Licencjonowanie i cennik Tableau

Licencjonowanie Tableau

Od kilku lat klienci zgłaszają coraz to większe zapotrzebowanie na dostęp do danych dla osób pełniących różne role w firmie. Począwszy od zaawansowanych analityków, poprzez użytkowników biznesowych, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane i potrzebują pełnych informacji aż po odbiorców raportów, którzy obserwują tylko wyniki. Dlatego też nowe modele licencjonowanie oparte są o role użytkowników.

Cennik Tableau

Tableau Creator jest główną aplikacją analityczną, która daje możliwość połączenia do baz danych i zaawansowanej analizy danych. Creator zwiera w sobie 3 licencje: Prep + Desktop + Interactor, dzięki temu mamy możliwość modelowania danych, oczyszczania, agregowania, łączenia baz danych i mapowania zależności między nimi. Posiada predefiniowane operacje bazodanowe, tekstowe, matematyczne, logiczne w odniesieniu do wybranych danych z baz danych. Istnieje też możliwość tworzenia własnych zaawansowanych kalkulacji jak również integracji z R. Dostępne rodzaje wizualizacji poparte najlepszymi praktykami, łatwość tworzenia dashboardów, automatyczne odświeżanie i dzielenie się raportami poprzez publikację na serwerze dają możliwość pełnej kontroli, analizy najważniejszych wskaźników w firmie.

Wykorzystanie Tableau Explorer (daje możliwość automatyzacji odświeżania raportów wg zaprogramowanego harmonogramu. Użytkownicy Tableau Explorer mają możliwość zaawansowanej analizy, zadawania pytań do danych z zachowaniem pełnych funkcji self-service (budowanie własnych rozwiązań). Panel administratora Tableau Server daje pełne informacje na temat raportów i użytkowników logujących się do narzędzia, możliwość nadawania uprawnień, resetowania haseł dostępu. Tableau Server daje również możliwość generowania automatycznego raportów z uwzględnieniem filtrów (dzięki API).

Tableau Viewer daje możliwość interaktywnego dostępu do odczytu raportów online w ramach Tableau Server. Zachowuje bezpieczeństwo przechowywania danych i dostęp z poziomu przeglądarki internetowej.

Share This