Czy organizacja, w której pracujesz, podejmuje decyzje na podstawie danych?

Czy w twojej firmie dane są ważne? Posiadasz rozwiązanie raportowe, ale nie wszyscy użytkownicy wiedzą, jak w pełni wykorzystać jego potencjał?
WYPEŁNIJ krótki quiz, aby otrzymać informację na temat sytuacji Twojej firmy w świecie danych.