Astrafox dołącza do platformy United Nations Global Compact

Astrafox dołącza do platformy United Nations Global Compact, platformy prowadzącej działania na rzecz wdrażania, rozwoju i promowania zrównoważonego rozwoju.