Analiza danych telesprzedażowych

Analiza danych telesprzedażowych kluczem do poprawy wyników finansowych

Firmy zajmujące się telesprzedażą zbierają ogromne ilości danych, które pomagają zrozumieć preferencje Klientów i lepiej dopasować produkty do ich potrzeb. Sprawna koordynacja pracy konsultantów, monitorowanie ich efektywności i wnikliwa analiza wyników poszczególnych kampanii telesprzedażowych mogą okazać się kluczem do poprawy naszych wyników finansowych.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Kompleksowe raporty wspierają nie tylko wydajność, ale również budowę wizerunku

Telesprzedaż to jedna z dziedzin, w których responsywność i wydajność raportów to absolutnie najważniejsze cechy mające wpływ na ich skuteczne wykorzystanie. Niezwykle istotne jest to, aby móc na bieżąco śledzić sukcesy i niepowodzenia oraz feedbackować konsultantów i korygować ich ewentualne błędy. Jest to o tyle ważne, że w tego typu biznesie to głównie osoby kontaktujące się z klientami budują wizerunek firmy lub marki. Wizerunek, który działa w dwie strony, bo z perspektywy call center, powinniśmy na bieżąco dbać zarówno o odbiór przez klienta końcowego, jak i o postrzeganie przez zleceniodawcę.

Narzędzia Business Intelligence pozwalają na szybkie budowanie, modyfikowanie i automatyzację procesu zbierania i modelowania danych. Możliwość konfiguracji odświeżania źródeł i zasilania modelu nowymi danymi z częstotliwością na poziomie 1 minuty lub nawet w czasie rzeczywistym, pozwala na czerpanie wiedzy z raportów bez żadnych opóźnień.

4 najważniejsze korzyści z wykorzystania Business Intelligence w telesprzedaży

Monitorujesz efektywność konsultantów na poszczególnych stanowiskach.

Sprawnie koordynujesz obłożenie poszczególnych stanowisk.

Szybko reagujesz na zachowania konsultantów odstające od normy.

Sprawdzasz sukces kampanii sprzedażowych i poznajesz charakterystykę klientów najbardziej zainteresowanych Twoim produktem.

Z naszych raportów skorzystają m.in. koordynatorzy call center i kierownicy sprzedaży

  • Dla koordynatorów – raport bieżących wyników.

Z raportów operacyjnych skorzystają w pierwszej kolejności koordynatorzy zmiany konsultantów, aby móc w czasie rzeczywistym monitorować wszystkie ich aktywności, weryfikować kto ma, jakie obłożenie i jakie wyniki.

  • Dla managerów – zbiorcze raporty efektywności kampanii.

Kierownicy działów sprzedaży, którzy zarządzają całym przebiegiem kampanii sprzedażowych. Na podstawie raportów dostają jasną odpowiedź, jaki rezultat przyniosła dana kampania oraz jaka jest charakterystyka grupy klientów, w której dobrze się przyjęła.

  • Dla klientów – raport ewaluacyjny dotyczący kampanii lub produktu.

 

W trakcie lub po zakończeniu kampanii spotykasz się z klientem i rozmawiacie o efektach wykonanej pracy. Jeśli coś poszło nie tak, dobrze mieć twardą podstawę do dyskusji na ten temat, bo oczywiście, nie zawsze problem musi leżeć po Twojej stronie. Z pomocą odpowiedniego sprawozdania, które wykaże, że większość rozmów kończy się na podobnym etapie, o wiele łatwiej będzie Ci podnieść temat niewłaściwie sporządzonego skryptu lub niewłaściwej metodologii prezentacji produktu dostarczonej przez klienta.

Czas rozmów, czas bezczynności i inne wskaźniki, które pomogą Ci w skutecznym zarządzaniu

W obszarze telesprzedaży analizujemy szczegóły wykonanych połączeń i szukamy, co było źródłem niepowodzeń. Zestawiamy, ile połączeń zostało odebranych, ile zakończyło się sukcesem, w jakich przypadkach włączyła się poczta głosowa oraz ile połączeń to recalle po wcześniejszych nieudanych próbach.

Połączenia analizujemy z perspektywy konkretnego agenta i konkretnej kampanii sprzedażowej. Sprawdzamy, ile czasu agenci spędzili na danej czynności. Porównujemy:

  • czas spędzony na rozmowach,
  • czas oczekiwania na rozmowę,
  • odpowiedzi na maile,
  • odpowiedzi na smsy,
  • czas recalli,
  • czas bezczynności i przerw.

Tym samym sprawdzamy, czy występowały anomalie wśród zachowań konsultantów. Jeśli rozmowy były wyjątkowo krótkie i kończyły się sukcesami, albo wyjątkowo długie i żadna nie kończyła się sukcesem, sprawdzamy czy nie doszło do nieprawidłowości.  

Trafnie wybieramy konkretne rozmowy, które należy przesłuchać, aby przeanalizować co dokładnie się wydarzyło. Tym samym zwiększamy Twoją efektywność, gdyż nie będziesz się przysłuchiwał losowym wyrywkowym, a faktycznie podejrzanym połączeniom.  

Analizując efektywność agentów w czasie możemy zauważyć, który z nich ma trend wzrostowy, a który spadkowy w pozyskiwaniu nowych klientów. Jeśli dany agent od dłuższego czasu wykazuje stały trend spadkowy możemy obliczyć kiedy jego praca przestanie być dla nas dochodowa. Przyglądając się trendom, możemy też dostrzec sezonowość i lepiej przygotować zespół na czas wzmożonej aktywności, np. poprzez zatrudnienie agentów sezonowych. Dodatkowo raporty telesprzedażowe pokazują, jaki sukces odniosła dana kampania sprzedażowa i jakie są charakterystyki pozyskanych klientów. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się