Analizy geograficzne w Tableau

-

mar 28, 2017

Tableau

Analiza Danych

Wizualizacja Danych

Data Driven

banery data science

Obecnie duża część danych sprzedażowych czy logistycznych opatrzona jest koordynatami GPS, adresami pozwalającymi na geokodowanie lokalizacji. Jeszcze bardziej popularne są podstawowe dane geograficzne jak kod pocztowy, województwo czy region sprzedaży lub inna specyficzna dla organizacji jednostka podziału terytorialnego.
Raportowanie danych sprzedażowych dla poszczególnych jednostek terytorialnych jest naturalne a gros raportów przeznaczonych dla sił sprzedaży nie może się bez nich obejść. Wiele popularnych narzędzi nie pozwala na pracę z mapami lub jest ona mocno utrudniona. W wielu przypadkach dane te przedstawia się w mało atrakcyjnej formie tabelarycznej. Jest ona mniej czytelna oraz utrudnia obserwację pewnych zależności, które mogą występować w danych jak np. grupy regionów o podwyższonym lub obniżonym wolumenie sprzedaży spowodowanym czynnikami ekonomicznymi lub demograficznymi.
Prezentacja danych sprzedażowych na mapie umożliwia często dostrzeżenie takich zależności na pierwszy rzut oka.

Niezwykle pomocnym narzędziem do wizualizacji danych na mapach jest TableauOprogramowanie pozwala w bardzo atrakcyjny sposób prezentować wszelkiego rodzaju dane w oparciu o mapę. Może to być klasyczne raportowanie wolumenu sprzedaży w podziale na poszczególne województwa, powiaty*, gminy* czy wreszcie kody pocztowe lub specyficzne dla organizacji regiony sprzedaży (można przygotować je samodzielnie na podstawie wspomnianych jednostek terytorialnych). Każda granula geograficzna może zostać przedstawiona w postaci obszaru tworząc hierarchię umożliwiającą przegląd sprzedaży od ogółu do szczegółu.

rys 1 – regiony sprzedaży oraz wchodzące w ich skład obszary kodów pocztowych (opracowanie własne)

Poza raportowaniem informacji przy pomocy obszarów, mamy możliwość wizualizacji dowolnych punktów na mapie. Mogą to być miasta (w Tableau wystarczy podanie, w danych źródłowych, samej nazwy miasta**) lub dowolnie wybrane koordynaty opisane za pomocą szerokości i długości geograficznej. 

rys 2 – wizualizacja wolumenu i rentowności sprzedaży w poszczególnych miastach – wielkość punktu: marża / kolor punktu: wolumen (opracowanie własne)

Analiza geograficzna nie musi wiązać się jedynie z danymi sprzedażowymi gdzie obszarów używamy jako swego rodzaju agregatów sumujących czy uśredniających wartość lub ilość transakcji w danej lokalizacji. 

Mapą można wzbogacić raport używając jej jako elementu filtrującego lub prezentującego np. rozkład punktów sprzedaży.

rys 3 – wizualizacja lokalizacji punktów sprzedaży wraz z otoczeniem konkurencyjnym (opracowanie własne)

rys 4 – wizualizacja POS na mapie umożliwiająca wybór poszczególnych placówek w celu filtrowania kolejnych elementów raportu

Wizualizacja geograficzna jest elementem bardzo docenianym przez odbiorców. Mapa zwiększa atrakcyjność wizualną oraz dodaje wartości informacyjnej jaką niesie ze sobą raport. Jeżeli nasze wizualizacje tworzymy w systemie Tableau, największą zaletą pracy z mapami jest prostota ich użycia oraz intuicyjność w kwestii filtrowania. Poszczególne obszary czy punkty, poza warstwą informacyjną, mogą stać się filtrem, który ograniczy zakres danych dla pozostałych elementów raportu. Tym sposobem otrzymujemy doskonałe narzędzie do wizualnej analizy z możliwością dowolnego drążenia danych aż do poziomu rekordu. 

rys. 5- wartość sprzedaży zagregowana do poziomu kraju (opracowanie własne)

rys. 6 – wartość sprzedaży w podziale na departamenty (FR) oraz landy (DE) (opracowanie własne) 

rys. 7 – mapa użyta jako filtr dla wykresu słupkowego prezentującego wielkość sprzedaży w podziale na sub-kategorie produktowe
(opracowanie własne)

rys. 8 – mapa w formie jedynie poglądowej, pozwalająca na wybór kraju do raportowania (opracowanie własne)

Sposoby wykorzystania map oraz danych geograficznych są ograniczone jedynie wyobraźnią analityka. Bezspornie mapy są bardzo ciekawym elementem każdego raportu, skupiającym uwagę odbiorcy. Warto wykorzystać możliwości Tableau w zakresie prezentacji danych. Funkcjonalności, które oferuje to narzędzie nie wymaga specjalnego modyfikowania czy słownikowania danych źródłowych. Można w oparciu o już istniejące dane jak kod pocztowy lub nazwa województwa zbudować własne regiony sprzedaży, wizualizować punkty miast lub dowolne inne koordynaty.

Zachęcam do przetestowania narzędzia oraz uzupełnienia swoich raportów o ciekawe geo-analizy. Powodzenia!

rys. 9 – natężenie miejsc rozpoczęcia podróży taksówką w Nowym Jorku (opracowanie własne na podstawie wizualizacji Russella Spangera Iron Viz 2016)
*- powiaty i gminy nie są dostępne w Tableau jako natywne granule terytorialne, możliwe jest wgranie do Tableau odpowiednich słowników aby uzyskać wspomniane obszary geograficzne
**-słowniki wbudowane w narzędzie lokalizują miasta o wielkości populacji >50000, mniejsze miasta można w prosty sposób osłownikować za pomocą listy miast opatrzonych szerokością i długości geograficzną.