Raportowanie wypadków w pracy

Postaw na poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy

Analizujesz wypadki mające miejsce w trakcie pracy lub chcesz wdrożyć tego typu analizy w swoim środowisku? Narzędzia Business Intelligence pozwalają na przygotowanie prostych w interpretacji oraz zautomatyzowanych raportów, które mogą realnie przyczynić się do poprawy standardów bezpieczeństwa.

Zastosowanie BI w raportach wypadków w pracy

Identyfikacja trendów i wzorców: Jedną z kluczowych korzyści płynących z implementacji BI w raportowaniu wypadków przy pracy jest możliwość identyfikacji trendów i wzorców w danych. Analizując dane historyczne, organizacje mogą zidentyfikować obszary, w których prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków jest większe, takie jak określone działy lub stanowiska pracy. Można również zidentyfikować wspólne przyczyny wypadków, na przykład brak szkoleń, nieodpowiedni sprzęt ochronny lub raportowane wcześniej naruszenia procedur bezpieczeństwa.

Poprawa środków bezpieczeństwa: Identyfikując trendy i wzorce w danych, organizacje mogą podjąć kroki w celu poprawy swoich standardów bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli dane pokazują, że prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków jest większe w określonym dziale, organizacja może przeprowadzić dodatkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa lub zapewnić lepsze wyposażenie dla pracowników tego działu.

Zapobieganie przyszłym wypadkom: Innym przykładem zastosowania BI w raportowaniu wypadków w miejscu pracy jest zapobieganie przyszłym wypadkom. Analizując dane i identyfikując przyczyny wypadków, organizacje mogą podjąć odpowiednie kroki w celu usunięcia elementów krytycznych i zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości. Czasem, rzecz jasna, danej przyczyny nie możemy natychmiastowo wyeliminować. Wtedy jednak odpowiednio skrojona analiza sytuacji, pozwoli zminimalizować ryzyko ponownego wystąpienia niepożądanego zdarzenia. Może to obejmować poprawę protokołów bezpieczeństwa, zwiększenie liczby szkoleń z zakresu bezpieczeństwa lub wdrożenie nowego sprzętu ochronnego.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Zalety Business Intelligence

Raportowanie w czasie rzeczywistym:

Jedną z największych korzyści płynących z zastosowania BI do raportowania jest możliwość generowania raportów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że organizacje mogą szybko identyfikować i reagować na potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, zmniejszając ryzyko wypadków i urazów.

Lepsza czytelność:

Narzędzia BI pozwalają na prostszą interpretację wizualną wyników w ramach przygotowywanych raportów. Poprzez wizualizację danych, organizacje mogą łatwo zidentyfikować trendy i wzorce, które mogą nie być widoczne w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych. Ułatwia to identyfikację potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem i podjęcie działań w celu ich rozwiązania.

Prostota podejmowania decyzji:

BI w raportowaniu wypadków przy pracy może prowadzić do lepszego (i prostszego) podejmowania decyzji. Dzięki dostarczaniu danych w czasie rzeczywistym organizacje mogą podejmować świadome decyzje dotyczące sposobów poprawy środków bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w przyszłości.

Zwiększona dokładność danych:

Dzięki wykorzystaniu BI do gromadzenia i analizy danych, organizacje mogą poprawić dokładność swoich raportów. Dzieje się tak, ponieważ narzędzia BI mogą automatycznie zbierać dane z wielu źródeł, zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego i zapewniając, że dane są aktualne i dokładne.

Wsparcie w tworzeniu analiz wypadków w środowisku pracy

Wypadki w miejscu pracy mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu konsultantów Astrafox, będziesz mógł w krótkim czasie zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji, które będą wymagały znacznie więcej zaangażowania niż budowa raportów. Pomożemy Ci na każdym etapie tworzenia tytułowych analiz;

  • Zaczynając od pozyskiwania danych z rozmaitych źródeł.
  • Przez integrowanie ich do postaci spójnego modelu.
  • Tworzenie raportu.
  • I co najważniejsze, merytoryczną interpretację wyników.

Chętnie porozmawiamy o Twoich potrzebach i zaproponujemy rozwiązania, które w krótkim czasie zapewnią wzrost bezpieczeństwa w organizacji. Jeśli nie wiesz, czy Twoja firma jest technologicznie gotowa na zmiany, możemy również przeprowadzić audyt w zakresie sprzętowym, technologicznym i kompetencyjnym. Następnie zaproponujemy Ci taki zestaw produktów i usług, których faktycznie potrzebujesz i których wdrożenie w określonej perspektywie czasowej będzie możliwe, uzasadnione i efektywne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się