Prezentacja danych w czasie rzeczywistym

banery data science

Jak Live Data przekłada się na oszczędność pieniędzy?

Mamy dla Ciebie gotowe rozwiązanie, które dzięki prezentacji danych w krótkich interwałach czasowych zapewni:

  • Szybsze dostarczanie informacji i podejmowanie decyzji dzięki narzędziom Business Intelligence,
  • Zapobieganie problemom dzięki stałemu monitorowaniu kondycji systemów,
  • Motywację pracowników dzięki właściwemu udostępnianiu danych w całej organizacji,
  • Narzędzie BI użyte w tym projekcie sprawdzi się szeregu innych obszarach analitycznych Twojej firmy.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Motywacja pracowników, bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i kontrola biznesu w czasie rzeczywistym

Większość obszarów działalności przedsiębiorstw korzysta z raportów, które można umiejscowić w dwóch kategoriach: podsumowania danych za wybrany czas lub przewidywania kondycji firmy w nadchodzących okresachna podstawie danych historycznych. Poza tymi najpopularniejszymi zastosowaniami, organizacje o różnych profilach mają również potrzeby związane z prezentacją na żywo wyników analiz w celu monitorowania bieżącej pracy. I choć duży ekran wyświetlający najważniejsze wskaźniki może nam się kojarzyć głównie z notowaniami giełdowymi, to tego typu potrzeb nie brakuje w firmach lub działach skupiających się na: 

  • Produkcji (prezentacja wskaźników w halach produkcyjnych).
  • Pracy w obszarach helpdesku (śledzenie ilości i priorytetu zgłoszeń).
  • Obsłudze i budowaniu relacji z Klientami przez call center.
  • Procesach przetwórczych wymagających stałej kontroli warunków środowiskowych, np. zapylenia.
  • Bezpieczeństwie (nadzór wydajności systemów lub infrastruktury). 

Czas pozyskiwania informacji jest miarą i gwarantem naszej jakości, wizerunku i bezpieczeństwa

Każda z wymienionych dziedzin charakteryzuje się wysoką wrażliwością na zmienność istotnych dla niej czynników występujących w otoczeniu, środowisku pracy czy infrastrukturze. W kontekście takich czynników możemy mówić zarówno o wskaźnikach liczbowych, jak i zbiorczej informacji w formie tabeli tekstowej, informującej o dostępności usług. W obu przypadkach wiedza o tym, żobserwowane przez nas liczby zmierzają ku wartościom krytycznym lub o tym, że wystąpił problem z dostępnością usług ma ogromne znaczenie. W pozyskiwaniu takich informacji często ważne są pojedyncze sekundy, które w dłuższej perspektywie stają się miarą i gwarantem jakości naszej pracy, wizerunku i bezpieczeństwa. 

Oczywisty cel: wiedzieć o problemie, zanim zaczną dzwonić Klienci

Wykorzystując aplikacje Business Intelligence do prezentacji danych w czasie rzeczywistym, wyposażamy personel, na przykład administratorów, w narzędzia, dzięki którym będą mogli śledzić i widzieć problemy zanim Klienci zaczną dzwonić. Nierzadko przyczynami przerw w działaniu rozmaitych usług są zjawiska, których wystąpienie można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć i z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć działania zapobiegające awarii (np. kończące się zasoby systemowe). Żeby jednak móc to zrobić potrzebna jest odpowiednia, ciągła informacja o kondycji systemu.

Wzrost motywacji pracowników i trafne wyznaczanie priorytetów

Ciągłe raportowanie sprawdza się również jako motywator zespołów i doskonałe narzędzie do ustalania indywidualnych priorytetów pracowników w codziennej pracy. Tutaj możemy się odwołać do przykładu jednego z naszych Klientów, który w dziale Helpdesku IT wyświetlał bieżące wyniki pracy kilkudziesięcioosobowego działu. Ilość otwartych, zamkniętych i oczekujących ticketów z podziałem na priorytety i ze zbiorczą informacją o jakości pracy, daje informację o bieżącym statusie zarówno managerowi działu, jak i umożliwia pojedynczym konsultantom organizować swoją pracę w taki sposób, żeby zamykać jak najwięcej zgłoszeń w terminie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się