Podczas pracy z danymi często posługujemy się datą. W końcu chcemy mieć kontekst, który pozwala nam zobaczyć choćby trendy w czasie. Data ma w Tableau wagę szczególną, a w związku z tym również szczególne funkcjonalności, ułatwiające pracę z datą.

Format daty w Tableau

Praca z datami jest w Tableau bardzo wdzięczna. Po pierwsze, Tableau rozpoznaje ponad 250 formatów danych, co bardzo ułatwia korzystanie z kolumn, w których daty się znajdują.

Dodatkowo, data jest hierarchizowana, wobec czego możemy używać pola daty w granulacji dziennej, do pokazywania danych w czasie na każdym jej poziomie.

Datę możemy również pokazywać zarówno jako dyskretne poziomy daty, jak np. 31 dni, 12 miesięcy, 4 kwartały, ale również jako poziom daty określony w czasie: np. maj-2016, 3Q/2020.

Dzięki temu możemy posługiwać się datą w bardzo elastyczny sposób. W postaci daty dyskretnej:

Lub daty ciągłej:

Braki w polu „data” w bazie danych

W tym artykule chciałbym zająć się sytuacją, w której w bazie nie mamy wszystkich dat, ale chcielibyśmy pokazać wskaźnik udziału w postaci kropek połączonych linią, nawet jeśli nie mamy wszystkich dat.

Często mamy sytuację, w której nasza aktywność w czasie nie jest codzienna, wobec czego po wyświetleniu miary w dniach, nie widzimy każdego dnia miesiąca.

Jeśli chcemy mimo to wyświetlić każdy dzień miesiąca, musimy użyć funkcji Show Missing Values, która pozwoli pokazać wszystkie dni, nawet jeśli nie mamy ich w bazie:

Jeśli dodamy teraz drugą krzywą, pokazującą udział procentowy wartości z flagą i bez flagi w postaci linii ciągłej, linia będzie się przerywać w miejscach, w których nie mamy danych:

Uzupełnianie braków w polu „data” w Tableau

Tymczasem, chcielibyśmy mieć wskaźnik w postaci linii ciągłej. W takiej sytuacji możemy użyć dodatkowej półki, o nazwie path. Półka path działa w sposób następujący. Łączy punkty według elementu, który dodamy do półki. W tej sytuacji możemy użyć po prostu pigułki z dniem – wtedy nasze wartości połączą się:

Oczywiście półka Path ma przede wszystkim inne zastosowanie, to jest łączenie linią dwóch punktów, np. okresów lub wartości dla różnych kategorii, jednakże w tej sytuacji sprawdzi się również bardzo dobrze.