Język DAX w Power BI

-

lis 29, 2023

Business Intelligence

Power BI

Microsoft Power BI

Język DAX

banery data science

Wprowadzenie do języka DAX: Język DAX (Data Analysis Expressions) w Power BI

Język DAX (Data Analysis Expressions) stanowi fundament analitycznych możliwości oferowanych przez Power BI, będąc kluczowym narzędziem do budowy zaawansowanych formuł. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikom tworzenia skomplikowanych zapytań i kalkulacji, które są niezbędne w procesie analizy danych. Dzięki DAX, użytkownicy Power BI mogą nie tylko efektywnie zarządzać i przetwarzać dane, ale również tworzyć interaktywne i dynamiczne raporty.

Język DAX jest specyficzny dla środowiska Power BI i innych produktów Microsoftu, takich jak SQL Server Analysis Services czy Power Pivot w Excelu. Został on zaprojektowany tak, aby był intuicyjny dla osób, które mają doświadczenie w pracy z formułami w Excelu, jednocześnie oferując o wiele szersze i potężniejsze możliwości. Dzięki temu, nawet ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z analizą danych, mogą stosunkowo szybko nauczyć się podstaw DAX i zacząć wykorzystywać go do tworzenia zaawansowanych analiz.

Korzystanie z DAX w Power BI pozwala na wykonywanie szerokiej gamy działań, od prostych kalkulacji, takich jak sumowanie czy obliczanie średnich, po bardziej zaawansowane analizy, w tym segmentacje czasowe, obliczenia warunkowe i analizy trendów. Kluczowym aspektem DAX jest jego zdolność do pracy z kontekstem – co oznacza, że formuły mogą dynamicznie dostosowywać swoje wyniki w zależności od interakcji użytkownika z raportem. To właśnie ta dynamiczność sprawia, że DAX jest tak potężnym narzędziem w rękach analityków danych.

Efektywność i elastyczność DAX w połączeniu z szerokim zakresem możliwości wizualizacji danych dostępnych w Power BI, otwierają drzwi do tworzenia naprawdę zaawansowanych i atrakcyjnych raportów. Raporty te nie tylko prezentują dane w przejrzysty i zrozumiały sposób, ale również umożliwiają głębsze wglądy i analizy, które są kluczowe w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

W kolejnych częściach tego artykułu zagłębimy się w praktyczne aspekty używania DAX w Power BI, począwszy od budowy tabel, przez tworzenie miar, aż po zaawansowane techniki wizualizacji i formatowania warunkowego. Wszystko to po to, aby wyposażyć Cię w wiedzę niezbędną do pełnego wykorzystania potencjału, jaki oferuje połączenie języka DAX z narzędziami Power BI.

Budowa tabel w DAX: Kluczowe funkcje i ich zastosowania

Budowanie tabel w DAX jest jednym z najważniejszych aspektów pracy z Power BI. Dzięki tej umiejętności użytkownicy mogą efektywnie zarządzać i manipulować danymi, co jest kluczowe w procesie tworzenia raportów i analiz. W tej części artykułu przyjrzymy się kilku podstawowym funkcjom DAX, które są wykorzystywane do budowy i zarządzania tabelami.

 • Funkcja CALENDAR i CALENDARAUTO: Te dwie funkcje są niezwykle przydatne w tworzeniu tabeli kalendarza, która jest podstawą wielu analiz czasowych w Power BI. Funkcja CALENDAR pozwala na stworzenie kalendarza na podstawie określonego zakresu dat, co daje użytkownikowi pełną kontrolę nad okresem, który ma zostać uwzględniony w analizie. Z kolei CALENDARAUTO automatycznie generuje kalendarz na podstawie dostępnych w danych zakresów dat, co jest szybkim i efektywnym sposobem na stworzenie tabeli kalendarza bez konieczności ręcznego definiowania zakresu.
 • Funkcja GROUPBY: Ta funkcja jest używana do grupowania danych na podstawie wybranych kolumn. Dzięki niej można skutecznie segmentować dane, co jest niezwykle pomocne w analizach i tworzeniu raportów. Umożliwia ona stworzenie podsumowań i agregacji danych, co jest podstawą wielu analiz biznesowych.
 • Funkcja SUMMARIZECOLUMNS: Jest to jedna z najbardziej wszechstronnych funkcji w DAX, pozwalająca na tworzenie podsumowań danych z różnych tabel. Umożliwia ona agregację danych według wybranych kolumn, a także dołączanie dodatkowych kolumn obliczeniowych, co sprawia, że jest nieoceniona w tworzeniu skomplikowanych raportów i analiz.

Każda z tych funkcji ma swoje specyficzne zastosowania i może być wykorzystana w różnych scenariuszach, w zależności od potrzeb analitycznych. Warto zauważyć, że elastyczność DAX pozwala na kombinowanie i łączenie tych funkcji, aby dostosować wyniki do specyficznych wymagań danego raportu czy analizy.

Budowanie tabel w DAX to umiejętność, która otwiera szerokie możliwości w zakresie zarządzania danymi i tworzenia raportów w Power BI. W następnej części skupimy się na kolejnym ważnym aspekcie pracy z DAX – budowaniu miar, które są kluczowe dla przeprowadzania głębokich analiz danych.

Budowa miar w DAX: Zaawansowane obliczenia w analizie danych

Miarowanie danych w Power BI przy użyciu DAX jest jednym z najważniejszych elementów, który umożliwia przeprowadzenie głębokich i skomplikowanych analiz. Miary, znane również jako obliczenia, to formuły, które są używane do obliczania wyników na podstawie danych z tabel. Są one dynamiczne i zmieniają swoje wyniki w zależności od kontekstu w raporcie, co jest jedną z głównych zalet DAX. W tej części skupimy się na sposobach, w jakie DAX może być wykorzystany do tworzenia zaawansowanych miar.

1. Tworzenie miar w DAX: Podstawą tworzenia miar jest umiejętność wykorzystania różnorodnych funkcji DAX do przeprowadzania obliczeń. Funkcje takie jak SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT są podstawą, ale DAX oferuje znacznie więcej możliwości, takich jak CALCULATE, które umożliwiają zmianę kontekstu obliczeń, czy funkcje czasowe jak TOTALYTD (total year to date), które służą do wykonywania obliczeń kumulatywnych.

2. Dynamiczne miary: Zaawansowane możliwości DAX pozwalają na tworzenie dynamicznych miar, które automatycznie dostosowują się do różnych warunków i kontekstów w raporcie.

Dzięki temu miary mogą dostarczać różnorodnych informacji w zależności od tego, jak użytkownik wchodzi w interakcje z raportem.

3. Analiza trendów i porównań: DAX pozwala na tworzenie miar, które mogą być wykorzystane do analizowania trendów i przeprowadzania porównań w czasie. Funkcje takie jak SAMEPERIODLASTYEAR czy DATEADD są przydatne w analizie porównawczej, np. w porównaniu wyników bieżącego roku do poprzedniego.

4. Kompleksowe analizy biznesowe: Miary stworzone w DAX mogą być wykorzystane do przeprowadzania bardziej kompleksowych analiz, takich jak rentowność produktów, analiza klientów, optymalizacja łańcucha dostaw i wiele innych. Dzięki możliwościom DAX, miary mogą być dostosowane do konkretnych wymagań biznesowych i branżowych.

5. Interaktywność i elastyczność: Jedną z największych zalet miar w DAX jest ich interaktywność i elastyczność. Miary te mogą reagować na filtracje i zmiany w raporcie, co sprawia, że analizy są nie tylko dokładne, ale również interaktywne.

Tworzenie miar w DAX to kluczowa umiejętność dla każdego użytkownika Power BI. Pozwala ona na wykorzystanie pełnego potencjału danych i przekształcenie ich w wartościowe informacje, które wspierają procesy decyzyjne w organizacji. W kolejnej części tego artykułu przyjrzymy się, jak DAX wspiera tworzenie zaawansowanych wizualizacji i formatowanie warunkowe w Power BI.

Przykłady praktycznego zastosowania parametrów

W kontekście parametrów, przykłady praktycznego zastosowania mogą znacząco ułatwić zrozumienie ich wartości. Na przykład, w Power BI można stworzyć parametr, który pozwala na przełączanie między różnymi miarami, takimi jak suma sprzedaży, suma kosztów, czy zysk na wykresie. Inny przykład to ustawienie parametru na docelowy target sprzedaży, gdzie dane w tabeli i na wykresach poniżej tego targetu automatycznie zakolorują się na czerwono, co ułatwia wizualną analizę wyników. Można również stworzyć parametr pozwalający na wybór różnych okresów, takich jak ostatni miesiąc, ostatni rok, czy ostatnie 3 lata, co daje użytkownikom większą elastyczność w analizie trendów i wzorców.

Power BI vs Tableau vs Qlik Sense

Kliknij i zdobądź dostęp do pełnego porównania 3 wiodących technologii!

Pobierz e-book

Kolumny kalkulowane i ich zastosowanie w DAX

Kolumny kalkulowane to nowe kolumny dodawane do tabel w Power BI, które są tworzone przy użyciu formuł DAX. Różnią się one od miar tym, że są obliczane i przechowywane w tabelach na etapie ładowania danych, a nie w czasie rzeczywistym podczas interakcji z raportem. Oznacza to, że każdy wiersz w tabeli ma przypisaną wartość w kolumnie kalkulowanej, co pozwala na ich wykorzystanie w różnych typach analiz.

Przykłady zastosowań kolumn kalkulowanych

 • Obliczanie marży zysku: Jednym z przykładów może być stworzenie kolumny kalkulowanej, która oblicza marżę zysku dla każdego produktu. Formuła może wyglądać następująco: Marża Zysku = (Cena Sprzedaży – Koszt Produkcji) / Cena Sprzedaży. Takie obliczenie daje natychmiastowy wgląd w rentowność poszczególnych produktów.
 • Tworzenie dat: Możemy również stworzyć kolumnę kalkulowaną, która przekształca daty na inne formaty, np. zwykłe daty na kwartały lub miesiące, co jest przydatne w analizie trendów w różnych ramach czasowych.
 • Kategoryzacja danych: Kolumny kalkulowane mogą być używane do kategoryzowania danych, np. podział klientów na różne segmenty na podstawie ich wydatków lub zachowań zakupowych.
 • Połączenie danych z różnych kolumn: Można też tworzyć kolumny kalkulowane łączące informacje z różnych kolumn, np. tworząc pełne nazwy klientów przez połączenie imienia i nazwiska.

Zalety kolumn kalkulowanych

 • Elastyczność: Pozwalają na dostosowanie danych do specyficznych potrzeb analizy.
 • Optymalizacja wydajności: Ponieważ są obliczane na etapie ładowania danych, przyspieszają one czas odpowiedzi raportów.
 • Łatwość wizualizacji: Umożliwiają bezpośrednie wykorzystanie w wizualizacjach, ponieważ są integralną częścią tabeli.

 

Szybkie miary jako narzędzie do nauki DAX

Szybkie miary to predefiniowane formuły w Power BI, które można łatwo stosować do danych. Użytkownik wybiera typ miary, którą chce stworzyć, a Power BI automatycznie generuje odpowiedni kod DAX. Proces ten nie wymaga od użytkownika głębokiej wiedzy o DAX, ponieważ wszystkie skomplikowane obliczenia są wykonywane automatycznie przez system.

Jak szybkie miary wspomagają naukę DAX?

 • Podgląd generowanego kodu: Po wybraniu szybkiej miary, Power BI prezentuje wygenerowany kod DAX, co daje użytkownikom możliwość zrozumienia, jak są budowane formuły. To idealny sposób na naukę przez praktykę i eksperymentowanie.
 • Różnorodność przykładów: Szybkie miary obejmują różne typy obliczeń, takie jak sumy kumulatywne, średnie ruchome, różnice procentowe i wiele innych. Analizując różnorodne przykłady, użytkownicy mogą lepiej zrozumieć zastosowania i możliwości DAX.
 • Rozumienie logiki DAX: Przez eksplorowanie i modyfikację wygenerowanych formuł, użytkownicy mogą nauczyć się, jak DAX radzi sobie z kontekstem obliczeń, zmianą filtrów i innymi zaawansowanymi aspektami analizy danych.
 • Ułatwienie przejścia do zaawansowanego DAX: Dla użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z DAX, szybkie miary mogą stanowić “pomost” ułatwiający przejście do bardziej skomplikowanych i zaawansowanych formuł.
 • Eksperymentowanie bez ryzyka: Ponieważ szybkie miary generują kod automatycznie, użytkownicy mogą eksperymentować z różnymi rodzajami analiz bez obawy o błędy w kodzie, co sprzyja szybkiemu i bezstresowemu uczeniu się.

Szybkie miary w Power BI to nie tylko narzędzie ułatwiające pracę z danymi, ale także cenne źródło wiedzy o DAX. Dają one możliwość nauki przez praktykę, bez konieczności głębokiej znajomości języka od samego początku. Poprzez interaktywne i wizualne podejście, szybkie miary znacząco przyspieszają proces nauki DAX, czyniąc go bardziej przystępnym i efektywnym, szczególnie dla początkujących użytkowników.

Zaawansowane wizualizacje w Power BI dzięki DAX: Podnoszenie poziomu analiz

DAX w Power BI otwiera drzwi do świata zaawansowanych wizualizacji, które pozwalają na prezentowanie danych w sposób bardziej angażujący i intuicyjny. Wykorzystując funkcje DAX, można przekształcić standardowe raporty w zaawansowane analizy, które nie tylko lepiej przedstawiają

złożone zależności, ale również ułatwiają zrozumienie danych. W tej części przyjrzymy się, jak DAX może być wykorzystany do tworzenia takich wizualizacji jak Waffle Charts czy Macierze BCG.

 1. Waffle Charts: Grafika typu Waffle Chart to interesująca alternatywa dla standardowego wykresu kołowego, która pozwala na lepsze przedstawienie procentowego rozkładu danych. Dzięki DAX, można stworzyć miary, które umożliwią dynamiczne generowanie takich wykresów w zależności od wybranych danych czy filtrów. Waffle Charts są szczególnie efektywne w wizualizacji małych zbiorów danych, takich jak wyniki ankiety czy podział rynku.
 2. Macierz BCG: Macierz BCG (Boston Consulting Group) jest narzędziem analizy strategicznej, które pozwala na ocenę pozycji produktów lub jednostek biznesowych. W Power BI, przy pomocy DAX, można stworzyć dynamiczne Macierze BCG, które automatycznie aktualizują się na podstawie dostępnych danych. Jest to szczególnie użyteczne w analizach portfela produktów, pozwalając na łatwe identyfikowanie “gwiazd”, “krow mlecznych”, “znaków zapytania” i “psów”.
 3. Inne zaawansowane wizualizacje: DAX umożliwia również tworzenie wielu innych zaawansowanych wizualizacji, takich jak heat maps, scatter plots czy treemaps. Każda z tych wizualizacji może być dostosowana i usprawniona dzięki dynamicznym obliczeniom DAX, co pozwala na głębsze eksplorowanie danych i odkrywanie nowych wzorców i trendów.

Zaawansowane wizualizacje stworzone z pomocą DAX w Power BI pozwalają na prezentowanie danych w sposób, który jest nie tylko wizualnie atrakcyjny, ale także bogaty w informacje. Pozwalają one na łatwiejsze przekazywanie skomplikowanych analiz, co jest nieocenione w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Praca z parametrami w DAX: Wzrost dynamiki i interaktywności raportów w Power BI

W Power BI, praca z parametrami za pomocą DAX otwiera nowe możliwości w zakresie tworzenia dynamicznych i interaktywnych raportów. Parametry pozwalają na dodawanie elementów kontrolnych do raportów, dzięki którym użytkownicy mogą wpływać na wyświetlane dane i analizy. W tej części artykułu omówimy, jak DAX może być wykorzystany do modyfikacji i dostosowania parametrów w celu zwiększenia efektywności i użyteczności raportów.

 • Tworzenie parametrów z DAX: DAX umożliwia tworzenie skomplikowanych parametrów, które mogą być wykorzystywane w różnych typach analiz. Parametry te mogą obejmować różnorodne opcje, od prostych wyborów wartości po bardziej złożone selektory danych. Dzięki temu, użytkownicy mają możliwość wpływania na to, jakie dane są analizowane i w jaki sposób są prezentowane w raporcie.
 • Dynamika i interaktywność: Parametry, szczególnie gdy są połączone z formułami DAX, znacząco zwiększają dynamikę i interaktywność raportów. Pozwalają one na dostosowanie wyników analiz w czasie rzeczywistym, w zależności od wyborów dokonywanych przez użytkownika. To sprawia, że raporty stają się bardziej elastyczne i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb analizy.
 • Scenariusze “Co jeśli”: Jednym z najbardziej popularnych zastosowań parametrów w Power BI jest tworzenie analiz typu “Co jeśli”. Używając DAX do tworzenia i zarządzania parametrami, można łatwo symulować różne scenariusze biznesowe, dostosowując np. prognozy sprzedaży, ceny produktów czy koszty operacyjne, i obserwować, jak zmiany te wpływają na kluczowe wskaźniki.
 • Personalizacja raportów: Parametry pozwalają na stworzenie bardziej spersonalizowanych raportów. Dzięki DAX, można zaimplementować logikę, która pozwala raportom dostosowywać się do indywidualnych preferencji użytkowników, co jest szczególnie przydatne w dużych organizacjach, gdzie różne działy mogą potrzebować różnych perspektyw na te same dane.
 • Zwiększenie użyteczności raportów: Poprzez zastosowanie parametrów, raporty w Power BI stają się bardziej użyteczne, ponieważ użytkownicy mogą łatwiej manipulować danymi i dostosowywać raporty do swoich aktualnych potrzeb analitycznych. To sprawia, że decyzje biznesowe są podejmowane na podstawie danych, które są bardziej dopasowane do konkretnego kontekstu.

Praca z parametrami w DAX jest zatem kluczowym elementem, który znacząco podnosi wartość i efektywność raportów w Power BI. W kolejnej części artykułu przejdziemy do omówienia formatowania warunkowego z wykorzystaniem DAX, które jest kolejnym narzędziem pozwalającym na zwiększenie klarowności i efektywności raportów.

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem DAX: Personalizacja i podkreślenie kluczowych danych

Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem DAX w Power BI to potężne narzędzie, które pozwala na wizualne wyróżnienie istotnych danych w raportach. Dzięki dynamicznym możliwościom DAX, formatowanie może automatycznie zmieniać się w zależności od spełnienia określonych warunków. W tej części artykułu omówimy, jak można wykorzystać DAX do personalizowania wyglądu raportów i podkreślania kluczowych informacji.

 • Zmiana kolorystyki: Jedną z najczęściej stosowanych form formatowania warunkowego jest zmiana kolorów komórek, tekstu czy elementów wizualnych w zależności od spełnienia określonych kryteriów. Na przykład, można ustawić, aby wartości poniżej określonego progu były kolorem czerwonym, a wartości powyżej – zielonym. DAX umożliwia stworzenie złożonych reguł formatowania, które będą automatycznie dostosowywać kolorystykę na podstawie analizowanych danych.
 • Wykorzystanie ikon: Innym sposobem na wizualne wyróżnienie danych jest wykorzystanie ikon. DAX pozwala na wstawienie różnych ikon w zależności od spełnienia określonych warunków. Na przykład, można dodać ikony strzałek wskazujących wzrost lub spadek dla wskaźników takich jak sprzedaż czy wydajność. Użycie ikon sprawia, że raport jest bardziej intuicyjny i łatwiejszy do zrozumienia na pierwszy rzut oka.
 • Dynamiczne adaptacje: Formatowanie warunkowe w DAX nie ogranicza się tylko do zmiany kolorów czy dodawania ikon. Może ono również obejmować zmiany w prezentacji danych, takie jak wyświetlanie różnych miar lub wymiarów w zależności od spełnienia określonych warunków. Dzięki temu, raporty mogą stać się bardziej dynamiczne i adaptacyjne do potrzeb użytkowników.
 • Ułatwienie analizy i interpretacji danych: Głównym celem formatowania warunkowego jest ułatwienie analizy i szybka interpretacja danych. Wizualne wyróżnienie kluczowych informacji pomaga użytkownikom szybko zidentyfikować obszary, które wymagają uwagi, co jest szczególnie ważne w szybkim tempie podejmowania decyzji biznesowych.

Wykorzystanie formatowania warunkowego w Power BI z użyciem DAX znacząco podnosi wartość analiz, czyniąc raporty nie tylko bardziej atrakcyjne wizualnie, ale także bardziej funkcjonalne i intuicyjne w interpretacji. W następnym segmencie artykułu podsumujemy omówione techniki i zastosowania DAX w Power BI, podkreślając, jak mogą one przyczynić się do tworzenia bardziej efektywnych i zaawansowanych analiz danych.

Podsumowanie: Język DAX w Power BI

Podsumowując, język DAX w Power BI jest niezbędnym narzędziem dla analityków danych, umożliwiającym tworzenie zaawansowanych, dynamicznych i interaktywnych raportów. Oferuje on wszechstronne możliwości, od budowy tabel, przez tworzenie miar, aż po zaawansowane wizualizacje i formatowanie warunkowe. DAX ma szerokie zastosowanie w różnorodnych scenariuszach biznesowych, umożliwiając głęboką analizę danych i wsparcie strategicznych decyzji biznesowych.

Zachęcamy do dalszej nauki i eksploracji możliwości DAX, co pozwoli na pełniejsze wykorzystanie potencjału danych. Dostępne są liczne zasoby edukacyjne, które wspierają w nauce i rozwoju umiejętności związanych z tym narzędziem. DAX stanowi klucz do uzyskiwania wnikliwych wniosków analitycznych, niezbędnych w każdej nowoczesnej organizacji.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej o języku DAX w Power BI? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się