Analiza kosztów

Postaw na skuteczną analizę kosztów w swojej firmie.

  • Jakie koszty generują poszczególne jednostki organizacyjne?
  • Jakie rodzaje kosztów dominują w wybranych strukturach?
  • Jak wygląda zależność koszty vs przychody? Jak zmienia się w czasie?
  • Jakie są trendy i czego możemy się spodziewać w przyszłości?
  • Które sektory przedsiębiorstwa generują wyższe koszty niż zyski i dlaczego tak się dzieje?
  • Które rodzaje kosztów implikują adekwatnie wysoki przychód, a które nie sprzyjają rentowności firmy?
  • Czy Twoje projekty są opłacalne? Które generują najwięcej kosztów?

Dzięki odpowiedziom na te i inne pytania w obszarze analizy kosztów będziesz mógł ocenić obecny poziom zarządzania wydatkami oraz zaplanować przyszłe, lub zaprojektować budżet w perspektywie długookresowej w taki sposób, by Twoja firma osiągała jak najwyższy zysk.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Które koszty implikują wysoki przychód, a które nie sprzyjają rentowności firmy?

Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości czy branży, generuje koszty. Ważne jest by te koszty na bieżąco monitorować, analizować oraz wyciągać na ich podstawie trafne wnioski. Dzięki dobrze przeprowadzonej analizie kosztów, znamy czynniki wpływające na ich poziom, strukturę i dynamikę. W konsekwencji możemy nie tylko bardzo trafnie odpowiedzieć na tytułowe pytanie, ale również dostarczyć Ci produkt, który pozwoli na bieżąco obserwować jak ta odpowiedź zmienia się w czasie.

Dzięki temu możemy również określić poziom efektywności gospodarowania zasobami w jednostce, a następnie podjąć odpowiednie działania w celu utrzymania lub osiągnięcia jak największego zysku w organizacji. Przeprowadzając obszerną analizę kosztów bierzemy pod uwagę szereg czynników, wykorzystujemy dane dotyczące produkcji, sprzedaży i obrotu towarem, wydajności pracy oraz zużycia materiałów i zapasów.

Czy Twoje projekty są opłacalne? Które generują najwięcej kosztów?

Na podstawie naszego doświadczenia zbudujemy dla Ciebie raporty dzięki którym z łatwością będziesz mógł na bieżąco monitorować wielkość, strukturę i dynamikę kosztów w swoim przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie całej organizacji jak i poszczególnych jednostek administracyjnych oraz według poszczególnych rodzajów kosztówStworzymy dashboardy, które pokazują nie tylko obecny stan kosztów, ale również zobrazują jego przyczyny i skutki. Dzięki wizualnej analizie przyczynowo skutkowej dowiesz się, jakie czynniki kreują strukturę i poziom kosztów u Ciebie w firmie oraz jak przekłada się to na zysk i wydajność. Pozwoli Ci to zidentyfikować obszary, w które warto inwestować oraz te mniej rentowne.  

Narzędzia, dzięki którym mimo rozbudowanej struktury firmy, wszystko pozostaje pod kontrolą 

W razie sytuacji alarmowych, np. przekroczenia limitu kosztów, dostaniesz mailowe powiadomienie z odpowiednim alertem. Ponadto, rozwiązanie RLS (row-level security) pozwoli Ci ograniczyć zakres danych jakie widzi dany użytkownik, co w praktyce oznacza, że każdy pracownik będzie miał dostęp do dedykowanych mu informacji czyli np. danych dotyczących tylko jego kosztów osobowych i kosztów generowanych przez jego dział, podczas gdy członkowie zarządu będą analizować dane dotyczące całego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji analiza kosztów będzie przeprowadzana na każdym szczeblu organizacji z podziałem na poszczególne centra kosztowe (cost centre). 

 

Poznaj zastosowania gotowe do wdrożenia w Twojej firmie

Sprawdź konkretne zastosowania, gdzie nasze wsparcie może przełożyć się na wymierne korzyści. Od 1999 roku dostarczamy organizacjom wiedzę i nowoczesne technologie, aby skutecznie podejmować trafne decyzje biznesowe w oparciu o dane. Pomagamy we wszystkich aspektach pracy z narzędziami Business Intelligence tj. projektowanie struktur danych, szkolenia, warsztaty, doradztwo, zaawansowane programowanie i integracja.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się