Tworzenie aplikacji


Tworzenie aplikacji

 

Od początków swojej działalności tworzymy oprogramowanie na zamówienie. Jesteśmy w stanie stworzyć dowolną aplikację spełniającą nawet najbardziej wyrafinowane wymagania klientów. Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej i zaprojektowanie aplikacji/rozwiązania
 • Stworzenie i wdrożenie aplikacji .NET lub ASP.NET na platformie serwerowej Microsoft
 • W razie potrzeby budowa aplikacji na platformie SharePoint
 • Zaprojektowanie i wdrożenie baz danych w oparciu o MS SQL Server lub MySQL
 • Opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń
 • Współpracę z grafikami specjalizującymi się w projektowaniu interfejsów użytkowników (GUI/UX)

 

Dla każdego klienta adaptujemy metodykę SCRUM w zależności od skali i złożoności projektu. Zazwyczaj współpraca wg wspomnianej metodyki przebiega w 2 – 3 tygodniowych cyklach, podczas których odbywają się spotkania zespołu Astrafox z klientem. W trakcie spotkań prezentowany jest postęp prac, a kolejne wersje systemu przekazywane są klientowi do weryfikacji. Podczas spotkań również są wyjaśniane bieżące problemy oraz planowany zakres prac do zrealizowania w ramach kolejnego cyklu.
Tworzyliśmy aplikacje dla klientów z wielu branż, np. paliwowej, energetycznej, bankowej, finansowej, budowlanej i wielu innych. Aplikacje te dotyczyły zarówno interakcji z użytkownikami, jak i integracji z innymi systemami używanymi przez klienta, np. SAP, Comarch CDN XL, Comarch Optima, Symfonia, SharePoint itd. Wśród przykładów wykonanych aplikacji można wymienić m.in.:

 • System oceny pracowniczej
 • Obsługę wniosków kadrowych
 • Generowanie plików JPK
 • Kontrolę Podziału Prowizji
 • Monitorowanie limitów funduszy inwestycyjnych
 • Zarządzanie reklamacjami
 • Obsługę e-faktur
 • Wdrożenie i utrzymanie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • System publikacji patentów
 • Aplikację do naliczania i rozliczania prowizji dealerów funduszu inwestycyjnego
 • Budowę intranetów, ekstranetów i publicznych serwisów www w oparciu o SharePoint, Umbraco lub dedykowane aplikacje

 

Nasi pracownicy posiadają:

 • dobrą znajomość MS .NET Framework
 • znajomość technologii webowych: HTML, JavaScript, CSS, jQuery
 • wiedzę z zakresu interfejsów WebService, SOAP, REST, XML, JSON
 • dobrą znajomość języka SQL i technologii baz danych
 • znajomość metodyk zarządzania projektami

 

Umiejętności naszych pracowników potwierdzone są certyfikatami:

 • SCRUM Master
 • PRINCE2
 • MCTS MS SQL Server administration and tuning
 • MCTS Developing and implementing web applications with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET
 • MCTS Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual C# .NET and Microsoft Visual Studio .NET