Skuteczne zarządzanie powierzchnią magazynową

banery data science

Pomagamy obniżyć koszty obsługi zamówień

Koszty obsługi zamówień takie jak koszt kompletacji, to jeden z najważniejszych obszarów, w których możesz poczynić istotne oszczędności przekładające się na konkurencyjność Twojej oferty. Pomożemy Ci na bieżąco analizować dane dotyczące zapełnienia magazynu uwzględniając tempo rotacji towarów, tak, aby magazynierzy kompletujący zamówienia pokonywali możliwie najkrótsze trasy.

Nasze wsparcie w tym obszarze pozwoli Ci również:

 

 • Zoptymalizować przestrzeń magazynową,
 • Podjąć trafne decyzje na etapie projektowania magazynu,
 • Na bieżąco śledzić retencję towarów,
 • Pracować z aktualnym raportem wiekowania magazynu,
 • Określić minimalne i maksymalne stany magazynowe dla Twoich produktów.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Przestrzeń magazynową warto analizować nawet wtedy, gdy dopiero planujemy budowę lub wynajęcie magazynu

Zarządzanie stanami magazynowymi to bardzo istotny temat z punktu widzenia firm produkcyjnych. Z jednej strony, duży magazyn zapewnia łatwiejszą dystrybucję towarów oraz mniejsze ryzyko przepełnienia poszczególnych przestrzeni magazynowych. Z drugiej, zbyt duży, zwiększa koszty logistyczne związanie z docieraniem pracowników do odległych lokalizacji. To z kolei przekłada się na wzrost czasów obsługi wydań magazynowych.

Jeżeli kierując się ww. przesłankami firma zdecyduje się zaplanować magazyn mniejszy, potencjalnie zredukuje ww. wspomniane koszty logistyczne. Może jednak narazić się na problemy innego rodzaju: w mniejszym magazynie pracownik dojdzie/dojedzie do lokalizacji szybciej, ale przy zbyt ścisłym upakowaniu towarów, w niektórych przypadkach, chcąc dotrzeć do pobieranego towaru, będzie musiał przesunąć inne, które go zasłaniają. Może to zniwelować zysk, na który liczymy myśląc o szybszym dotarciu do lokalizacji. Problem ten jest szczególnie istotny w magazynach wysokiego składowania (MWS), gdzie towary składowane na wysokich regałach są dostępne tylko z wysięgnika wózka widłowego.

Jak zatem widać optymalne zaplanowanie wielkości magazynu nie jest problemem trywialnym i wymaga uwzględnienia kilku przeciwstawnych wymagań. Dodatkowo, powinno się uwzględnić sposób magazynowania tj.:

 

 • składowanie blokowe (towary umieszczane jeden na drugim, ale z ryzykiem uszkodzenia towarów),
 • regały o głębokości jednej jednostki (wygodny załadunek),
 • regały o głębokości dwóch jednostek (jeden towar przed drugim na półce regału, optymalizacja przestrzeni, ale trudniejszy załadunek).

 

Należy również pamiętać o tym, że każdy magazyn podzielony jest na odpowiednie strefy funkcjonalne tj.:

 

 • wyładunkową,
 • magazynowania,
 • kompletacji,
 • oraz wysyłek.

 

Zatem istotne jest to, żeby projektując magazyn, zapewnić każdej ze stref obciążenie proporcjonalne do wykorzystania.

Business Intelligence i współczesne wyzwania analityki wokół przestrzeni magazynowych

Mając do dyspozycji środowisko Business Intelligence, możemy znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, które powstają na co dzień przy pracy z systemami magazynowymi. Tym samym, zapewniamy osobom odpowiedzialnym za sprawne działanie magazynu pełny przegląd jego parametrów, oraz niezbędne informacje o powiązanej z nim logistyce.

Dzięki wykorzystaniu w charakterze tła raportu obrazów mapujących powierzchnię magazynu oraz przy odpowiednim przygotowaniu danych, w systemie magazynowym można na bieżąco śledzić obciążenie poszczególnych stref magazynowych oraz określonych lokalizacji. Właściwa konfiguracja wizualizacji, zapewni Ci dodatkowo widok wartości poszczególnych pozycji w magazynie.

Poza monitorowaniem zajętości pozycji magazynowych, warto również monitorować retencję towarów. Może się zdarzyć, że towary zalegają w magazynie tak długo, że powoduje to problemy z zarządzaniem przestrzenią. Wizualizacja czasu retencji towarów pozwala wskazać te, które są wolnorotujące i zmodyfikować ich wymagane stany magazynowe aby nie zabierały miejsca towarom szybko rotującym.

Jak widać powyżej, towary na Pozycji 12 na obu regałach zalegają najdłużej. Warto przesunąć je w głąb regału, aby ułatwić pracę na towarach szybko rotujących (przykład z regałami o głębokości 2 jednostek tzn. z każdej alejki pobieramy towar z 2 miejsc, z dwóch przylegających regałów).

Powyższe podejście jest wygodne dla osoby zarządzającej składowaniem towarów w magazynie. Alternatywnie, dla osób analizujących czas retencji towarów, bardziej czytelne może się okazać zaprezentowanie tych samych danych w poniższy sposób:

Analizy przestrzeni magazynowych – wsparcie Astrafox

Analityka i wizualizacja danych związanych z przestrzenią magazynową charakteryzuje się pewną częścią wspólną, z którą spotkamy się w większości firm. Raporty budowane na platformach Business Intelligence, pozwalają uwrażliwić się na czynniki specyficzne dla Twojej organizacji oraz ich wpływ na jej właściwe funkcjonowanie. Prawdziwą wartość dodaną takich rozwiązań, upatrujemy nie tylko w elastycznej warstwie technologicznej, pozwalającej na szybką i responsywną analizę danych ale również w doświadczeniu naszych konsultantów, którzy pomogą Ci właściwie interpretować obserwowane wskaźniki oraz przełożyć te obserwacje na trafne decyzje biznesowe.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się