SLA


SLA

 

Oferujemy umowy serwisowe polegające na utrzymaniu systemów raportujących. Umowy zawierają dostosowany do potrzeb pakiet godzin, który może być rozliczany miesięcznie lub kwartalnie. Zakres umowy obejmuje następujące elementy:

 • Utrzymanie stałej gotowości specjalistów do podjęcia reakcji na zgłoszenie
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem systemu
 • Konsultacji w zakresie rozwoju systemu w szczególności:
 • Budowa przykładowych raportów oraz dashboardów w oparciu o best practice Tableau
 • Budowa raportów w oparciu o dane klienta
 • Konsultacje indywidualne
 • Szkolenia dla nowych użytkowników na poziomie początkującym (Tableau Desktop)
 • Szkolenia na poziomie zaawansowanym poszerzające wiedzę na temat funkcjonalności Tableau
 • Szkolenia dla administratorów oraz kierowników projektów w zakresie Tableau Server
 • Monitorowanie wydajności – poziom workbook – identyfikacja wolno działających raportów oraz analiza przyczyn niskiej wydajności
 • Monitorowanie wydajności – poziom serwera – analiza poziomów wykorzystania zasobów
 • Doradztwo w kwestiach planowania lub zmiany architektury serwerowej
 • Doradztwo w kwestiach administracyjnych – efektywne sposoby tworzenia warstwy autoryzacyjnej oraz dostępowej – strategie związane z nadawaniem uprawnień
Share This