Kontrola produkcji

banery data science

Kontrola wydajności maszyn i pracowników w branży metalurgicznej

Firmy produkcyjnie stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi z koordynacją procesu produkcji. Na końcowy wynik firmy ma wpływ każdy najmniejszy krok, zaczynając od zakupu surowców, kończąc na sprzedaży gotowych produktów. Szczególnie ważnym elementem jest sam etap produkcji. Na jego sukces składa się sprawność wszystkich maszyn, zaangażowanie pracowników, bezbłędna koordynacja zadań na hali produkcyjnej oraz szybka reakcja na jakiekolwiek awarie.

Raporty BI pomagają odpowiedzieć na pytania, która maszyna wymaga naprawy oraz którzy pracownicy mogliby być przekierowani do innych zadań. Usprawniają także kontakt z klientem, gdyż osoby obsługujące infolinię, mogą w szybki sposób sprawdzić w raporcie status realizacji prac dla danego zamówienia.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Najważniejsze informacje zarządcze o czasie a nie po czasie, czyli Business Intelligence w Twoich rękach

W zależności od profilu, specyfiki i struktury organizacyjnej Twojej firmy, zbudujemy dla Ciebie raporty, dzięki którym z łatwością będziesz mógł:

  • Monitorować efektywność pracowników na danym stanowisku. Możesz przeprowadzić analizę porównawczą i na bieżąco sprawdzać, czyje wyniki są poniżej średniej lub wyznaczonego celu.
  • Kontrolować, która maszyna wymaga naprawy. Dodatkowo zautomatyzujesz proces wysyłania powiadomień do firm serwisowych. Przewidzisz wystąpienie awarii i wyeliminujesz nieplanowane przestoje w pracy.
  • Nadzorować realizację konkretnych zleceń, przez co możesz komunikować klientowi dokładny stan wykonania jego zamówienia.
  • Sprawdzać jaki jest stan zużycia materiałów, dzięki czemu lepiej rozplanujesz zaopatrzenie oraz przestrzeń magazynową.

Nasze produkty z tego obszaru kierujemy do użytkowników zarządzających procesem produkcyjnym

Kierowników zmian na hali produkcyjnej, w celu poprawienia koordynacji procesu:

  • Osób odpowiedzialnych za kontakt z klientami.
  • Osób odpowiedzialnych za sprawdzanie sprawności maszyn i kontakt z serwisantami.
  • Właścicieli firm, jako narzędzia do monitorowania efektywności oraz określania realnego potencjału produkcyjnego w kolejnych okresach.

Bardziej efektywne zarządzania procesem produkcji – jak pomogliśmy firmie z branży metalurgicznej?

Przygotowaliśmy raporty, które pokazały procesu produkcji z trzech różnych perspektyw, tak, aby osoby na poszczególnych stanowiskach mogły go diagnozować z punktu widzenia swojej odpowiedzialności.

Pierwszy raport to perspektywa pojedynczego pracownika, gdzie wyodrębniamy go z zespołu i oceniamy jego efektywność i historię tego, co wyprodukował. Widzimy, ile godzin przepracował na danym stanowisku oraz jakich zleceń dotyczyły wyprodukowane przez niego towary. Efektywność pracownika możemy oglądać z perspektywy danego miesiąca i konkretnych dni.

Drugi raport to przegląd danych z perspektywy stanowiska (maszyny). Kto na tym stanowisku pracuje, jaka jest dzienna produkcja z podziałem na zmiany i w porównaniu do zakładanych norm / planów dla tej maszyny. Ponadto monitorujemy zużycie surowców oraz to, kto ile godzin przepracował przy tym stanowisku.

Trzeci raport z perspektywy zarządczej zestawia wydajność pracowników i wydajność maszyn oraz czas przepracowany na danym stanowisku. Szukamy istotnych zależności, by lepiej zrozumieć, jakie należy podjąć działania w celu zażegnania ewentualnych problemów. Bazując na takim zestawieniu możemy zauważyć, że np. dany pracownik ma bardzo niską efektywność na wszystkich stanowiskach na których pracuje i przez to zaniża ich produktywność. Może to prowadzić do błędnych odczytów, świadczących o tym, że dana maszyna wymaga serwisu. Jeśli natomiast wszyscy pracownicy którzy pracują na danym stanowisku produkują ilość poniżej normy, mimo że na innych maszynach sprawność ich pracy nie budzi zastrzeżeń, możemy wnioskować, że maszyna wymaga serwisu lub wymiany.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się