Tableau, Alteryx i Snowflake: trio do szybkiego raportowania w firmie produkcyjnej

maj 13, 2022

Tableau

Business Intelligence

Alteryx

Snowflake

Narzędzia analityczne niewymagające kodowania potrafią zrewolucjonizować pomiar wydajności produkcji. Takie rozwiązanie wdrożył nasz klient, firma produkująca płyty meblowe.

Firmy produkcyjne muszą regularnie dostarczać produkt spełniający wysokie standardy jakości. By ocenić poziom swojej pracy, potrzebują rzetelnych danych. Z takim problemem mierzył się nasz klient, duża firma produkująca płyty meblowe.

Wyzwanie

Klient prowadzi trzy linie produkcyjne, z których każda generuje dane w formie osobnego pliku Excel. By ocenić wydajność produkcji, jej kierownik musi pozyskać dane z poszczególnych linii w wybranym okresie – przede wszystkim uptime, czyli procent niezawodności dla wszystkich maszyn łącznie, a także dla każdej z osobna. Celem osób odpowiedzialnych za produkcję u klienta jest utrzymanie uptime na poziomie ok. 95%.

Rozproszenie danych w trzech osobnych plikach uniemożliwiało kierownikowi produkcji dokładną analizę. Na obniżenie uptime miały wpływ niespodziewane przestoje, jednak przedstawione zbiorczo dane z maszyn nie pozwalały rozdzielić przyczyn przestoju na planowane, na przykład przezbrojenie maszyn, czy też nieplanowane, jak na przykład awarie. To powodowało zafałszowanie danych, czyli zawyżanie uptime, i rzutowało na ocenę pracy kierownika produkcji. Uniemożliwiało to także odpowiednie planowanie przestojów związanych z przezbrojeniem maszyn lub też z przyjazdem serwisu.

Dodatkowo, ponieważ każda linia produkcyjna generowała dane o przestojach w innym formacie, stworzenie zbiorczych wniosków dla wszystkich linii produkcyjnych wymagało ręcznego agregowania i opracowywania danych. To pochłaniało ogromną ilość czasu pracy kierownika produkcji i przeszkadzało mu w innych obowiązkach. Co gorsza, brak automatyzacji sprawiał, że prace związane z raportowaniem trzeba było każdorazowo wykonywać od początku, a i tak dane analizowane na spotkaniach nie były aktualne. Frustracja klienta rosła z każdym miesiącem.

Rozwiązanie

Szukając możliwości optymalizacji analizy danych, klient zdecydował się na usługi wdrożeniowe Astrafox. Dodatkowo zależało mu na skorzystaniu z technologii self-service, aby móc samodzielnie tworzyć kolejne rozwiązania.

Eksperci Astrafox zaproponowali połączenie trzech rozwiązań: aplikacji Tableau, która służy do wizualizacji i raportowania, Alteryx – narzędzie ETL do przygotowania danych, a do tego zaproponowali rozwiązania do wydajnej pracy z danymi: chmurową hurtownię danych Snowflake. Dzięki temu powstało rozwiązanie generujące zunifikowany raport, integrujący dane z trzech systemów, które pozwala wyliczyć uptime w dowolnie niskim interwale. Dodatkowo umożliwia ono monitorowanie zużycia linii i zaplanowanie prac serwisowych w taki sposób, żeby nie wstrzymywać produkcji.

Dzięki bezpośredniemu połączeniu z bazami danych linii produkcyjnych dane, które były wcześniej zbierane w Excelu, teraz są przygotowane w Alteryx. Aplikacja pobiera dane, oczyszcza je i unifikuje do jednej struktury, a następnie przekazuje je do hurtowni danych Snowflake. Dane są agregowane w formie wizualnych dashboardów w Tableau, gdzie można wybrać linię produkcyjną oraz dowolny zakres dat. Dzięki temu kierownik produkcji może śledzić aktywność maszyny nieomal na bieżąco oraz analizować określone dni, miesiące i kwartały.

Korzyści

Dzisiaj zagregowany raport pozwala podzielić przestoje na planowane i na nieplanowane oraz rzetelnie wyliczać wskaźniki produktywności. Dane z raportu aktualizują się co 15 minut. Dashboard pokazuje poszczególne linie, sekcje oraz informacje dotyczące przestojów: liczbę, czas i przyczyny. Klient może łatwo wyliczyć wskaźnik dla wszystkich trzech linii produkcyjnych razem i dla każdej z osobna. Informacja o tym, ile czasu zajmuje przezbrojenie maszyny na nowe parametry, pozwala lepiej zarządzać planowanymi przestojami. Ułatwia też zaplanowanie czasu potrzebnego na dozbrojenie i kalibrację maszyny.

Oferowane przez nas narzędzia są bardzo elastyczne i z powodzeniem sprawdzą się na dowolnych źródłach danych: Excelach, CRM-ach, systemach księgowych i innych typach plików. Można tworzyć raporty marketingowe, finansowe czy HR-owe. Znajdą one zastosowanie w każdej branży. Wszystkie dane da się ze sobą połączyć, oczyścić i wykorzystać do zintegrowanego raportowania – zauważa Izabela Trojan, Senior Sales Manager w Astrafox. – Gdy klienci zaczynają samodzielnie przygotowywać dane, budować raporty, mogą skorzystać z naszych konsultacji, szkoleń lub usług tworzenia niestandardowych narzędzi. Myślę, że firma, która zatrudnia 50 pracowników, może już skorzystać ze wszystkich rozwiązań, jakie proponujemy i mieć z tego odpowiedni zysk – podsumowuje ekspertka Astrafox.