Utrzymanie systemów


Umowy utrzymaniowe BI

 

Oferujemy umowy serwisowe polegające na utrzymaniu systemów raportujących. Umowy zawierają dostosowany do potrzeb pakiet godzin, który może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. Zakres umowy obejmuje następujące elementy:

 • Utrzymanie stałej gotowości specjalistów do podjęcia reakcji na zgłoszenie
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu
 • Konsultacji w zakresie rozwoju systemu w szczególności:
   • Budowa przykładowych raportów oraz dashboardów w oparciu o best practice Tableau
   • Budowa raportów w oparciu o dane klienta
   • Przygotowanie danych do raportowania (Alteryx, SQL, R)
   • Konsultacje indywidualne
   • Szkolenia dla nowych użytkowników na poziomie początkującym (Tableau Desktop/Server)
   • Szkolenia na poziomie zaawansowanym poszerzające wiedzę na temat funkcjonalności Tableau / Alteryx
   • Szkolenia dla administratorów oraz kierowników projektów w zakresie Tableau Server
   • Monitorowanie wydajności – poziom workbook – identyfikacja wolno działających raportów oraz analiza przyczyn niskiej wydajności
   • Monitorowanie wydajności – poziom serwera – analiza poziomów wykorzystania zasobów
   • Doradztwo w kwestiach planowania lub zmiany architektury serwerowej
   • Doradztwo w kwestiach administracyjnych – efektywne sposoby tworzenia warstwy autoryzacyjnej oraz dostępowej – strategie związane z nadawaniem uprawnień
Share This