Jak wizualizować dane na mapach?

-

paź 15, 2019

Tableau

Business Intelligence

Wiele projektów analitycznych z którymi pracujemy obejmuje dane przestrzenne czy geograficzne. Często mogą to być jedynie podstawowe jednostki administracyjne jak województwa, nazwy miast czy kody pocztowe. Mapy stają się coraz częściej obecne w raportach dzięki popularyzacji w biznesie nowoczesnych narzędzi BI.  Kwestią problematyczną jest to, jak wizualizować dane na mapach w poprawny sposób. W artykule posłużę się popularną aplikacją – Tableau Software, która pozwala w niezwykle prosty sposób wizualizować dane na mapach.

Jakie dane można wizualizować na mapach?

Tableau może prezentować na mapie dowolne miary (np. wielkość sprzedaży) w podziale na domyślnie dostępne jednostki terytorialne jak kraj / województwo / kod pocztowy czy punktowe jak miasto czy długość i szerokość geograficzna (pełną listę obrazuje rys. 1).  Oczywiście nie jest to koniec możliwości narzędzia. Jeżeli pojawi się potrzeba wykorzystania innego niż w/w granule terytorialne, podziału geograficznego jak np. powiaty, gminy czy cegiełki IMS możemy wczytać je do Tableau z plików przestrzennych (np. SHP) (rys.2).

Jest to najprostszy sposób jednak mniej wydajny obliczeniowo niż natywnie zdefiniowane role geograficzne. Oczywiście jest możliwość modyfikacji słownika ról geograficznych dostępnych w narzędziu tak, aby uzyskać w nim indywidualizowane obszary jak np. cegiełki IMS (tutaj potrzebna jest fachowa wiedza oraz specjalne narzędzia – zapraszamy do kontaktu).

Cegiełki IMS czy gminy są obszarami, który nie są oparte o natywnie dostępne obszary kodów pocztowych czy innych obszarów administracyjnych. Z tego powodu wymagają dodania ich do narzędzia jedną z wyżej opisanych metod.

Co jeżeli posiadamy unikalne regiony sprzedaży, które budujemy w oparciu o kody pocztowe czy województwa? Nic prostszego, możemy samodzielnie zbudować rolę geograficzną „Region” wykorzystując funkcjonalność Geographic Role -> Create from (rys. 3). Opcja ta pozwala na zdefiniowanie nowej roli geograficznej w oparciu o te dostępne już w danych. Efektem takiej czynności może być prezentacja wielkości sprzedaży dla podziału regionalnego specyficznego dla danej organizacji (rys. 4).

Najpopularniejsze wizualizacje na mapach

Najprostsze sposoby prezentacji dostępne w Tableau dają ogromne pole do popisu pozwalając na efektowne i efektywne wzbogacenie raportu. Mapa może być elementem dominującym (rys. 7) lub możemy wykorzystać ją jedynie jako filtr czy element oznaczający.  Wykorzystanie mapy jako filtra daje ogromne możliwości drążenia danych od ogółu do szczegółu. Rozpoczęcie analizy od całego obrazka i możliwość przejścia do danych dla wybranego regionu, miasta czy konkretnego punktu handlowego (POS) na tym samym raporcie. Drążenie tego typu umożliwia analizę aż do najniższej granuli – pojedynczego rekordu (np. transakcji).

Kolejną ciekawą funkcjonalnością są akcje podświetlające. Ruch wskaźnikiem po mapie może podświetlać elementy raportu, które opisują wybrany obszar mapy (rys. 8). Akcje tego typu pomimo podobieństwa do filtrowania pozwalają skupić się na wybranych elementach bez ukrywania pozostałych. Umożliwia to czytelne porównanie, obserwując sytuację na tle pozostałych elementów wizualizacji.

Niezwykle ciekawym almanachem prezentującym podstawowe sposoby wizualizacji na mapach (ale nie tylko) jest „Elementarz wizualizacji Tableau” przygotowany przez Zen Mastera Andy’ego Kriebel’a. W czytelny i jasny sposób opisał on najpopularniejsze metody pracy z mapami wraz z komentarzem dotyczącym zastosowania wybranej metody (rys. 9).

Kreatywne wykorzystanie map

Przytoczone w pierwszej części artykułu przykłady funkcjonalne oraz metody wizualizacyjne zawarte w „Elementarzu” Andy’ego to oczywiście podstawowe funkcjonalności Tableau. Wykorzystanie map w raportach czy infografikach ograniczona jest jedynie naszą kreatywnością. Po inspiracje warto sięgnąć do otwartej biblioteki raportów, czyli publicznego serwera Tableau (public.tableau.com). Prace tam publikowane są dostępne dla wszystkich zainteresowanych, stanowią nieocenione źródło wiedzy merytorycznej, technicznej (raporty można ściągnąć i zapoznać się z ich budową) oraz inspirują do wykorzystywania podobnych metod wizualizacyjnych w swoich raportach.

Przyjrzyjmy się kilku ciekawym projektom, które mapy wykorzystywały jako kluczowy element wizualizacji.

Podkłady map (dzięki integracji z portalem www.mapbox.com) można konfigurować dowolnie. Wizualizacja przygotowana przez Ellen Blackburn prezentuje historię lądowań meteorytów na kuli ziemskiej w latach 1400-2014. Raport w jasny, minimalistyczny, ale bardzo atrakcyjny sposób obrazuje ilość i masę meteorytów, które spadły na naszą planetę w poszczególnych latach. Jako tło Ellen zdecydowała się wykorzystać mapę świata oznaczając punkty, gdzie meteoryty zostały odnalezione (rys. 10).

Odmienny i również ciekawy sposób wizualizacji danych na mapach wykorzystała Evgenia Stancheva. Jej raport prezentuje lokalizacje drzew w Melbourne. Koordynaty GPS każdego drzewa zostały zaprezentowane na mapie o dość małej szczegółowości tak aby zobrazować całe źródło danych i wszystkie dostępne lokalizacje. Ponadto mamy możliwość filtrowania po konkretnych gatunkach drzew. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie wizualizacji kontekstowej. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybraną lokalizację na mapie ukazuje się zbliżenie lokalizacji abyśmy mieli możliwość przyjrzenia się szczegółom i konkretnym lokalizacjom. W tym widoku konkretne gatunki reprezentowane są przez oddzielne kolory punktów.

Aby odbiorca raportu mógł jeszcze dokładniej zapoznać się z konkretną lokalizacją oraz najbliższym otoczeniem wybranego drzewa, Evgenia zdecydowała się zastosować niecodzienną akcję wyświetlającą koordynaty GPS ze źródła danych wykorzystując usługę Google Street View. Raport posiada obiekt, który wyświetla przygotowany URL podmieniając koordynaty w zależności od wybranego na mapie drzewa (rys. 11).

Tableau pozwala nie tylko na wyświetlanie punktów czy obszarów na mapie. Mamy możliwość wykorzystywania dowolnych grafik/ikon, które mogą pomóc w angażującej odbiorcę prezentacji danych na mapie. Dobrym przykładem jest raport kontroli i przekroczeń prędkości w Kolonii przygotowany przez Toad Consulting GmbH. Autorzy zastosowali ikony prezentujące miejsca kontroli z informacją jakie limity prędkości obowiązują w zadanej lokalizacji (rys. 12).

Powyższe przykłady są jedynie podstawowymi możliwościami, które oferuje narzędzie Tableau. Zachęcam do śledzenia prac publikowanych na portalu public.tableau.com oraz wykorzystywania danych geograficznych w Waszych raportach. Mapy są doskonałym narzędziem do angażowania odbiorców raportu – zawsze przyciągają uwagę. Powodzenia!