W 2021 wrzuciliśmy trzeci bieg! Astrafox podsumowuje pierwszy rok skalowania firmy

kwi 8, 2022

astrafox

Jak osiągnąć 50% wzrost? Trzy słowa: ludzie, struktura, marketing!

Pandemia uświadomiła nam nasze ograniczenia, ale i nasze możliwości. 2021 to był dobry rok, i to kolejny z rzędu! W ciągu ostatnich pięciu lat osiągnęliśmy 80 mln zł przychodu i pozyskaliśmy 600 klientów, a w samym 2021 roku 18 mln. Licząc z naszą siostrzaną spółką Data Wizards, nasz całkowity wzrost wyniósł 24 mln. Patrząc szerzej, w skali grupy, urośliśmy o 20%, a nasz własny produkt, Amodit, zanotował aż 50% wzrost.

Po pierwsze: ludzie

Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich ludzi. W 2021 roku zatrudniliśmy 20 osób, w tym roku planujemy powiększyć zespół o ok. 25. W sumie z około 20 osób w ciągu czterech lat nasz zespół rozrósł się do blisko 100 osób. Znalezienie odpowiednich specjalistów jest bardzo ważne dla utrzymania odpowiedniej jakości naszych usług oraz skalowania firmy i rozwoju produktu zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Planując rozwój zatrudnienia w różnych obszarach: sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i rozwoju produktu, mamy świadomość stojących przed nami wyzwań. Dotyczą one nie tylko selekcji kandydatów, ale także specyfiki rynku, budowania zespołu w obliczu pracy zdalnej, a także onboardingu nowych pracowników w skomplikowanych obszarach. Wierzymy jednak, że warto walczyć o najlepszych specjalistów i że przyszłościowy biznes, jaki prowadzimy, przyciągnie do nas mądrych, odpowiedzialnych ludzi.

Cały czas ekstrawertyczna część zespołu przychodzi do biura. Nasze tysiąc metrów wystarcza, bo spora część pracuje zdalnie, w zależności od preferencji. Niektóre sprawy lepiej załatwia się na żywo niż przez video call czy Teams, gdzie pewne komunikaty można źle odczytać.

Po drugie: struktura

Rozpoczynając wdrożenie od jednej z naszych spółek, Amodit, poznaliśmy w zeszłym roku metodykę OKR (Objective Key Results). Dzięki takiemu “szkieletowi” mogliśmy zapewnić sobie odpowiednie warunki do dynamicznego wzrostu: przede wszystkim sprawne planowanie i monitorowanie realizacji celów. OKRy wymuszają refleksję nad tym, co jest najważniejsze dla poszczególnych części firmy, wspierają komunikację w zespole i w ten sposób dają nam impuls do rozwoju.

Na początku ujęcie metodyczne wydawało się nieco sztuczne, ponieważ nie wszystkie cele były z początku właściwie określone. Jednak na koniec roku okazało się, że da się realizować założony wzrost i usuwać bariery. Oczywiście nie udałoby się to bez współpracy z profesjonalnymi doradcami biznesowymi z SaunaGrow. W 2022 wdrożymy OKRy w całej grupie.

Po trzecie marketing

Po ponad dwudziestu latach działalności nie mam wątpliwości: nasz produkt jest dobry. Ale to dzisiaj nie wystarczy. Działamy na rynku, który uległ zmianom, nieraz diametralnym, zwłaszcza w obszarze marketingu. Pozyskiwanie nowych klientów przeniosło się do sieci, gdzie trzeba stosować nowe metody, wykraczające poza „klasyczne” webinary i konferencje online.

W naszej branży klient ma wybór wśród konkurencyjnych rozwiązań, więc w 2022 roku chcemy skupić się na budowaniu zaangażowania poprzez odpowiadanie na konkretne potrzeby klientów. Wierzymy, że precyzyjne określenie korzyści i wartości produktu będzie liczyć się teraz bardziej niż budowanie powierzchownych relacji. Mimo wszystko liczymy również, że rynek przynajmniej częściowo otworzy się na spotkania branżowe na żywo, ze względu na wydajność takiej komunikacji. Elementy pozawerbalne wpływają na lepsze zrozumienie drugiej strony, więc bezpośrednia rozmowa z klientem jest dla mnie bezcenna.

Czas ucieka, biznes czeka

Gdybym miał wskazać, czego nauczyłem się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, to na pewno tego, że rozwój wymaga struktury. By rosnąć i szybko zatrudniać ludzi trzeba szybko podejmować decyzje. Błędy mogą kosztować mniej niż czas, kiedy nic nie robimy, rozważając dostępne opcje. Nawet jeśli decyzje są błędne, trzeba je podejmować, i najwyżej później wyciągnąć wnioski. Znajdujemy się w pewnym miejscu, w którym za rok możliwości mogą być mniejsze, a konkurencja może nas wyprzedzić. Czas jest najważniejszy.

Największym sukcesem tego roku są dla mnie efekty pracy nad skalowaniem firmy, widoczne już w ciągu ostatnich kwartałów. W 2021 roku zarząd i managerowie prawdziwie uwierzyli, że da się wyskalować firmę nawet i o sto razy. To trudne do wykonania, bo w grę wchodzą również czynniki niemierzalne. Trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie, wykazać się sprytem i czasem mieć po prostu szczęście. Ale sukces to także skutek sprawnej realizacji recepty na skalowanie: planowego działania wspomaganego przez mentorów i sumiennej pracy zespołu.

Plany na 2022 rok

Mam dwa obszary biznesu, na które szczególnie stawiamy. Jeden to nasze autorskie narzędzie workflow, Amodit, które przynosi wysoką stopę zwrotu i rośnie rok do roku. Drugi to rozwiązania data-driven klasy Business Intelligence. W obu obserwujemy dynamiczny wzrost, choć sprzedaż usług konsultingowych i produktową trudno jest porównać.

W 2022 roku założyliśmy 50% wzrost i stawiamy na większą niż dotychczas ekspansję zagraniczną. Wiemy, że zarówno w obszarze zarządzania procesami biznesowymi, jak i consultingu oraz wdrożeń systemów Business Intelligence mamy wartość, która może zostać sprzedana za granicę. Proces budowania sieci partnerskiej działa już od roku, teraz przyszła pora na wyskalowanie i zintensyfikowanie działań.

I na koniec: dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu – bez Was by się nie udało!