Opieka serwisowa

Jaką wartość dodaną przyniesie SLA Twojej firmie?

Decydując się na wdrożenie platformy raportowej BI takiej jak Tableau Server oczekuje się, aby systemy raportowe w organizacji, na których opieramy decyzje biznesowe, monitoring kluczowych wskaźników, płatności czy realizację celów sprzedażowych były dostępne zawsze wtedy, kiedy tego potrzebujemy, bez niezapowiedzianych przestojów. 

Kolejną istotną sprawą jest aktualność wersji posiadanej platformy, zapewnia to bezpieczeństwo instalacji oraz znajdujących się w platformie danych biznesowych, aktualizacje nie tylko wprowadzają poprawki bezpieczeństwa, ale również dostarczają nowe funkcjonalności, konektory czy poprawiają wydajność pracy całego systemu. 

Usługa SLA Astrafox to swoista gwarancja Twojego spokoju i bezpieczeństwa oraz pewność profesjonalnej obsługi platformy BI Tableau Server bez zaangażowania wewnętrznych zasobów Twojej firmy. 

Nasze proaktywne podejście do obsługi Twojej instalacji pozwoli na identyfikację i zapobieganie zagrożeniom jeszcze przed ich wystąpieniem. Testujemy nowe wersje na naszych instalacjach, abyś miał pewność, że aktualizacja platformy przebiegnie szybko, sprawnie i bez dodatkowych problemów. Zadbamy również o bezpieczeństwo danych oraz raportów tworząc regularnie kopie bezpieczeństwa Twojej instalacji, oraz weryfikując ich poprawność poprzez regularne testy odtworzeniowe systemu BI. 

Podsumowując, dostarczając usługę Astrafox SLA Twojej firmie, mamy przyjemność zapewnić Ci bezpieczeństwo, spokój i komfort użytkowania narzędzia. Skupienie się na wartości samego Tableau, raportach i analizie danych, bez konieczności organizowania i utrzymywania specjalistycznych zasobów do zaawansowanej opieki nad instalacją.
Poziom dostępności usługi

Poziom dostępności usługi to 99% w skali roku (wskaźnik nie obejmuje czasu planowanych niedostępności na czas aktualizacji czy innych planowanych czynności serwisowych).

Proces monitorowania i raportowania poziomu usługi

Proces monitorowania usługi Klienta ma charakter proaktywny, Astrafox wykorzystuje rozwiązania monitorujące stan systemu Tableau tak, aby móc reagować i wdrożyć działania prewencyjno-naprawcze jeszcze przed degradacją platformy uniemożliwiającą korzystanie z niej. Strategia ta ma za zadanie minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii krytycznych. Astrafox mierzy czasy niedostępności usługi oraz raportuje Klientowi wykonane prace, działania prewencyjne oraz wskaźnik dostępności osiągnięty w danym miesiącu. Raportowanie odbywa się minimum w interwale miesięcznym lub na żądanie Klienta.

Sposób zgłaszania problemów

Zależny jest od wybranego pakietu SLA. Zgłoszenia możliwe są za pośrednictwem dedykowanego adresu email, portalu obsługującego zgłoszenia (Freshdesk) oraz kontakt telefoniczny z dedykowanym opiekunem. 

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone stosowną informacją zwrotną z numerem zgłoszenia, dając Klientowi możliwość na monitorowanie stanu sprawy oraz sposobu realizacji naprawy awarii. 

Jeżeli jesteś zainteresowany usługą SLA skontaktuj się z nami!