Podstawowe operacje na dacie w Tableau

Michał Maliszewski

maj 6, 2020

Tableau

Import, Format, Hierarchia.

Po moim ostatnim wpisie na temat dat w Tableau pomyślałem, że warto byłoby bardziej zagłębić się w temat związany z działaniem aplikacji TABLEAU na datach.

Umieszczenie danych w czasie

Kiedy mówimy o właściwej prezentacji danych, mówimy również o kontekście. Bez kontekstu, dane nie mówią nam pełnej historii. Jednym ze sposobów pokazywania kontekstu jest umieszczenie danych w czasie, porównanie do innych okresów. Dane w postaci daty oczywiście w systemie posiadamy, natomiast praca z datą w wielu aplikacjach jest trudna. Musimy tworzyć pola, pozwalające nam grupować daty – takie jak np. kwartały, numery tygodnia, nie mówiąc już o dniach tygodnia. W takich sytuacjach musimy tworzyć dodatkowe kalkulacje, opierające się na dacie, które powiększają bazę danych, oraz pracują na polach tekstowych, co może spowalniać obliczenia.

Pole daty w danych

Bardzo często uzyskanie daty jest problematyczne. W Excelu data jest wyznaczana w danej komórce, ale nawet jeśli ustalimy format komórki, nadal w tej samej kolumnie możemy zapisać różne formaty, co w przypadku analizy nie pokaże nam prawdziwych danych, z racji błędnego odczytania danych przez aplikację.

Możemy oczywiście ustawić walidację kolumny, ale nadal nie mamy pewności, czy dane są prawidłowo wstawiane, ponieważ tzw. Interface białkowy jest zawsze przyczyną błędów. W końcu errare humanum est.

W przypadku baz danych jest prościej, jednakże data często zapisana jest w postaci tekstu, który musimy potem przekonwertować.

Data w Tableau

Jak już wspominałem wcześniej, data w Tableau może zostać uzyskana dość łatwo, albo przez zmianę formatu kolumny, albo przez tzw. parsowanie przy pomocy funkcji. Jako, że Tableau potrafi rozpoznać ponad 250 formatów daty, w większości przypadków wystarczy nam zmiana formatu, co spowoduje sparsowanie daty w tle.

Drugim sposobem jest użycie kalkulacji DATEPARSE().

Przy tłumaczeniu ciągu tekstowego na datę możemy użyć kodowania, dostępnego na stronach https://help.tableau.com/current/pro/desktop/en-us/data_dateparse.htm#dateparse

Użycie właściwego porządku kodowania pozwoli na przetłumaczenie dowolnego tekstu na datę.

W tym przykładzie data zapisana jest w formacie dd/mm/yyyy, więc po użyciu takiego ciągu znakowego otrzymamy pole daty:

Hierarchia daty w Tableau

Ważnym elementem w pracy z datą w Tableau, jest fakt, że jeśli zmienisz format kolumny z datą na datę, bądź użyjesz funkcji DATEPARSE(), masz już ustawioną automatyczną pełną hierarchię daty.

Co to znaczy? W wielu aplikacjach taką hierarchię musimy tworzyć sami, poprzez albo stworzenie dodatkowych pól, jak np. w Excelu, albo przez tworzenie hierarchii, jak np. w Power BI.

Tymczasem w Tableau cała hierarchia daty stworzona jest AUTOMATYCZNIE, w momencie zmiany formatu na format daty, bądź wczytaniu pola z bazy danych w takim formacie. Widać to w momencie przeniesienia pigułki <Order date> do wierszy.

Po wstawieniu pigułki Tableau wstawia nam od razu Year(Order Date), mimo, że w danych mamy granulację dzienną. My możemy wybrać dowolny poziom daty,
łącznie z datą dokładną (Exact Date) – wtedy możemy pokazać każde wystąpienie daty na najniższym poziomie.
Dodatkowo, mamy możliwość ustawienia roku fiskalnego, który zaczyna się w innym miesiącu niż rok zwykły, jeśli nasza firma w takim trybie pracuje:
Podsumowując, Tableau nie tylko ułatwia nam pracę z datą, poprzez automatyzację zmiany formatu daty, dostępną domyślną hierarchię, umożliwiając na dodanie kontekstu w łatwy sposób, ale również dzięki temu optymalizuje szybkość pracy z danymi, ponieważ działania na datach są zawsze szybsze niż na tekście.