Tableau Desktop vs Tableau Prep

lip 29, 2022

Tableau

Tableau Desktop

Tableau Prep

W rodzinie Tableau dostępnych jest kilka rodzajów produktów, między innymi Tableau Desktop i Tableau Prep. Czym się od siebie różnią? Jakie mają funkcjonalności, o których warto wiedzieć?

Produkty Tableau

Cechą wspólną obu wspomnianych narzędzi jest to, że są dostępne w ramach licencji Creator. Dzięki niej firma uzyskuje nie tylko dostęp do wersji Desktop oraz Prep, ale także Tableau Server. To pełen zestaw do tworzenia analiz biznesowych, które pomagają wyciągać istotne wnioski na rzecz organizacji. Tableau ma bardzo szerokie zastosowanie. Sprawdzi się tam, gdzie firma gromadzi ogromne ilości danych i potrzebuje intuicyjnego narzędzia, które umożliwi szybki dostęp do kluczowych informacji bez konieczności wsparcia z działu IT. Wizualizacje tworzone za pomocą Tableau nie są przypadkowe. Propozycje ich wyglądu i możliwości interakcji są ściśle powiązane z badaniami psychologicznymi na temat ludzkiej percepcji. Tableau rekomenduje dobór kolorów, rodzaj wykresów i informacji, ale o ostatecznym kształcie wizualizacji decyduje użytkownik.

Tableau Desktop

Podstawowymi funkcjami Tableau Desktop jest możliwość podłączenia danych z wielu źródeł i przetwarzanie ich dla potrzeb zaawansowanych raportów i analiz. Tableau Desktop posiada predefiniowane operacje bazodanowe, tekstowe, matematyczne oraz logiczne w odniesieniu do wybranych danych z baz danych. Tableau jest na tyle intuicyjne, iż mogą go używać specjaliści-analitycy, ale również osoby związane bezpośrednio z działaniami operacyjnymi, którzy np. potrzebują szybko uzyskać konkretne informacje. Ponadto Tableau może pozyskiwać dane z ponad setki różnych źródeł (np. MS Excel, MS SQL Server, MySQL, Oracle, SAP HANA, DB2, Google Analytics, Hadoop) i wspiera automatyzację pracy w organizacji.

Tableau Prep

W przypadku Tableau Prep mówimy o narzędziu dodatkowo kontrolującym jakość danych, które będą następnie zwizualizowane. Ogrom danych sprawia, że efektywne wykorzystywanie ich bez żadnej obróbki naraża analityków i użytkowników biznesowych na błędy. Każde źródło ma swoją specyfikę i informacje, które mogą być wyrażane inaczej (np. w innych jednostkach lub poprzez odmienny zapis), a które należy sprowadzić do wspólnego mianownika, aby wizualizacje były poprawne. Proces oczyszczania danych (data cleaning) jest w tym kontekście niezwykle istotny, podobnie jak np. agregowanie danych czy wspomniana ich transformacja. Tableau Prep pozwala na tworzenie raportów, które zawsze posiadają oczyszczone, sprofilowane i aktualne dane.

Tableau Server

Mówiąc o narzędziach Tableau Prep i Tableau Desktop, należy także wspomnieć o Tableau Server Narzędzie to przede wszystkim dba o bezpieczeństwo danych. Ponadto umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników i współpracę w organizacji. To podstawowa platforma do raportowania dla biznesu, która pozwala na budowanie i osadzanie raportów na witrynie internetowej czy w aplikacjach. Poza tym umożliwia pracę na stworzonych raportach, w tym m.in. pozwala zadawać pytania do danych. Zapewnia także użytkownikom dostęp mobilny.