Analityka w branży produkcyjnej

Kontroluj sprawność procesów produkcyjnych na podstawie raportów danych z maszyn

Jesteś odpowiedzialny za procesy produkcyjne lub Twoja firma wykorzystuje różnego rodzaju maszyny do wytwarzania nowych towarów? Zastanawiałeś się kiedyś, jak pozyskać dane z maszyn tak, żeby móc je raportować w sposób ciągły a nie okazjonalnie, w excelu, kiedy pojawi się nieoczekiwany problem? Poznaj nasze metody pracy i rozwiązania, które przygotowujemy dla firm takich jak Twoja. Zapewniamy automatyzację pozyskiwania danych z maszyn, bezpieczne ich przechowywanie oraz budowę raportów, które obejmują zarówno bieżącą kondycję, jak i szeroki obraz analityczny procesu produkcji. Dostosujemy nasze rozwiązania do Twoich potrzeb. Mamy szerokie doświadczenie we współpracy z firmami produkcyjnymi z różnych branż.

Pracujesz z danymi? Chcesz podejmować lepsze decyzje biznesowe?
Zamów bezpłatną konsultację potrzeb analitycznych, podczas której wskażemy obszary, gdzie możemy Cię wspomóc.

Problemy z raportowaniem w obszarze produkcji często są spowodowane brakiem kompleksowych rozwiązań

Raportowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, znacznie odbiega od prezentacji danych biznesowych, które mogą nam się kojarzyć z popularnymi sprawozdaniami z obszaru sprzedaży, finansów czy marketingu. Często charakteryzują się tym, że projekt jest możliwy do zrealizowania tylko wtedy, kiedy obejmie kompleksowo cały cykl obsługi danych, od momentu pozyskania ich z maszyny do raportowania na platformie Business Intelligence. Na tę kompleksowość składa się szereg elementów, które zdefiniowaliśmy w naszym portfolio jako oddzielne produkty. Dzięki temu konstruując ramy projektu i finalną ofertę, możemy się posługiwać gotowymi komponentami, do których na bieżąco mapujemy kompetencje naszego zespołu, tak, żeby szybko oraz efektywnie zarządzać zadaniami na każdym jego etapie.

banery data science

5 kroków, które dzielą Cię od zarządzania produkcją na podstawie danych

Choć branża produkcyjna nie jest jedyną, w której stosujemy podobne podejście, to na pewno należy do grona takich, które poza samą budową raportów wymagają zaprojektowania kilkuetapowego procesu, przewidującego:

1

Pozyskiwanie

2

Czyszczenie

3

Przechowywanie

4

Integrowanie

5

Skuteczną wizualizację danych

Mimo, że powyższe etapy mogą się wydawać standardowe w porównaniu z innymi, bardziej popularnymi obszarami, to mając na uwadze specyfikę danych pochodzących z różnego rodzaju maszyn, na każdym etapie spodziewamy się dużo szerszego zakresu prac.

Maszyny mówią językiem danych. Zbudujemy dedykowane conectory, dzięki którym będziecie w stałej komunikacji.

W ramach pozyskiwania danych rzadko będziemy mogli wykorzystać gotowe komponenty służące do łączenia się z wybranym do analizy zasobem. W obszarze sprzedaży, marketingu, logistyki i wielu innych, dane są przechowywane w popularnych bazach takich jak Oracle, SQL Server, Snowflake lub innych, podobnych. Z reguły narzędzia służące do raportowania danych mają do nich zdefiniowane connectory. W przypadku maszyn, projekt najczęściej będzie się zaczynał od stworzenia takiego connectora od podstaw. Ma to na celu zautomatyzowanie pobierania danych i wyeliminowanie warstw pośrednich w postaci excelowych tabel lub innych arkuszy kalkulacyjnych. Zatem pierwszy etap to bardzo często zaangażowanie programisty, który będzie miał za zadanie stworzenie i udostępnienie połączenia do danych pochodzących z maszyn. O tworzeniu podobnych connectorów piszemy w artykule (Niestandardowe źródła danych w systemach BI).

Oczyszczanie i trafna interpretacja danych z Twoich maszyn

Oczyszczanie danych w odniesieniu do zasobów o których mowa, jest równie wymagającym etapem co ich pozyskiwanie. Najczęściej tabele, które pozyskamy do analizy będą miały bardzo surową, techniczną zawartość, wymagającą zapoznania się z dokumentacją oraz współpracy z odpowiednim zespołem Twojej firmy. Wasza pomoc będzie bardzo cenna żeby zrozumieć, które dane są istotne, co jest szumem a co nie, jak oznaczać planowane i nieplanowane przestoje oraz wiele innych specyficznych cech.

Rozwiązanie problemu integracji danych z wielu maszyn i kontrola całego procesu

Etap integrowania danych może się okazać potrzebny wtedy, kiedy pozyskujemy dane z wielu maszyn lub wielu modułów i w każdej innej sytuacji, w której zachodzi potrzeba wykorzystania danych z więcej niż jednej tabeli. Jest niezwykle istotny, gdyż w praktyce, w firmach produkcyjnych rzadko będziemy mówić o pojedynczych maszynach. Częściej o całym parku.
Proces ten wymaga nie mniejszej uwagi niż poprzednie, ponieważ może się okazać, że proste łączenie tabel na podstawie jednego klucza nie będzie wystarczającym rozwiązaniem. Niejednokrotnie przy budowie modelu okazuje się, że na potrzeby raportowania, dane muszą być mapowane do poszczególnych etapów produkcji, co wymaga zaprojektowania bardziej złożonego procesu związanego z ich modelowaniem.

Bezpieczne i wydajne przechowywanie oraz udostępnianie Twoich danych

W podobnych projektach nierzadko pozostaje do rozwiązania kwestia taniego i wydajnego w działaniu przechowywania danych. Pamiętajmy, że baza danych to nie tylko przechowywanie, ale również możliwość szybkiego ich przetwarzania i udostępniania. W tym obszarze mamy do zaproponowania multum rozwiązań, tak, aby móc najbardziej optymalnie zaspokoić Twoje potrzeby. Jednym z nich jest wykorzystanie chmury danych (Snowflake), innym może być klasyczny, fizyczny serwer oparty np. o technologię Microsoft SQL Server. Możemy również skorzystać z rozwiązań serwerowych będących częścią pakietu narzędzi Business Intelligence. Jednak, żeby móc wskazać rozwiązanie najlepsze dla Twojej organizacji, musimy się lepiej poznać 😊

Czytelna wizualizacja danych to najlepsze narzędzie do kontroli procesów w Twoich rękach

Nie wchodząc w detale kolejnych etapów projektu, kolejnym istotnym klockiem, o którym należy wspomnieć na sam koniec jest efektywna wizualizacja danych, dzięki której raporty będą czytelne i zrozumiałe. I choć cały nasz zespół BI w kontekście budowy raportów hołduje prostocie, to nie zawsze wszystkie zjawiska zapisane w danych można pokazać przy pomocy słupków oraz linii. Niejednokrotnie wznosimy się na wyżyny kreatywnej wizualizacji, żeby zaprezentować istotne zdarzenia i cechy wynikające z danych naszych Klientów. Nie zapominamy również o odpowiednim kontekście tych zjawisk, który często jest kluczowy do przedstawienia pełnego obrazu obserwowanej sytuacji.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w zbieraniu, modelowaniu lub raportowaniu danych z obszaru produkcyjnego, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać optymalne rozwiązania, a Ty już niedługo zapomnisz o szukaniu potrzebnych informacji w niekończących się tabelach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zamów darmową konsultację!

Skontaktuj się