Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’y Astrafox Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn

banery data science

Klauzula Informacyjna dla Użytkowników fanpage’y Astrafox Sp. z o.o. w serwisach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 – tzw. RODO, pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników naszych fanpage’y:

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

1. Astrafox Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-826) przy ul. Poloneza 93, tel.: + 48 22 355 21 60, adres e-mail: office@astrafox.pl, jest Administratorem Twoich danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania:

a) w serwisie społecznościowym Facebook z fanpage’y:

b) w serwisie społecznościowym LinkedIn z fanpage’y:

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@astrafox.pl.

Właściciele portali społecznościowych jako Współadministratorzy danych osobowych

3. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym jest współadministratorem danych osobowych użytkowników tego fanpage’a razem z właścicielem portalu społecznościowego.

4. Chcielibyśmy jednak poinformować, że zapisy zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej nie dotyczą przetwarzania Twoich danych osobowych przez właściciela serwisu Facebook – Meta Platforms Ireland Limited oraz właściciela serwisu LinkedIn czyli LinkedIn Ireland Unlimited Company. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company zapoznaj się z ich Politykami Prywatności, które dostępne są na stronach:

5. Zapoznaj się również z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych do celów statystyk strony:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Zakres przetwarzanych danych

6. Astrafox przetwarza Twoje dane osobowe, jeżeli pozostawiłeś na którymś z naszych fanpage’y jakikolwiek ślad np. kliknąłeś ikonę: „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub też pozostawiłeś komentarz lub wysłałeś wiadomość.

7. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko lub nazwa Twojego profilu, wizerunek – jeśli pojawia się na Twoim profilowym zdjęciu, dane przekazane w wiadomości, komentarzu lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

8. Twoje dane przetwarzamy w następujących celach:

a) prowadzenia fanpage’y na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited – dostawcę Facebooka, a także LinkedIn Ireland Unlimited Company – dostawcę portalu Linkedin oraz informowania za ich pośrednictwem o naszej działalności, oferowanych produktach i usługach, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

b) komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów Facebook oraz Linkedin (komentarze, chat, posty, rozmowa za pośrednictwem Messengera, wiadomości), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, statystyk i sposobu korzystania z fanpage’y za pomocą dostępnych funkcjonalności, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawa osób fizycznych

9. Masz następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,

b) żądania sprostowania Twoich danych,

c) żądania usunięcia Twoich danych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

10. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa, skontaktuj się z nami na adres mailowy wskazany w pkt 1 lub 2 powyżej.

11. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

12. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas realizacji podanych celów przetwarzania ale nie dłużej niż do momentu złożenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane z wiadomości będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz.

13. Przypominamy, że zawsze masz możliwość sam usunąć pozostawiony na naszym fanpage’u komentarz lub przestać obserwować nasz fanpage.

Informacja o dobrowolności podania danych

14. Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Twoje dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Sam decydujesz do jakich Twoich danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności na Twoim osobistym profilu.

Informacja o plikach cookies wykorzystywanych do celów statystycznych i reklamowych

15. Możemy uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze fanpage’e na Facebooku za pomocą funkcji „Meta Business Suite” udostępnionej przez właściciela serwisu Facebook – Meta Platforms. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies. Pliki cookies są zapisywane przez Meta Platforms na urządzeniu końcowym osób odwiedzających fanpage’e.

16. Informacje dotyczące stosowania plików cookies przez Meta Platforms znajdują się pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies.

17. Możemy uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze fanpage’e na platformie LinkedIn za pomocą plików cookies udostępnionych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company. Pliki cookies są zapisywane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company na urządzeniu końcowym osób odwiedzających fanpage’e.

18. Informacje dotyczące stosowania plików cookies przez LinkedIn Ireland Unlimited Company znajdują się pod poniższym linkiem: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Pozyskiwane w powyżej wskazany sposób informacje nie pozwalają nam na jednoznaczną identyfikację osób odwiedzających nasze fanpage’e.

Odbiorcy danych

20. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla nas usługę administracji naszych fanpage’y. Jeżeli upublicznisz swoje dane na naszym fanpage’u, będą one widoczne dla innych użytkowników, którzy również odwiedzili nasz fanpage.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

21. Astrafox nie przekazuje Twoich danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisach społecznościowych Facebook oraz Linkedin, zaakceptowałeś regulaminy oraz polityki prywatności tych portali, w których ich właściciele: Meta Platforms Ireland Limited i LinkedIn Ireland Unlimited Company omówili zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. na serwery do Stanów Zjednoczonych. Astrafox nie ma wpływu na to, w jaki sposób firmy Meta Platforms Ireland Limited i LinkedIn Ireland Unlimited Company przetwarzają Twoje dane osobowe.

22. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu przez Astrafox.