Jak firma z branży recyklingu usprawniła proces dostaw?

wrz 12, 2022

Business Intelligence

Klient Astrafox jest wiodącym specjalistą w zakresie recyklingu, usług i gospodarki wodnej w Polsce. Firma zajmuje się bardzo szeroką działalnością, w ramach której w przyjazny dla środowiska sposób odbiera nieczystości, recyklinguje surowce wtórne, z przetworzonych odpadów pozyskuje energię, a także zajmuje się zaopatrzeniem w wodę i zagospodarowaniem ścieków. Przedsiębiorstwo chciało w jeszcze lepszy sposób obsługiwać swoje dostawy odpadów, dlatego zwróciło się do Astrafox z prośbą o pomoc w stworzeniu dashboardów, które pomogą usprawnić ten proces.

Wyzwanie

Klient z sektora recyklingu zwrócił się do nas z potrzebą, aby w sprawny i efektywny sposób wdrożyć w swojej organizacji politykę FIFO (First-in, First-out). Brakowało mu również narzędzia do raportowania, które prezentowałoby wizualizacje, na których oznaczone byłyby punkty danych takie jak najstarsze dostawy, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności. Niezbędne było również skonsolidowanie dwóch źródeł danych, by móc porównywać przychodzące i wychodzące dostawy.

Rozwiązanie

Nasz zespół za pomocą dostarczonych przez Klienta ekstraktów (zaimportowanych z Tableau Server) mógł wniknąć w dane. Po zapoznaniu się z ich strukturą, a także po otrzymaniu dodatkowych informacji odnośnie najistotniejszych kwestii dla Klienta zaczęliśmy przygotowywać w Tableau interaktywne wykresy i wskaźniki KPI, które przyniosły znaczną wartość dla organizacji. W końcowym etapie projektu połączyliśmy nasze koncepcje w dashboard, który później stał się podstawą do drobnych korekt w procesie.

Korzyści

Dwie główne korzyści dla firmy to automatyzacja i konsolidacja. Przedsiębiorstwo zmagało się z problemem związanym z rozpoznawaniem brakujących danych, a także z łączeniem przychodzących i wychodzących przepływów w swojej polityce FIFO. Stworzony przez nas raport pozwolił na dzielenie się spostrzeżeniami z większą liczbą pracowników, co umożliwiło określenie najważniejszych punktów (najstarszych dostaw) pracownikom niższego szczebla w prostszy sposób, dzięki czemu proces został usprawniony.