableau może obsłużyć do 100 użytkowników na rdzeń i skaluje liniowo. Wspomnieć warto również o minimalnej konieczności wsparcia ze strony IT – tak na etapie samego wdrożenia jak i późniejszego użytkowania narzędzia, co stanowi kolejny czynnik pozwalający na redukcję kosztów do minimum.

#6 Pełna kontrola administratorska

Tableau Server to platforma stworzona z myślą o możliwie największej intuicyjności i łatwości obsługi. Doskonale widać to między innymi w obszarze administrowania narzędziem. Zaprojektowano je w taki sposób, by z łatwością śledzić i zarządzać udostępnionymi treściami, użytkownikami, licencjami oraz wydajnością serwera. Śledzenie procesów i wydajności systemu jest kluczowe dla utrzymania niezawodnego działania narzędzia, a ponadto stanowi istotny element planowania przyszłych zdolności produkcyjnych. By ułatwić pracę administratorów, zarządzanie danymi i uprawnieniami użytkowników zostało zautomatyzowane w maksymalnym stopniu dzięki rozwiązaniom takim jak: Tabcmd, Tabadmin, REST API, AWS EC2 czy VMWare vSphere. Pomocny jest również wizualny panel uprawnień, który pozwala dokładnie określić, jakie role i obowiązki są dziedziczone przez każdego użytkownika i każdą grupę dla poszczególnych stron, projektów i folderów.

Tableau Server vs. Tableau Online

Alternatywnym rozwiązaniem dla Tableau Server jest Tableau Online. Czym charakteryzuje się to narzędzie? Najogólniej rzecz ujmując Tableau Online to nic innego jak Tableau Server w chmurze. Trzeba jednak mieć świadomość tego, co różni te narzędzia, a co za tym idzie, które lepiej będzie odpowiadać wymaganiom zgłaszanym przez konkretną organizację.

Tableau Server to niewątpliwie narzędzie stworzone z myślą o dużych organizacjach, które zgłaszają niemałe zapotrzebowanie na licencje dla użytkowników i przechowują ogromne ilości danych. Korzystanie z Tableau Server wiąże się bowiem z koniecznością zakupienia przynajmniej 10 licencji (cena narzędzia uzależniona jest wyłącznie od liczby użytkowników – 35 dolarów za użytkownika miesięcznie), zaś ilość przechowywanych danych nie jest w żaden sposób ograniczona. W przypadku Tableau Online nie ma dolnego ograniczenia liczby użytkowników (cena narzędzia uzależniona jest wyłącznie od liczby użytkowników – 42 dolarów za użytkownika miesięcznie), co czyni je atrakcyjnym rozwiązaniem dla niewielkich przedsiębiorstw, przechowujących nie więcej aniżeli 100 GB danych.

To, co przemawia na korzyść Tableau Server to jednak możliwość instalacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firewalla organizacji, automatycznego odświeżania ekstraktów danych (lokalnych zapisów baz danych) w określonych odstępach czasowych oraz pracy na wielowymiarowych źródłach danych (tzw. kostkach). Atutem jest ponadto licencja core’owa, która umożliwia dostęp do danych dla gości (bez konieczności uwierzytelniania). Tableau Online takich możliwości nie oferuje, jest narzędziem nieco mniej zaawansowanym i funkcjonalnym, aczkolwiek mimo wszystko dla wielu organizacji bardziej odpowiednim aniżeli Tableau Server. Co przemawia na jego korzyść? Pracuje na zewnątrz firewalla organizacji, jest instalowane i utrzymywane przez Tableau, co jest niewątpliwie bardzo wygodnym i tanim rozwiązaniem, a ponadto jego wykorzystanie jest możliwe nawet w przypadku zakupu zaledwie jednej licencji.

Dokonanie wyboru pomiędzy Tableau Server a Tableau Online stanowi zatem w dużej mierze kwestię indywidualną. By dokonać właściwego wyboru, konieczne jest jego poprzedzenie gruntowną analizą potrzeb organizacji, szacunkami dotyczącymi liczbą przyszłych użytkowników narzędzia oraz spodziewaną ilością przechowywanych danych. Tylko takie działanie pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów.

Pobierz Tableau Trial tutaj: http://tableau.astrafox.pl/pobierz_Tableau