Optymalizacja wydajności w Tableau

Optymalizacja wydajności w Tableau

Kiedy już rozpoznamy nasze źródła danych, zaprojektujemy dashboardy i opublikujemy je na Tableau Server, pojawia się kwestia optymalizacji raportów, ze względu na czas odpowiedzi systemu, który jest kluczowy ze względu na użytkownika. Jeśli czas otwierania i...